طراحی سایت
یکشنبه 28 دی 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

همایون برهمندپور

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت
 سمت سازمانی
رئیس  مركز توسعه فناوری انتقال توان با ظرفیت بالا
  عنوان شغلی
پژوهشگر

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
hberahmandpour@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4364
  شماره تلفن مستقیم
021-88590138
  شماره نمابر
021-88079439
  آدرس وب‌سایت
https://www.nri.ac.ir/BPTransmission-Center

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
دانشجوی دکترا
  مقطع کارشناسی ارشد
برق – قدرت – دانشگاه امیرکبیر
  مقطع کارشناسی
برق – قدرت – دانشگاه امیرکبیر

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
ارائه شاخص انعطاف‌پذيری سيستم‌ قدرت در بهره‌برداری برخط شبكه با در نظرگيری نفوذپذيری نيروگاه‌های بادی
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
بررسي روش‌های سريع پخش‌بار در حين بروز خروج‌های اضطراری در شبكه
تجربیات پژوهشی
سابقه 30 سال فعالیت پژوهشی در مرکز تحقیقات نیرو و پژوهشگاه نیرو
پروژه‌های پژوهشی
1: مزيت‎سنجی اتصال سنکرون يا آسنکرون شبکه برق ايران به کشورهای همسايه
2: مزيت‎سنجی تغيير معماری شبکه برق ايران از حالت تک‎ناحيه‎ای به چندناحيه‎ای
3: امکان‎سنجی بکارگيری کريدورهای انتقال توان با ظرفيت بالا برای شبکه انتقال ايران
4: امکان‎سنجی استفاده از فناوری انتقال توان با ظرفيت بالا در اتصال شبکه برق ايران به کشورهای همسايه
5: برنامه‎ريزی بلندمدت نحوه تبادلات برق و گاز ايران با کشورهای همسايه در افق 2020
6: مطالعات رله‌های بازبست خطوط 400 كيلوولت شبكه سراسری ايران
7: تعيين هزينه ترانزيت برق از شبكه انتقال تحت پوشش برق تهران
8: تعيين و تخصيص هزينه توان راكتيو در شبكه انتقال و فوق‌توزيع برق تهران
9: تعيين هزينه توان اكتيو در شينه هاي شبكه انتقال و فوق‌توزيع برق تهران
10: تدوين نرم افزار مطالعات سيستم قدرت سبا
11: تكميل و تدوين الگوريتم‌های محاسباتي نرم‌افزار سبا
12: انجام تحقيقات و مطالعات اوليه به منظور ارائه روش‌های كاهش تلفات در شبكه تحت پوشش برق فارس
13: تحقيق و پژوهش در زمينه تلفات در شبكه انتقال مازندران و روش‌های كاهش آن
14: برنامه‌ريزی و شبيه‌سازی بازوصل شبكه قدرت
15: امكان‌سنجی استفاده از ولتاژ ميانی در شبكه توزيع برق گيلان
16: مطالعات شبكه جهت نصب كنترل كننده توان راكتيو در پست بندرلنگه
17: مطالعات جامع كاهش تلفات در شبكه انتقال و فوق توزيع هرمزگان
18: تدوين الگوريتم‌های محاسباتی نرم افزار DMS
19: تدوين الگوريتم تعيين نقاط نمونه اندازه‌گيری و ارزيابی كيفيت توان در شبكه‌های توزيع
20: توسعه بهينه شبكه انتقال
21: تدوين سند حفاظت از حقوق متقابل مشتريان و صنعت برق
22: تدوين استانداردهای مورد نياز صنعت برق به روش Adoption
23: تدوين استاندارد باسداكت‌های فشارمتوسط و فشارضعيف
24: تهيه نرم‌افزارهای مورد نياز در طراحی شبكه‌های توزيع

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
[1] – Berahmandpour, H., Montaser Kouhsari, S., Rastegar, H. (2019). “Proposed New Conceptual and Economic-Based Flexibility Index in Real-Time Operation Incorporating Wind Farms”, Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations, 7(1), pp. 35-44. doi: 10.22061/jecei.2019.5392.215
[2] – A. Aranizadeh, M. Kazemi., H. Berahmandpour, M. Mirmozaffari, “MULTIMOORA Decision Making Algorithm for Expansion of HVDC and EHVAC in Developing Countries (A Case Study)”, Iranian Journal of Optimization
[3] – A. Aranizadeh, M. Kazemi., H. Berahmandpour, M. Mirmozaffari, “An AHP Decision Making Algorithm for Development of HVDC and EHVAC in Developing Countries”,
[4] – Berahmandpour, H., Montaser Kouhsari, S., Rastegar, H., “A New Method for Real Time Economic Dispatch Solution Including Wind Farms”, Journal of Renewable Energy Research and Application (RERA), under final revision

1 - گلكار، جلالی، برهمندپور، "كنترل توان راكتیو – تئوری مورد استفاده" - مجله علمی – تخصصی برق – 1371
2- گلكار، جلالی، برهمندپور، "كنترل توان راكتیو – جایابی نصب بهینه SVC در شبكه ایران" - مجله علمی – تخصصی برق – 1371
3- برهمندپور، مهرآبادی، دانایی، "نرم‌افزار مطالعات سیستم سبا" - مجله علمی – تخصصی برق – 1373
4 - برهمندپور، "تخصیص بهینه تولید با قید تلفات و محدودیت‌های انتقال" - مجله علمی – تخصصی برق – 1375
5 - نخعی، رنجبر، برهمندپور، "مدل سیستم قدرت با جبران‌كننده استاتیك توان راكتیو در مطالعات دینامیك" - مجله علمی – تخصصی برق – 1375
6 - پرنیان، برهمندپور، "مقایسه فنی و اقتصادی طرحهای خطوط انتقال در دو سطح ولتاژ 230 و 400 كیلوولت" - مجله علمی – تخصصی برق - 1381
7 - وهابی، برقی‌نیا، وفادار، برهمندپور، "پیشنهاد روشی نوین برای پیش‌بینی بار كوتاه‌مدت بر اساس یافتن روزهای مشابه‌"‌ - نشریه انرژی ایران – شماره 27 – سال 11 – 1387
8 - خطیب‌زاده آزاد، نظافت نمینی، برهمندپور، "ارائه الگوریتمی برای كاهش تلفات با مانور در شبكه فوق‌توزیع" – نشریه علمی برق – شماره 51 – 1391
9 - رؤفی، كریمی، برهمندپور، دانایی، "پخش‌بار در سیستم‌های قدرت چندناحیه‌ای با كنترل تبادلات بین‌ناحیه‌ای" – نشریه علمی برق – شماره 51 – 1391
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
[1] – M.A.Golkar, D.Jalali, H.Berahmandpour, "Optimal Placement of Static VAR Compensators in Power System" - IEEE, Athen’s Power Tech - 1993
[2] – M.Abedi, H.Berahmandpour, "A PC Based Software for Contingency Analysis in Power System" - U.P.E.C (University Power Engineering Conference) – 1993
[3] – M.Abedi, H.Berahmandpour, "Contingency Selection in Iranian National Grid" - P.S.C (Power System Conference) – 1994
[4] – M.Abedi, H.Berahmandpour, "A Comprehensive and Comparative Contingency Analysis in Iranian National Power Network due to Line Outages" - I.C.E.E (Iranian Conference in Electric Engineering) – 1994
[5] – H.Berahmandpour, "A New Approach on Optimal Capacitor Allocation and Sizing in Radial Networks" – IEEE, Stockholm Power Tech – 1995
[6] - M.Fekri Moghadam, H. Berahmandpour, "A New Method for Calculating Transmission Power Loss Based on Exact Modeling of Ohmic Loss" 25th Power System Conference (PSC) – 2010
[7] – H.Berahmandpour, H.Askarian Abianeh, S.Montasar Kuhsari, H.Rastegar, "A Novel Approach to Distribution Network Reconfiguration for Energy Loss Minimization in Different Load Levels", 5th Regional Conference on Electricity Distribution, Tehran, Jan 2017
[8] – Berahmandpour, Montasar Kuhsari, Rastegar, "Fuzzy Economic Dispatch for Power Systems Integrated with Wind Power Generation", 5th Iran Wind Energy Conference, 2017
[9] – Berahmandpour, Montasar Kuhsari, Rastegar, "A New Flexibility Index in Real Time Operation Incorporating Wind Farms", 27th Iranian Conference on Electrical Engineering, 2019
[10] – Berahmandpour, Montaser Kouhsari, Rastegar – “Development the Flexibility Metric Incorporating Wind Power in the Presence of Energy Storage” – 34th Power System Conference, Tehran, Iran, 2019

‌‌1- برهمندپور، عابدی، "اولویت‌بندی خروجهای اضطراری در شبكه خراسان" - سومین كنفرانس سراسری شبكه‌های توزیع - 1373
2 - برهمندپور، "بهینه‌سازی محل و مقدار خازنهای شنت در شبكه شعاعی جهت كاهش تلفات" - چهارمین كنفرانس سراسری شبكه‌های توزیع – 1374
3 - مخدومی، رنجبر، مستقیمی، برهمندپور، "ترتیب اقتصادی ورود و خروج واحدهای حرارتی در مدار به روش آزادسازی لاگرانژ" - دهمین كنفرانس بین‌المللی برق – 1374
4 - فرشاد، رنجبر، برهمندپور، مهرآبادی، "محاسبات اقتصادی در بهینه‌یابی اجزا و محل بكار‌گیری محدود‌كننده جریان اتصال كوتاه در شبكه" - دهمین كنفرانس بین‌المللی برق – 1374
5 - برهمندپور، اسلامی، "تعیین شكل بهینه شبكه توزیع جهت كمترین تلفات در بهره‌برداری" - پنجمین كنفرانس سراسری شبكه‌های توزیع – 1375
6 - جوادی، شادی، برهمندپور، "مقایسه رفتار محدودساز جریان خطا ار نوع مدارهای رزونانس موازی و رزونانس سری" - یازدهمین كنفرانس بین‌المللی برق – 1375
7 - آقامحمدی، برهمندپور، رحمانپوری، "توسعه نرم‌‌افزار سبا به روش جبرانسازی برای پخش‌بار شبكه‌های AC-DC" - چهاردهمین كنفرانس بین‌المللی برق – 1378
8 - میرخوشخوی، برهمندپور، اهرابیان، حسینی، "بهره‌برداری اقتصادی از ترانسفورماتورهای توزیع" - هفتمین كنفرانس مهندسی برق ایران - 1378
9 - قدیری، برهمندپور، "بهینه‌سازی آرایش شبكه توزیع نمونه با استفاده از نقاط مانور به منظور دسترسی به كمترین تلفات" - شانزدهمین كنفرانس بین‌المللی برق - 1380
10 - مدیحی بیدگلی، برهمندپور، "استفاده از روش ناحیه‌بندی برای تعیین ظرفیت توسعه تبادلات بین‌نواحی در برنامه‌ریزی توسعه انتقال" - هفدهمین كنفرانس بین‌المللی برق - 1381
11 - قدیری، برهمندپور، "مطالعه تفصیلی یك شبكه توزیع نمونه از نقطه‌نظر بهینه‌سازی ادمیتانسهای خازنی دائم و غیر دائم در آن به منظور كاهش تلفات" - هفدهمین كنفرانس بین‌المللی برق - 1381
12 - نصیری، برهمندپور، "كاهش سطح اتصال‌كوتاه نیروگاه رامین" - بیست و یكمین كنفرانس بین‌المللی برق – 1385
13 - مدیحی بیدگلی، برهمندپور، پرنیانی، "ارائه الگوریتم توسعه یافته تخصیص هزینه توان راکتیو با در نظر گرفتن تاثیر بارهای اکتیو در مصرف توان راکتیو شبكه" - پانزدهمین كنفرانس مهندسی برق ایران – 1386
14 - برهمندپور، نصیری، "تخصیص تلفات شبكه به واحدهای تولید درشبكه‌های تجدید ساختار" - پانزدهمین كنفرانس مهندسی برق ایران – 1386
15 - برهمندپور، محمدزاده نیاكی، مسلمی، "ارائه الگوریتم محاسباتی نوین در تحلیل پخش‌بار شبكه‌های توزیع" - بیست و دومین كنفرانس بین‌المللی برق – 1386
16 - جلالی، مسلمی، برهمندپور، بهرامی، "ارائه روشی نو در تعیین نقاط نمونه اندازه‌گیری و ارزیابی كیفیت توان در شبكه‌های توزیع"‌ - بیست و دومین كنفرانس بین‌المللی برق – 1386
17 - وهابی، برقی‌نیا، وفادار، برهمندپور، "پیشنهاد روشی نوین برای پیش‌بینی بار كوتاه‌مدت بر اساس یافتن روزهای مشابه‌"‌ - بیست و دومین كنفرانس بین‌المللی برق – 1386
18 - عباسی، مسلمی، برهمندپور، "یك روش سریع برای تشخیص ساده و شناسایی سریع جزایر در شبكه‌های قدرت با استفاده از ماتریس اتصالات شبكه" - بیست و سومین كنفرانس بین‌المللی برق – 1387
19 - مسلمی، برهمندپور، "الگوریتم جدید در بازآرایی شبكه‌های توزیع نیروی برق با در نظر گرفتن توام تلفات و بارگیری متعادل شاخه‌ها" - بیست و سومین كنفرانس بین‌المللی برق – 1387
20 - برقی‌نیا، شایان‌فر، جدید، برهمندپور، "ارائه الگوریتمی برای تعیین مسیر مناسب خطوط انتقال در برنامه‌ریزی بازیابی شبكه قدرت" - دوازدهمین كنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – 1388
21 - گیلوانژاد، شریعتی، فرضعلی‌زاده، برهمندپور، "بررسی نوع سیم‌بندی ترانسفورماتور منابع تولید پراكنده و اتصال زمین مربوطه جهت اتصال به شبكه سراسری" - بیست و چهارمین كنفرانس بین‌المللی برق – 1388
22 - ربیعی، نصری، برقی‌نیا، برهمندپور، رنجبر، "مدل‌سازی ترانسفورماتورهای قدرت پست‌های انتقال و فوق‌توزیع مورد استفاده در ارزیابی تلفات سیستم‌های قدرت" - بیست و چهارمین كنفرانس بین‌المللی برق – 1388
23 - نصری، فكری‌مقدم، برهمندپور، برقی‌نیا، "تجهیز بهینه شبكه انتقال و فوق‌توزیع به منظور اندازه‌گیری تلفات انرژی الكتریكی با استفاده از گروه‌بندی عناصر اصلی تشكیل‌دهنده شبكه" - بیست و چهارمین كنفرانس بین‌المللی برق – 1388
24 - رئوفی، مسلمی، برهمندپور، "بررسی تاثیر مشخصات خط انتقال در زمان تداوم قوس ثانویه ناشی از خطا" - یازدهمین سمینار تخصصی خطوط انتقال نیرو و هشتمین سمینار تخصصی مقره‌ها – 1388
25 - برهمندپور، مسلمی، زاهد، "بررسی تاثیر راكتور نوتر در اضافه‌ولتاژ ناشی از بازبست خطوط با ولتاژ بسیار بالا" - بیست و پنجمین كنفرانس بین‌المللی برق – 1389
26 - مسلمی، جلالی، زاهد، برهمندپور، رئوفی، "توسعه مدلسازی قوس خطا و نحوه پیاده‌سازی آن در شبیه‌ساز حالات گذرا به منظور مطالعات بازبست خطوط انتقال" - بیست و پنجمین كنفرانس بین‌المللی برق – 1389
27 - بهرامی‌پناه، رئوفی، برهمندپور، "ارائه روشی جدید برای ارزیابی امنیت در سیستم‌های قدرت چندناحیه‌ای" - بیست و پنجمین كنفرانس بین‌المللی برق – 1389
28 - مدیحی بیدگلی، برهمندپور، جلالی، مسلمی، "معادل‌سازی شبكه انتقال در حوزه زمان برای تحلیل حالت گذرای كلیدزنی خط" - بیست و پنجمین كنفرانس بین‌المللی برق – 1389
29 - نظافت، برقی‌نیا، برهمندپور، "كنترل بهینه توان راكتیو در شبكه انتقال و فوق‌توزیع" – هجدهمین كنفرانس مهندسی برق ایران - 1389
30 - برهمندپور، صادقی، برقی‌نیا، "تعیین مدل بار توسط داده‌های اندازه‌گیری‌شده به منظور تحلیل دقیق پخش‌بار" – هجدهمین كنفرانس مهندسی برق ایران - 1389
31 - رحمت‌سمیعی، رئوفی، برهمندپور، "بررسی تاثیر درنظر گرفتن خطوط دومداره بر نتایج پخش بار شبكه‌های نامتقارن توزیع" شانزدهمین كنفرانس سراسری شبكه‌های توزیع – 1390
32 - آل سعدی، مسلمی، برهمندپور، "ارائه روشی مناسب برای مدلسازی ترانسفورماتورهای سه‌فاز در محاسبات پخش بار شبكه‌های نامتقارن توزیع" شانزدهمین كنفرانس سراسری شبكه‌های توزیع – 1390
33 - جعفریان، مدیحی بیدگلی، برهمندپور، "توسعه روش پسرو – پیشرو جهت انجام پخش‌بار در شبكه‌های توزیع از دو سو تغذیه" - بیست و ششمین كنفرانس بین‌المللی برق – 1390
34 - جعفریان، مدیحی بیدگلی، برهمندپور، "مدلسازی شینه‌های كنترل‌ ولتاژ در روش پخش‌بار پسرو - پیشرو" - بیست و ششمین كنفرانس بین‌المللی برق – 1390
35 - نظافت نمینی، برهمندپور، عرب، "برآورد دقیق تلفات خطوط و ترانسفورماتورهای شبكه انتقال با استفاده از پردازش اطلاعات و حذف اطلاعات غلط" - بیست و ششمین كنفرانس بین‌المللی برق – 1390
36 - كمانكش، جعفریان، برهمندپور، "تعیین نقطه اتصال مناسب توربین بادی به شبكه بر اساس بهترین رفتار دینامیكی آن" - بیست و ششمین كنفرانس بین‌المللی برق – 1390
37 - رحمت‌سمیعی، مسلمی، برهمندپور، رئوفی، "بررسی تاثیر نحوه مدلسازی اثر جریان زمین بر نتایج پخش‌بار در شبكه‌های توزیع" - بیست و ششمین كنفرانس بین‌المللی برق – 1390
38 - جعفریان، كمانكش، برهمندپور، "تاثیر طرح توسعه نیروگاه‌های سرعت ثابت بر رفتار دینامیكی آنها" - بیست و هفتمین كنفرانس بین‌المللی برق – 1391
39 - خطیب‌زاده آزاد، برهمندپور، مسلمی، "تنظیم هماهنگ تجهیزات حفاظتی جریان زیاد شبكه فشار متوسط در شرایط مانور" - هفدهمین كنفرانس سراسری شبكه‌های توزیع – 1391
40 - صولتی الكران، برهمندپور، مسلمی، "ارائه مدلی برای برازش منحنی عملكرد رله‌های جریان زیاد" - هفدهمین كنفرانس سراسری شبكه‌های توزیع – 1391
41 - كمانكش، رؤوفی، برهمندپور، "ارائه الگوریتم مناسب برای پخش‌بار سیستم قدرت به همراه توربین بادی SCIG و محاسبه خازن جبرانساز با استفاده از تحلیل حساسیت" - بیست و یكمین كنفرانس مهندسی برق ایران – 1392
42 - برهمندپور، كمانكش، رؤوفی، "مدلسازی توام ژنراتور القایی و جبرانساز توان راكتیو به منظور كنترل ولتاژ ژنراتور" - بیست و یكمین كنفرانس مهندسی برق ایران - 1392
43 - برهمندپور، مسلمی، كمانكش، نظافت، سلیمی، "پیشنهاد ساختار مدیریت تحقیقات در صنعت برق كشور" – بیست و هشتمین كنفرانس بین‌المللی برق – 1392
44 - برهمندپور، كمانكش، سلیمی، دانایی، جعفریان، "نقش نیروگاههای بادی در پایداری گذرای شبكه" – بیست و هشتمین كنفرانس بین‌المللی برق – 1392
45 - برهمندپور، كمانكش، جعفریان، "ظرفیت‌سازی شبکه انتقال با وجود توسعه نیروگاههای بادی" – بیست و هشتمین كنفرانس بین‌المللی برق – 1392
46 - دریكوند، خطیب‌زاده آزاد، برهمندپور، "ارائه روش نوین محاسبه جریمه ایجاد اغتشاش در کیفیت برق از سوی مشترکین" - بیست و هشتمین كنفرانس بین‌المللی برق – 1392
47 - كمانكش، دریكوند، برهمندپور، "جریان اتصال‌کوتاه دینامیک در شبکه‌ قدرت با حضور نیروگاههای بادی" – دومین كنفرانس انرژی بادی ایران - 1393
48 - ستاره، مدیحی بیدگلی، رئوفی، برهمندپور، "ارائه دستورالعملهای پیشنهادی جهت اتصال مزارع بادی به شبکه برق ایران در زمینه‌های کیفیت توان، مدل‌سازی، پایش، کنترل و ارتباطات" – دومین كنفرانس انرژی بادی ایران – 1393
49 - برهمندپور، كمانكش، "بحران انرژی الكتریكی كشور پاكستان و نقش‌آفرینی ایران در صادرات برق به این كشور" – دهمین كنفرانس بین‌المللی انرژی - 1393
50 - برهمندپور، امیرفخریان، كمانكش، "سیاستگذاری انرژی گرجستان و پیشنهاد برای راهكارهای تبادلات انرژی با این كشور" – دهمین كنفرانس بین‌المللی انرژی – 1393
51 - برهمندپور، فرهادی، عبدی، "استقرار نظام مدیریت پژوهش در سازمان پژوهش‌محور - مطالعه موردی پژوهشگاه نیرو" – بیست و نهمین كنفرانس بین‌المللی برق – 1393
52 - برهمندپور، كمانكش، رؤوفی، "مقایسه عملكرد كنترل‌كننده توان راكتیو ژنراتور بادی و جبران‌ساز استاتیك توان راكتیو برای خطای شبكه" – بیست و نهمین كنفرانس بین‌المللی برق – 1393
53 - كمانكش، برهمندپور، جعفریان، "تحلیل منحنی‌های عملكردی ژنراتور واحد بادی به منظور كنترل توان در حالت مانا" – سومین كنفرانس انرژی بادی ایران – 1394
54 - حسن‌زاده، برهمندپور، "استراتژی توسعه تبادلات حامل‌های انرژی و تاثیر آن در افزایش امنیت ملی" - دومین كنفرانس بین‌المللی انجمن انرژی ایران – 1394
55 - نظافت نمینی، رئوفی، برهمندپور، "معادلسازی خطوط انتقال بر روی پایه دو مداره با گره‌های ابتدایی یا انتهایی غیرمشترك" – سی‌امین كنفرانس بین‌المللی برق – 1394
56 - برهمندپور، كمانكش، مدیحی، "تنظیم بهینه مقاومت كروبار در افزایش پایداری ولتاژ ژنراتورهای بادی در اثر فروافتادگی ولتاژ شبكه" – سی‌امین كنفرانس بین‌المللی برق - 1394
57 - محمودی، برهمندپور، حیدری، "تعیین قیمت تمام شده برق بر اساس الگوریتم پیشنهادی LCOE منطبق با تکنولوژی‌های مختلف و مطالعه موردی آن در کشور ایران" – سی‌امین كنفرانس بین‌المللی برق - 1394
58 - مصطفایی، یاری، برهمندپور، "بررسی طرحهای تبادلات برق در كشورهای همسایه و بازارهای منطقه‌ای برق و نقش ایران در محوریت تبادلات" - دومین كنفرانس بین‌المللی انجمن انرژی ایران – 1394
59 - حسن‌زاده، برهمندپور، "بررسی سیاستگذاری مطلوب در صادرات گاز ایران به كشورهای هدف" - دومین كنفرانس بین‌المللی انجمن انرژی ایران – 1394
60 - برهمندپور، نظافت نمینی، "استفاده از بارگذاری دینامیك خط در اتصال نیروگاه‌های بادی به شبكه" – چهارمین كنفرانس انرژی بادی ایران – 1395
61 - حسن‌زاده، برهمندپور، "پتانسیل‌سنجی مسیرهای بالقوه برای انتقال توان با ظرفیت بالا به منظور توسعه صادرات برق ایران" – یازدهمین همایش بین‌المللی انرژی - 1395
62 - امیرفخریان، برهمندپور، "نقش گرجستان در توسعه بازار برق و گاز ایران در حوزه قفقاز" – یازدهمین همایش بین‌المللی انرژی - 1395
63 - امیرفخریان، رنجبر، برهمندپور، "اندازه‎گیری شاخص‎های امنیت انرژی در حوزه تبادلات گاز: مطالعه موردی كشور تركیه" – یازدهمین همایش بین‌المللی انرژی – 1395
64 - برهمندپور، قره‌پتیان، منتصر کوهساری، رستگار، "ارائه روش احتمالاتی برای ارزیابی اقتصادی اتصال واحدهای بادی با استفاده از حد بارگذاری دینامیکی خط" – سی و یكمین كنفرانس بین‌المللی برق – 1395
65 - برهمندپور، رستگار، منتصرکوهساری، "بكارگیری ظرفیت نهفته خطوط انتقال در اتصال نیروگاه‌های بادی به شبكه به كمك ریاضیات فازی" – سی و یكمین كنفرانس بین‌المللی برق - 1395
66 - برهمندپور، مسلمی، "تخصیص تلفات در شبكه‌ انتقال به واحدهای تولید برمبنای ردیابی توان" – سی و یكمین كنفرانس بین‌المللی برق - 1395
67 - رنجبر، برهمندپور، مظفری، "توزیع اقتصادی رزرو توان راکتیو بین ژنراتورهای سیستم قدرت برپایه تشکیل نواحی کنترل ولتاژ" – سی و یكمین كنفرانس بین‌المللی برق - 1395
68 - جعفریان، رنجبر، برهمندپور، "پیشنهاد فلسفه کنترلی جدید ژنراتور القایی دوتغذیه‌‏ای به ‏منظور کاهش ظرفیت مبدل روتور" – پنجمین كنفرانس انرژی بادی ایران – 1396
69 - برهمندپور، منتصر كوهساری، رستگار - "ارزیابی انعطاف‌پذیری شبكه بر اساس ضریب نفوذ نیروگاه‌های بادی" – پنجمین كنفرانس انرژی بادی ایران – 1396
70 - برهمندپور، منتصركوهساری، رستگار - "ارائه رویه تحلیلی برای محاسبه انعطاف‌پذیری شبكه بر اساس ضریب نفوذ نیروگاه‌های بادی" – سی‌ودومین كنفرانس بین‌المللی برق – 1396
71 - آریان‌پور، برهمندپور، رنجبر، حیدری، امیرفخریان، محمودی، آقاجانی، قیومی – "چشم‌انداز مبادلات برق و گاز طبیعی بین ایران و کشورهای همجوار در افق 1420" – سی‌ودومین كنفرانس بین‌المللی برق – 1396
72 - ایران‌نژاد، برهمندپور، جعفریان – "ارزیابی پایایی کریدورهای انتقال توان الکتریکی بهره‌مند از فناوری‌های EHVAC و HVDC" – سی‌ودومین كنفرانس بین‌المللی برق – 1396
73 - آرانی‌زاده، جعفریان، برهمندپور، رنجبر، امیرفخریان – "بكارگیری کریدورهای تبادل انرژی الکتریکی به منظور تبدیل ایران به قطب انرژی منطقه منطبق بر فناوری انتقال توان با ظرفیت بالا" – سی‌ودومین كنفرانس بین‌المللی برق – 1396
74 - اسمعیلی، جعفریان، برهمندپور – "تدوین رویه‌ی ارتقای سطح ولتاژ شبکه‌ی برق و پیاده‌سازی آن برای ایران" – سی‌ودومین كنفرانس بین‌المللی برق – 1396
75 - اسمعیلی، جعفریان، برهمندپور – "شاخص‌های تصمیم‌ساز در انتخاب نوع فناوری انتقال توان الکتریکی با ظرفیت‌های بالا‌" – سی‌ودومین كنفرانس بین‌المللی برق – 1396
76 - آرانی‌زاده، جعفریان، برهمندپور – "تعیین چشم‌انداز فناوری‌های HVDC و EHVAC برای ایران با توجه به كریدورهای اصلی انتقال توان الكتریكی در افق 1410" – سی‌ودومین كنفرانس بین‌المللی برق – 1396
77 - برهمندپور، جعفریان، رنجبر – "استفاده بهینه از ظرفیت خطوط هوایی توزیع بر اساس شرایط محیطی" – ششمین كنفرانس منطقه‌ای سیرد – 1396
78 - برهمندپور، رنجبر، گوهری، غلامی – " تجارت خارجی برق – گامی جهت توسعه تجارت انرژی‌های پاك" – چهارمین كنفرانس بین‌المللی فناوری و مدیریت انرژی – 1396
79 - برهمندپور، منتصركوهساری، رستگار - "مدلسازی احتمالاتی مصالحه اقتصادی بین ظرفیت رزرو لازم و توان از دست رفته بادی" – بیست و ششمین كنفرانس مهندسی برق ایران – 1397
80 - برهمندپور، شاه‌حسینی - "الزامات انعطاف‌پذیری شبكه برق برای پذیرش نیروگاه‌های خورشیدی مقیاس بزرگ" – دوازدهمین همایش بین‌المللی انرژی – 1397
81 - آرانی‌زاده، برهمندپور، رنجبر، میثاقیان - "پیشنهاد مسیرهای انتقال توان الکتریکی از ایران با توجه به مزیت‌های نسبی تولید و مصرف فصلی و روزانه در منطقه" – دوازدهمین همایش بین‌المللی انرژی – 1397
82 - برهمندپور، رنجبر - "بررسی وضعیت انرژی در حوزه قفقاز جنوبی و فرصت‌ها و چالش‌های ایران در این حوزه" – دوازدهمین همایش بین‌المللی انرژی – 1397
83 - برهمندپور، رنجبر، گوهری صدر، غلامی - "پیشنهاد شاخص‌های جدید برای تبادلات انرژی الكتریكی ایران با كشورهای منطقه به منظور تبدیل ایران به هاب انرژی الكتریكی" – دوازدهمین همایش بین‌المللی انرژی – 1397
84 - محمودی، برهمندپور - "بررسی جامع وضعیت انرژی شامل پییشینه و چشم‌انداز حامل‌های برق و گاز طبیعی در کشور افغانستان به همراه نقش‌آفرینی ایران در زمینه تبادلات انرژی با آن کشور" – دوازدهمین همایش بین‌المللی انرژی – 1397
85 - محمودی، برهمندپور - "بررسی جامع وضعیت انرژی شامل پییشینه و چشم‌انداز حامل‌های برق و گاز طبیعی در کشور تركمنستان به همراه نقش‌آفرینی ایران در زمینه تبادلات انرژی با آن کشور" – دوازدهمین همایش بین‌المللی انرژی – 1397
86 - محمودی، برهمندپور - "بررسی جامع وضعیت انرژی شامل پییشینه و چشم‌انداز حامل‌های برق و گاز طبیعی در کشور عراق به همراه نقش‌آفرینی ایران در زمینه تبادلات انرژی با آن کشور" – دوازدهمین همایش بین‌المللی انرژی – 1397
87 - محمودی، برهمندپور - "بررسی جامع وضعیت انرژی شامل پییشینه و چشم‌انداز حامل‌های برق و گاز طبیعی در کشور پاكستان به همراه نقش‌آفرینی ایران در زمینه تبادلات انرژی با آن کشور" – دوازدهمین همایش بین‌المللی انرژی – 1397
88 -صفاری، آرانی‌زاده، رنجبر، برهمندپور – "دیدگاه ناحیه‌بندی شبكه انتقال ایران برای شناسایی مسیرهای با ظرفیت آزاد در ترانزیت انرژی الكتریكی"- سی و سومین كنفرانس بین‌المللی برق - 1397
89 - آرانی‌زاده، برهمندپور – "تببین وابستگی تلفات شبکه توزیع به پارامترهای ذاتی تاثیرگذار با هدف دستیابی به تلفات مطلوب"- سی و سومین كنفرانس بین‌المللی برق - 1397
90 - آرانی‌زاده، برهمندپور – "دیدگاه پهنه‌بندی تلفات الکتریکی در شبکه‌های توزیع برق بر اساس شاخص‌های تاثیرگذار بر تلفات "- سی و سومین كنفرانس بین‌المللی برق - 1397
91 - برهمندپور، شاه‌حسینی – "ارائه رویكرد جدید برای چالش كمبود شیب تغییرات تولید در برنامه‌ریزی بهره‌برداری با ورود نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ"- سی و سومین كنفرانس بین‌المللی برق - 1397
92 - آرانی‌زاده، جعفریان، برهمندپور – "مزیت‌سنجی توسعه فناوری سیستم‌های جریان مستقیم در مقابل جریان متناوب برای زیرساخت‌های آتی شبكه انتقال كشور "- سی و سومین كنفرانس بین‌المللی برق - 1397
93 - برهمندپور، منتصر كوهساری، رستگار – پیشنهاد مدل خطی‌ توان بادی با دقت مطلوب برای کاربرد در توزیع اقتصادی بار "- سی و سومین كنفرانس بین‌المللی برق - 1397
94 - برهمندپور، منتصر كوهساری، رستگار – "معرفی شاخص جدید انعطاف‌پذیری سیستم قدرت برای كاربرد در برنامه‌ریزی بهره‌‌برداری"- سی و سومین كنفرانس بین‌المللی برق - 1397
95 - برهمندپور، منتصر كوهساری، رستگار – "توسعه روش توزیع اقتصادی بار با حضور نیروگاه بادی و شاخص انعطاف‌پذیری سیستم"- سی و سومین كنفرانس بین‌المللی برق - 1397
96 - آرانی‌زاده، برهمندپور - "سطح‌بندی تلفات فیدرهای شبكه توزیع به منظور دستیابی به نقطه مطلوب تلفات برای هر دسته از فیدرها" – هفتمین كنفرانس منطقه‌ای سیرد - 1397
97 - برهمندپور، رنجبر، مستغاثی - "امكان‌سنجی تبادل فصلی برق ایران با گرجستان از طریق شبكه برق ارمنستان" – پنجمین كنفرانس فناوری و مدیریت انرژی - 1397
98 - برهمندپور، رنجبر، عبدی - "فرصت‌ها و چالش‌های بكارگیری سامانه‌های انرژی نامتمركز در ایران بر پایه انرژی‌های تجدیدپذیر" – پنجمین كنفرانس فناوری و مدیریت انرژی - 1397
99 - برهمندپور، كاظمی، عبدی - "تصمیم‌گیری چندمعیاره برای انتخاب مناطق مناسب به منظور احداث نیروگاه‌های خورشیدی مقیاس بزرگ" – پنجمین كنفرانس فناوری و مدیریت انرژی – 1397
100 -علی آرانی‎زاده، همایون برهمندپور – "امکان‎سنجی گذر از معماری تک‎ناحیه‎ای به چندناحیه‎ای در شبکه انتقال آینده ایران" - سی و چهارمین كنفرانس بین‌المللی برق – 1398
101 -علی آرانی‎زاده، مهرزاد کاظمی، همایون برهمندپور – "تصمیم‌سازی ورود و توسعه دو نوع فناوری HVDC و EHVAC برای ایران با استفاده از الگوریتم تصمیم‌سازی MULTIMOORA" - سی و چهارمین كنفرانس بین‌المللی برق - 1398

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

استاد مشاور پروژه کارشناسی "توسعه نرم‌‌افزار سبا به روش جبران‌سازی برای پخش‌بار شبكه‌های AC-DC", دانشجو: محمد رحمانپوری – دانشگاه صنعت آب و برق - 1387

  جوایز و افتخارات

  Member of C1 Study Committee of Cigre from Aug 2018 to Aug 2020

  1- رتبه دوم پژوهشگر برتر وزارت نيرو در سال 1380
  2- مدير گروه برتر پژوهشگاه نيرو در سال 1390
  3- مدير بخش برتر مركز تحقيقات نيرو در سال 1376
  4- مدير پروژه برتر مركز تحقيقات نيرو در سال 1374

  دوره‌های گذرانده شده

  دوره‎های کوتاه‎مدت آموزشی حين خدمت

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
1- برگزاری دوره‎های مختلف آموزشی در مرکز تحقیقات نیرو
2- برگزاری دوره‎های مختلف آموزشی در پژوهشگاه نیرو
3- برگزاری کارگاه‎های آموزشی در جنب کنفرانس برق و کنفرانس انرژی بادی ایران
4- برگزاری سمینارهای مختلف در پژوهشگاه نیرو
- آشنایی با استانداردهای شبكه‌های توزیع
6- آشنایی با استاندارد كیفیت برق و نحوه ارزیابی، پیش‌بینی و اصلاح آن در شبكه
7- كاربرد نرم‌افزار سبا در مطالعات سیستم قدرت
8- كنترل بهینه توان راكتیو در شبكه
9- تلفات و روش‌های كاهش آن در شبكه‌های انتقال و توزیع
10- بهره‌برداری بهینه شبكه‌های توزیع
11- كاربرد نرم‌افزار سبا در محاسبات طراحی و بهینه‌سازی سیستم قدرت
12- كاربرد نرم‌افزار سبا در مطالعات پایداری گذرا و هماهنگی رله‌ها
13- طرح و توسعه بهینه شبكه‌های توزیع


  فعالیت‌های اجرایی

  1- مدير بخش برق مركز تحقيقات نيرو، 1376 – 1377
  2- مدير گروه مطالعات سيستم پژوهشگاه نيرو، 1377-1391
  3- قائم‌مقام و معاون پژوهشكده برق پژوهشگاه نيرو، 1391-1394
  4- رئيس مركز توسعه فناوری سامانه‌های انتقال توان با ظرفيت بالای پژوهشگاه نيرو، 1394 تاكنون