طراحی سایت
شنبه 08 آذر 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

امیر سهرابی کاشانی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی محیط‌زیست
 سمت سازمانی
مجری طرح  پژوهشکده انرژی و محیط زیست
  عنوان شغلی
پژوهشگر

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
asohrabi@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4836
  شماره تلفن مستقیم
021-88079446
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
  مقطع کارشناسی ارشد
  مقطع کارشناسی
رشته مهندسی شیمی، صنایع پتروشیمی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
زمینه فعالیت پژوهشی
1- مدیریت فاضلاب‌های نیروگاهی، آلودگی دودکش نیروگاهی ، پایش و تصفیه آن
2- استاندارد‌های حوزه انرژی در صنعت برق
پروژه‌های پژوهشی
1- پروژه ملی بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه‌ها با سوخت فسیلی - كارشناس پروژه - كارفرما: شركت توانیر - 1375
2- بررسی منابع انتشار آلاینده‌ها در شهر مشهد - كارشناس پروژه - كارفرما : سازمان محیط زیست استان خراسان - 1374
3- طراحی و ساخت پایلوت سولفورزدائی از گاز دودكش نیروگاه‌ها -كارشناس پروژه - كارفرما : شركت توانیر - 1375
4- پروژه تحقیق و پژوهش در طراحی و ساخت پایلوت تصفیه فاضلاب نیروگاه‌ها - مدیر پروژه - كارفرما: شركت توانیر- 1377
5- پروژه تحقیق و پژوهش در بهینه سازی سیستم‌های تصفیه فاضلاب نیروگاه‌ها با استفاده از روش‌های متعارف و آزمایشات پایلوت - مدیر پروژه - كارفرما: شركت توانیر - 1379
6- پروژه طرح تجهیز آزمایشگاههای گروه محیط زیست پژوهشگاه نیرو - مدیر پروژه - كارفرما: پژوهشگاه نیرو - 1379
7- پروژه فاز صفر بررسی حوادث مهم در صنعت برق و لزوم دستورالعمل‌های ایمنی مورد نیاز - مدیر پروژه - كارفرما : پژوهشگاه نیرو - 1380
8- مشاركت در تدوین پیش نویس استانداردهای آتش نشانی در صنعت برق - شركت در جلسات
9- تحقیق در كاهش آلودگی محیط ناشی از زائدات جامد كلاریفایرهای سختی گیر در نیروگاه اصفهان - كارشناس پروژه - كارفرما: برق اصفهان – 1382
10- پروژه طراحی و بهینه سازی سیستم‌های تصفیه فاضلاب نیرو گاه لوشان – همكار پروژه – كارفرما : برق گیلان - سال 1382
11- تدوین راهكارهای اجرایی بمنظور مدیریت زائدات در نیروگاه بعثت - مدیر پروژه - كارفرما: برق تهران – 1384
12- پروژه طراحی و بهینه سازی سیستم‌های تصفیه فاضلاب نیروگاه ایرانشهر-مدیر پروژه- كارفرما:برق سیستان بلوچستان- 1385
13- تدوین اطلس آلودگی نیروگاه‌های كشور- همكار پروژه – كارفرما:شركت توانیر- 1385
14- تصفیه فاضلاب با بكار‌گیری بیو راكتورهای غشایی- همكار پروژه- كارفرما شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور- 1385
15- طرح آزمایشگاه‌های انرژی و محیط زیست و تست كارایی- مدیر پروژه- كارفرما : پژوهشگاه نیرو- 1386
16- پروژه تدوین دستور العمل‌های اجرایی مدیریت و بكارگیری زائدات تصفیه خانه های آب نیروگاه‌ها-همكار پروژه- كارفرما : شركت توانیر – سال 1388
17- پروژه طراحی و ساخت سیستم پایش مداوم گازهای دودكش نیروگاه‌ها- همكار پروژه- كارفرما: پژوهشگاه نیرو- سال 1388
18- بهینه سازی مصرف آب در نیروگاه‌های كشور از طریق كاهش تلفات و بازیابی پساب‌ها- همكار پروژه- كارفرما: شركت توانیر- سال 1386
19- طراحی سیستم بیوفیلتر در كارخانه كمپوست جهت حذف بو- همكار پروژه- كارفرما : سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد- سال 1387
20- پژوهش در انتخاب تكنولوژی مناسب بازیابی فاضلاب‌های نمكی نیروگاه‌های منتخب از طریق بررسی فنی و اقتصادی سیستم های مختلف نمك زدایی – همكار پروژه- كارفرما : شركت توانیر- سال 1389
21- احداث پایلوت سیستم رفورمر ایستگاهی جهت تولید و تامین هیدروژن با هدف شناخت فناوری و انجام مطالعات سیستمی و نمایش عملكردی- همكار پروژه- كارفرما سازمان انرژی‌های نو ایران - سال 1389
22- شبیه سازی و طراحی مهندسی بهینه سیستم تولید آب شیرین با استفاده از بازیافت حرارت از واحدهای توربین گازی نیروگاه خلیج فارس جهت افزایش راندمان – مدیر پروژه – كارفرما: شركت مهندسی منابع آب كشور - سال 1390
23- جداسازی CO2 از گاز دودكش نیروگاه‌ها به روش تماس دهنده‌های غشایی و ساخت پایلوت- همكار پروژ- كارفرما : پژوهشگاه نیرو- سال 1392
24- تحقیق در انتخاب سنسور آلودگی نفتی در رودخانه كرج در منطقه آبگیر بیلقان – همكار پروژه- كارفرما : شركت تامین و تصفیه آبفا – سال 1392
25- كاربرد تصویر برداری حرارتی ( ترمو گرافی) در تشخیص، تعیین تلفات حرارتی و عیب یابی تجهیزات مورداستفاده در صنعت برق - مدیر پروژه – کارفرما: پژوهشگاه نیرو – سال 1394
26- طراحی و ساخت سیستم پیش بینی کننده انتشار آلاینده‌های دودکش نیروگاه (PEM) – همکار پروژه – کارفرما : شرکت توانیر – سال 1394
27- بررسی تلفات گرمایی در تجهیزات حرارتی نیروگاه به بمنظور كاهش سوخت و آلاینده‌ها از طریق ترموگرافی تجهیزات – مدیر پروژه – کارفرما : پژوهشگاه نیرو – سال 1395
28- بررسی وضعیت کنونی سیستم بازیافت پساب‌های نمکی MVC در نیروگاه ایرانشهر و ارایه راه کارهای رفع نواقص، راه اندازی و بهره برداری – مدیر پروژه – کارفرما : شرکت برق حرارتی – سال 1396
29- توسعه و ارتقا مدیریت آلاینده‌های آبی (فاضلاب‌های صنعتی و بهداشتی) در نیروگاه‌های بخاری تولید برق با هدف کمینه نمودن تولید فاضلاب‌های نیروگاهی و تصفیه فاضلاب‌ها به منظور بازگشت و استفاده مجدد در نیروگاه و یا دیگر صنایع مجاور- مدیر طرح – کارفرما : شرکت برق حرارتی – سال 1396
30- تحقیق و پژوهش در طراحی، پیاده سازی و استقرار سامانه مدلسازی On - line پراکنش آلاینده‌های گازی وذرات معلق در یک نیروگاه منتخب – مدیر پروژه – کارفرما: شرکت برق حرارتی – سال 1397
31- طرح جامع نیازسنجی، اولویت‌بندی، تدوین، بازنگری و الحاقیه استانداردهای حوزه انرژی- مدیر طرح- کارفرما: پژوهشگاه نیرو – سال 1398

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- Investigation of emitted pollutants from a thermal power plant in Iran – Sanat-e-Barq Magazine – Nov 2000
2- Experimental Determination and analysis of CO2,SO2 and NOx emission factors In Iran'thermal power plants - Journal of Energy – March 2010
3- SO2 pollution of heavy oil-fired steam power plants in Iran- journal of Energy policy- Jan 2012
4- Name1

1- آلودگی فاضلاب نیروگاه بعثت ـ مجله برق ـ شماره 16 ـ تابستان 74
2- شناخت فاضلاب نیروگاه‌های حرارتی و اثر آن بر محیط زیست ـ مجله برق ـ شماره 20 ـ
پاییز 75
3- حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار نیروگاه‌های حرارتی (بخش فاضلاب) ـ مجله پیام متن ـ شماره 16 ـ فروردین 76
4- آلودگی ناشی از فاضلاب یك نیروگاه حرارتی ـ مجله آب و محیط زیست ـ شماره 25 ـ آذر 76
5- نیروگاه و محیط زیست ـ مجله صنعت برق ـ شماره 19 ـ آذر 76
6- افزایش راندمان احتراق در بویلر نیروگاه‌های حرارتی و كاهش آلودگی ناشی از احتراق ناقص سوخت ـ مجله برق ـ شماره 23 ـ پاییز و زمستان 76
7- تصفیه فاضلاب‌های ‎حاصل ‎از شستشوی شیمیایی محفظه احتراق بویلر، یانگستروم ودودكش نیروگاه‌های با سوخت مازوت‎ ـ مجله پیام متن ـ شماره 28 ـ خرداد 77
8- ملاحظاتی در برآورد اقتصادی ترسیب فلزات سنگین ـ مجله پیام متن ـ شماره 32 ـ آبان 77
9- نیروگاه‌های شناور ـ مجله صنعت برق ـ شماره 34 ـ اسفند 77
10- روش‌های تصفیه فاضلاب نیروگاه‌های بخاری ـ مجله صنعت برق ـ شماره 45 ـ بهمن 78
11- بررسی وقوع حوادث در صنعت برق ایران و لزوم تدوین نظامنامه جامع ایمنی - مجله برق - شماره 34 - بهار 1381.
12- تصفیه فاضلاب‌های صنعتی در نیروگاه‌های كشور و اعمال روش‌های مدیریت تصفیه - مجله صنعت برق- شماره 73 خرداد 1381.
13- معیارهای انتخاب حلال مناسب برای شستشوی شیمیایی بویلر - مجله صنعت برق - شماره 83- 84 فروردین - اردیبهشت 82
14- بررسی و مقایسه روش‌های حذف فلزات سنگین از فاضلاب‌های صنعتی- مجله مهندسی شیمی- شماره 10
15- برگشت و استفاده مجدد از پساب در یك نیروگاه حرارتی- مجله صنعت برق - شماره 101-
مهر ماه 1383.
16- بازیابی فاضلاب نیروگاه‌های بخاری با بكارگیری تبخیر كننده از نوع تراكم مجدد بخار- مجله صنعت برق- شماره 106- اسفند 1383.
17- تایرهای فرسوده در راه كارخانه سیمان – مجله صنعت لاستیك ایران – شماره 35 – مرداد 1384.
18- تصفیه فاضلاب‌های شستشوی شیمیایی سطوح مجاور دود در نیروگاه‌های سوخت فسیلی- مجله صنعت برق – شماره 112- مهر1384.
19- تعیین فاكتور انتشار گازهای حاصل از احتراق خروجی از نیروگاه‌های سوخت فسیلی كشور و مقایسه آن با كشورهای آمریكای شمالی – نشریه ملی انرژی – پاییز 1388
20- بررسی تلفات حرارتی در یک نیروگاه بخار با استفاده از روش ترموگرافی تجهیزات - نشریه شماره 3 گروه محیط زیست – سال 1396- پژوهشگاه نیرو
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- The pilot study on treatment of power plant wastewater-6th Specialist Conference on Small Water & Wastewater Systems 1st International Conference on Onsite wastewater Treatment & Recycling- Murdocch University Western Perth Australia 11 - 13 February 2004

1- مطالعه و بررسی میزان آلاینده‌های منتشره از نیروگاه شهید رجایی ـ كنفرانس علمی تخصصی صنعت نیروگاه تجربه اول نیروگاه شهید رجایی ـ بهمن 77
2- تحقیق در میزان راندمان تصفیه پذیری فاضلاب نیروگاه‌ها با طراحی یك پایلوت انعقاد و لخته سازی - چهاردهمین كنفرانس بین المللی برق ـ آبان 78
3- بررسی آلودگی هوا و عوامل فیزیكی در صنعت برق ـ سومین همایش كشوری بهداشت محیط ـ آبان 1379.
4- مدیریت فاضلاب در نیروگاه‌های بخاری كشور وارائه راهكارهای مناسب در تصفیه ، برگشت و استفاده مجدد از فاضلاب ـ دومین كنفرانس مدیریت آب فاضلاب در كشورهای آسیایی ـ اردیبهشت 1380.
5- بكار گیری بهینه سیستم‌های تصفیه فاضلاب در نیروگاه ها بر اساس نتایج آزمایشات پایلوت-هفدهمین كنفرانس بین المللی برق - آبان ماه 1381.
6- بررسی عملكرد احتراق وكاهش تلفات انرژی از دودكش بویلرهای نیروگاهی – هیجدهمین كنفرانس بین المللی برق - مهر ماه 1382 .
7- افزایش راندمان احتراق در بویلرهای نیروگاهی از طریق تنظیم هوای اضافی - اولین كنفرانس احتراق ایران بهمن ماه 1384 – تهران – دانشگاه تربیت مدرس
8- تدوین راهكارهای اجرایی بمنظور مدیریت زایدات در نیروگاه بعثت – بیست و یكمین كنفرانس بین المللی برق آبان 1385- تهران – پژوهشگاه نیرو
9- طراحی و بهینه‌سازی سیستم تصفیه فاضلاب نیروگاه ایرانشهر با هدف بازیابی آب- بیست و دومین كنفرانس بین المللی برق آبان 1386- تهران – پژوهشگاه نیرو
10- تعیین فاكتور انتشار آلاینده‌های گازی، آبی و زائدات جامد تولیدی در یك نیروگاه بخاری- اولین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست خرداد 1378- پژوهشگاه مواد و انرژی
11- پیش بینی میزان تولید گاز آلاینده SO2 خروجی از نیروگاه‌های بخاری در سال 1405-كنفرانس صنعت نیروگاه‌های حرارتی – اردیبهشت 1388- پردیس دانشكده‌های فنی دانشگاه تهران
12- مدل سازی انتشار گازهای Nox و SO2 خروجی ناشی از یك نیروگاه توربین گازی با استفاده از نرم افزار ADMS - سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست- مهر ماه 1388 – دانشگاه تهران
13- تعیین فاكتور انتشار گازهای حاصل از احتراق خروجی از نیروگاه‌های سوخت فسیلی كشور و مقایسه آن با كشورهای آمریكای شمالی – هفتمین همایش ملی انرژی – دی ماه 1388 – مركز همایش‌های صدا و سیما تهران
14- طراحی و ساخت سیستم پایش مداوم گاز دودكش نیروگاه‌ها - هفتمین همایش ملی انرژی – خرداد ماه 1390 – مركز همایش‌های صدا و سیما تهران
15- انتخاب تكنولوژی مناسب بازیابی پساب‌های نمكی نیروگاه‌های منتخب كشور- بیست و هفتمین كنفرانس بین المللی برق آبان 1391- تهران – پژوهشگاه نیرو
16- جداسازی CO2 از گازهای خروجی دودکش نیروگاه‌ها توسط تماس دهنده غشایی- بیست و هشتمین كنفرانس بین المللی برق آبان 1392- تهران – پژوهشگاه نیرو
17- جداسازی CO2از گازهای خروجی دودكش نیروگاه ها به روش تماس دهنده غشایی و ساخت پایلوت مربوطه – ششمین كنفرانس صنعتی نیروگاه‌های حرارتی – بهمن ماه سال 1392 – تهران نیروگاه طرشت
18- تخمین ریسك انتشار SO2 از نیروگاه بعثت با استفاده از مدل SimPacts- دهمین همایش بین المللی انرژی- شهریور 93- پژوهشگاه نیرو
19- اصول و كاربرد ترموگرافی در تجهیزات مورد استفاده در صنعت برق – نشریه شماره 2 گروه محیط زیست – سال 1395- پژوهشگاه نیرو

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

• مشاور بیش از ده‌ها پایان نامه کارشناسی ارشد

ثبت اختراع

  • دستگاه پایش مداوم گاز دودکش نیروگاه‌ها (سهم 25%)

  دوره‌های گذرانده شده

  1- دوره آلودگی هوای نیروگاه‌ها و صنایع - سال 73
  2- تصفیه فاضلاب‌های شهری و صنعتی - سال 74
  3- دوره آشنای با صنعت برق سال -74 تا 75
  4- دوره نرم افزارهای Office 97 وWindows 2000 - سال 75
  5- دوره مدیریت كنترل پروژه و نرم افزار Ms Project - سال 76
  6- دوره اقتصاد مهندسی در پروژه‌ها - سال 76
  7- دوره آشنایی با Internet - سال 76 و77
  8- آشنایی با نرم افزار Power point – سال 78
  9- دوره فن گزارش نویسی - سال 79
  10- دوره مكاتبات به زبان انگلیسی - سال 79
  11- دوره آشنایی با نرم افزار Hysys - سال 80
  12- دوره آشنایی با نرم افزار Gambit و Fluent - سال 82
  13- دوره آشنایی با نرم افزار بانك اطلاعاتی access - سال 82
  14- دوره آشنایی با نرم افزار بانك اطلاعاتی Visual Basic - سال 83
  15- دوره تئوری piping و آشنایی با نرم افزار Auto Plant- سال 84
  16- دوره آموزشی ICDL شامل: كامپیوتر- ورد- اكسل- اكسس- اینترنت- پاور پوینت – سال 89
  17- دوره آینده پژوهی – سال 94
  18- دوره مدیریت فناوری – سال 98
  19- دوره فن مذاکره – سال 98
  20- دوره هنر ارایه – سال 98

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
1- دوره كنترل آلودگی هوای نیروگاه‌ها سال 74 - (8 ساعت)
2- دوره طراحی تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری و صنعتی ـ سال‌های 78 - 77 – 75 (در مجموع 28 ساعت)
3- دوره ایمنی كار با مواد شیمیایی در نیروگاه‌ها سال 76 - (14ساعت)
4- دوره آشنایی با صنعت برق سال 78 - ( 2ساعت)
5- تصفیه فاضلاب‌های شهری و صنعتی سال 78/9 – (18 ساعت)
6- طراحی سیستم‌های تصفیه فاضلاب‌های صنعتی نیروگاه سال 79/5- (4 ساعت)
7- دوره تصفیه فاضلاب‌های صنعتی نیروگاه‌ها سال 79 (10 ساعت)
8- ممیزی انرژی در صنایع سال 80/5- (16 ساعت)
9- بهینه سازی سیستم تصفیه فاضلاب سال 3/81- (3 ساعت)
10- ممیزی انرژی در صنایع سال 81/4- (2 ساعت)
11- ممیزی انرژی در صنایع سال 82/7- (2 ساعت)
12- بكارگیری بهینه از سیستم‌های تصفیه فاضلاب نیروگاه‌ها سال 82 (24 ساعت)
13- ممیزی انرژی در صنایع سال‌های6/ 84 - ( 2 ساعت)
14- بررسی راندمان حذف آلاینده‌ها در تصفیه فاضلاب نیروگاه‌ها از طریق آزمایشات پایلوت (8ساعت)
15- اشنایی با فعالیت‌های آلودگی هوا وپایلوت محیط زیست سال 85/11- (3 ساعت)

  فعالیت‌های اجرایی

  1. پژوهشگاه نیرو ـ مجری طرح - پژوهشکده انرژی و محیط زیست (1399- 1397)
  2. پژوهشگاه نیرو ـ مدیر طرح - گروه محیط زیست (1399- 1394)
  3. پژوهشگاه نیرو ـ مدیر گروه - گروه محیط زیست (1394- 1386)
  4. پژوهشگاه نیرو ـ مربی پژوهش - گروه محیط زیست (1386- 1383)
  5. پژوهشگاه نیرو ـ كارشناس پژوهش - گروه محیط زیست (1383- 1377)
  6. مركز تحقیقات نیرو ـ كارشناس پژوهش ـ بخش محیط زیست (1377 ـ 1373)
  7. شركت ‎مهندسی آب‎وفاضلاب كشور ـ كارشناس (1372 ـ 1371)