طراحی سایت
دوشنبه 05 آبان 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

مرتضی فقیهی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی شیمی و فرآیند
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
mfaghihi@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4790
  شماره تلفن مستقیم
021-88079400
  شماره نمابر
021-88078296
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
مهندسی شیمی، پلیمر، دانشگاه صنعتی شریف
  مقطع دکتری
مهندسی شیمی، پلیمر، دانشگاه صنعتی شریف
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی، پلیمر، دانشگاه صنعتی شریف
  مقطع کارشناسی
مهندسی شیمی ، پتروشیمی، دانشگاه شیراز

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
بررسی عوامل موثر بر مورفولوژی و خواص مکانيکی نانوکامپوزيت‌های پلی آميد 6 / لاستيک / نانولوله کربنی تهيه شده به روش اختلاط مذاب
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
مطالعه و بررسی خواص نانوكامپوزيت‌های اصطكاكی بر پايه لاستيك
زمینه فعالیت پژوهشی
- پلیمر، کامپوزیت و نانوکامپوزیت
- غشاء، جاذب‌های پلیمری

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1. Babak Derakhshandeh, Akbar Shojaei, Morteza Faghihi, Effects of Rubber Curing Ingredients and Phenolic-Resin on Mechanical, Thermal and Morphological characteristics of rubber/Phenolic-Resin Blends, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 108, 3808-3821 (2008).
2. M. Faghihi, A. Shojaei, Properties of alumina Nanoparticle-Filled Nitrile-Butadiene-Rubber/Phenolic-Resin Blend Prepared by Melt Mixing, Polymer Composites, Volume 30, Issue 9, 1290–1298 (2009).
3. A. Shojaei and M. Faghihi, Analysis of structure-properties relationship in nitrile-butadiene rubber/phenolic resin/organoclay ternary nanocomposites using simple model system, Polymers for advanced technologies, Vol. 21, 356–364 (2010).
4. Akbar Shojaei and Morteza Faghihi, Physico-mechanical properties and thermal stability of thermoset nanocomposites based on styrene-butadiene rubber/phenolic resin blend, Materials Science and Engineering A, 527, 917–926 (2010).
5. Akbar Shojaei, Pouyan Nourbakhsh and Morteza Faghihi, An investigation on the structural characteristics and reinforcement of melt processed polyamide 66/multi walled carbon nanotube composites, Polymers for Advanced Technologies, 25, 406–417 (2014).
6. Morteza Faghihi, Akbar Shojaei, Reza Bagheri, Characterization of polyamide 6/carbon nanotube composites prepared by melt mixing- effect of matrix molecular weight and structure, Composites Part B, 78, 50-64 (2015).
7. Maryam Hadizadeh Harandi, Fakhrodin Alimoradi, Gholamhussein Rowshan, Morteza Faghihi, Maryam Keivani, Mohamadreza Abadyan, Morphological and mechanical properties of styrene butadiene rubber/nano copper nanocomposites, Results in Physics, 7 (2017) 338–344.
8. Majed Amini, Ahmad Ramazani S.A, Morteza Faghihi, Seyyedfaridoddin Fattahpour, Preparation of nanostructured and nanosheets of MoS2 oxide using oxidation method, Ultrasonics Sonochemistry, 39, 188–196 (2017).
9. Masood Sheikh Alivand, Morteza Faghihi, Sadjad Mirian, Sepehr Sadighi, Developing a Software for Designing Gas Adsorption Processes, Gas Processing, November/December, 21-26 (2017).
10. Majed Amini, Ahmad Ramazani S.A, Morteza Faghihi, Ali Afkhami Varjouy, Effect of Exfoliated Molybdenum Disulfide Oxide on Friction and Wear properties of Ultra High Molecular Weight Polyethylene, Polymers for Advanced Technologies, Under publication (2018).

1- مرتضی فقيهی، اکبر شجاعی، بررسی ويژگی‌های نانوکامپوزيت‌های کائوچوی استايرن - بوتادين - تقويت شده با نانو ذره‌های مختلف، مجله صنعت لاستيک ايران (علمی ترويجی)، سال سيزدهم، شماره 53، بهار 88، صفحه 14-20.
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1. M. Faghihi, A. Shojaei, 2nd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology, Effects of Nanoclay, Nanoalumina and Nanocopper on the Properties of NBR Compounds, 28-30 Oct. 2008, Tabriz University, Tabriz Iran.
2. B. Derakhshandeh, A.Shojaei , M. Faghihi, 8th Intenational Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2007), Effect of matrix ingredients on wear and friction properties of rubber/phenolic resin based friction materials, Nov. 2007, Sharif University of Technology, Iran.
3. M. Faghihi, A. Shojaei, 9th Intenational Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2009), Effects of nanofillers on the tribological properties of rubber based friction materials, 17-21 Oct. 2009, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran Iran.
4. M. Faghihi, A. Shojaei, Ninth International Seminar on EXPERIMENTAL TECHNIQUES AND DESIGN IN COMPOSITE MATERIALS, Effect of copper nanoparticle on the properties of styrene butadiene rubber, Oct. 2009, University of Padova, Vicenza Italy.
5. Parisa Jahanmard, Akbar Shojaei, Morteza Faghihi, 15th EUROPEAN CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS, Experimental Study and Theoretical Analysis on the Mechanical Properties of Highly Filled Novolac Phenolic-Based Composites Reinforced with Nanoclay and Multi-walled Carbon Nanotubes Prepared by Solution Mixing Method, June 24-28, 2012, University of Padova, Vicenza Italy.
6. M. Faghihi, A. Shojaei, R. Bagher 5th International Conference on Nanostructures (ICNS5), Investigation of mechanical, morphological and thermal properties of polyamide 6 / multi walled carbon nanotube nanocomposites prepared by melt mixing, 6-9 March 2014, Kish Island, Iran.
7. M. Faghihi, A. Shojaei, R. Bagheri, The 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2014), Influence of Carbon Nano Tube Loading on the Mechanical and Morphological Properties of Low and High Molecular Weight Polyamide Based Nanocomposites,
24-27 February, 2014 Kish, Iran.
8. M. Faghihi, A. Shojaei, R. Bagheri, 11th Intenational Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2014), Rheological and Crystallization Properties of Polyamide 6/ Carbon Nano Tube Nanocomposites: Effect of Functionalization and length of CNT, 6-9 Oct. 2014, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran Iran.


1- مرتضی فقيهی، اکبر شجاعی، دوازدهمين كنگره ملی مهندسی شيمی ايران، بررسی ريز ساختار و خواص آميزه‌های لاستيك استايرن بوتادين-رزين فنوليك به همراه فيلرهای نانو، 1387 ، دانشگاه صنعتی سهند تبريز.
2- مرتضی فقيهی، اکبر شجاعی، دومين همايش دانشجويی فناوری نانو، خواص آميزه‌های لاستيك آكريلونيتريل بوتادين/رزين فنوليك به همراه نانوكلي، 16-14 شهريور، 1386 كاشان.
3- مرتضی فقيهی، اکبر شجاعی، هفتمين همايش ملی دانشجويی مهندسی شيمی ايران، خواص آمیزه‌های لاستيك آكريلونيتريل بوتادين/رزين فنوليك به همراه نانوآلومينا، مهر 1386، شيراز.
4- مرتضی فقيهی، اکبر شجاعی، نهمين همايش ملی لاستيك ايران، بررسی خواص نانوكامپوزيت‌های لاستيك استايرن بوتادين تقويت شده با نانوذرات مختلف، آبان 1387 ، كيش.
5- مرتضی فقيهی، اکبر شجاعی، رضا باقری، چهاردهمين همايش دانشجوئی فناوری نانو، اثر گروه‌های عاملی و طول نانولوله کربنی چند ديواره بر خواص مکانيکی و مورفولوژيکی نانوکامپوزيت‌هاي پلی‌آميد 6 / نانولوله کربنی، 4 و 5 دی ۹۲، انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ايران، تهران.
6- مرتضي فقيهي، سپهر صديقي، چهارمين همايش ملی تحقيقات نوين در شيمی، مهندسی شيمی و نفت، جاذب‌های سبد ملکولی (کامپوزيتی): مفاهيم اوليه و خواص آنها در فرآيند جذب، آبان 94، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر.
7- رعنا سليمانی ، شهريار آذرفر، مرتضی فقيهی، سپهر صديقی، سومين همايش بين الملی نفت، گاز و پتروشيمی، مروری بر فناوری‌های روز دنيا جهت حذف هيدروژن سولفيد از مخلوط‌های گازی، 22 آذر 94، دانشگاه شهيد بهشتی.
8- مرتضی فقيهی، شهريار آذرفر، رعنا سليمانی، فرشيد نوربخش، اولين همايش ملی فرايندهای پالايشگاهی، جاذب‌های زئوليتی دارای کاتيون باريم (BaX) و عملکرد اين نوع جاذب‌ها، 28 بهمن 94، دانشگاه سهند تبريز.

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

ثبت اختراع

    توليد مواد اصطکاکی نانو بر پايه لاستيک برای وسائط نقليه

  دوره‌های گذرانده شده

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)