طراحی سایت
دوشنبه 05 آبان 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

هانیه آرزمجو

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی مدیریت و علوم اجتماعی
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
harazmjoo@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4298
  شماره تلفن مستقیم
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مدیریت بازرگانی، مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، دانشگاه علامه طباطبائی
  مقطع کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی، مدیریت تحول سازمانی، دانشگاه علامه طباطبائی
  مقطع کارشناسی
مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
الگوی جامع پذیرش تغییرات سازمانی
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
اثر متغيرهای سازمانی بر انتقال دانش (مطالعه موردی شرکت‌های زیرمجموعه صنعت برق)
زمینه فعالیت پژوهشی
- مدیریت تغییر و تحول
- مدیریت منابع انسانی
- مدیریت استراتژیک
پروژه‌های پژوهشی
1- طراحی و استقرار مدل شایستگی اعتماد در شرکت توزیع برق تهران بزرگ، گروه مدیریت و علوم اجتماعی، مدیر پروژه، 1396
2- ارزیابی و ارتقاء امادگی تغییرات راهبردی در وزارت نیرو، گروه مدیریت و علوم اجتماعی، مدیر پروژه، 1398
3- طراحی سازوکار تصمیم سازی در صنعت برق (با محوریت اثرگذاری تحقیقات در تصمیمات و سیاست گذاری ها)، گروه مدیریت و علوم اجتماعی، مدیر پروژه، 1398
4- اجرا و پیاده سازی سند چشم انداز و برنامه راهبردی وزارت نیرو در افق 1404، گروه مدیریت و علوم اجتماعی، همکار پروژه، 1396

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- A multi-dimensional meta-heuristic model for managing organizational change, Management Decision Journal, 2019

1- تبیین جایگاه مسئولیت اجتماعی در الگوی یکپارچه حاکمیت شرکتی در راستای سیاست‌های توسعه اقتصادی پایدار، مجله علمی- پژوهشی سیاست‌های راهبردی و کلان، 1398
2- اثر توانمندی‌های سازمانی بر عملکرد رقابتی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش، مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه بیمه، 1393
3- طراحی الگوی یکپارچه تغییرات در سازمان‌های ایرانی با رویکرد دلفی فازی، مجله علمی- پژوهشی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 1394
4- چارچوب فراگیر اعمال تغییرات سازمانی، مجله علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی، 1394
5- الگوی یکپارچه پذیرش تغییرات با روش ترکیبی-اکتشافی، مجله علمی- پژوهشی چشم انداز مدیریت بازرگانی، 1393
6- تبیین عوامل کلیدی پیاده سازی موفق طرح تحول صنعت بیمه با استفاده از رویکرد دلفی فازی، مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه بیمه، 1394
7- ادراک مدیران در بداهه سازی تصمیمات برای خروج از بحران، مجله علمی- پژوهشی مدیریت تحول دانشگاه فردوسی مشهد، 1389
8- الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در عرصه زندگی فردی، مجله علمی- پژوهشی مطالعات بسیج، 1390
9- تبیین الگوی مطلوب شایسته سالاری اسلامی جهت رفع چالش‌های نظام اداری، مجله علمی-پژوهشی چشم انداز مدیریت دولتی، 1394
10- الگوی یکپارچه تغییرات سازمانی: بررسی ابعاد محتوایی، فرایندی و زمینه‌ای در موفقیت تغییرات سازمانی، مجله علمی-پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه، 1392
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی

1- طراحی الگوی منسجم و پویای جاری سازی راهبردی با بکارگیری روش هوشین کانری (مطالعه موردی: وزارت نیرو)
2- الگوی سنجش شایستگی اعتماد سازمان از نگاه مشترکین برق با رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی (مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق تهران)
3- تعیین شاخص های کلیدی عملکرد اقتصادی شرکت مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکتی و توسعه پایدار
4- تحلیلی بر مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی شرکت‌های توزیع برق (مطالعه موردی: شرکت توزیع برق تهران بزرگ)
5- شناسایی و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت‌های خدمات عمومی (نمونه موردی: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ)
6- شناسایی ابعاد و شاخص‌های اعتمادپذیری سازمان‌های خدمات عمومی (مطالعه موردی: شرکت توزیع برق تهران بزرگ)
7- تحلیلی بر میزان رعایت حقوق شهروندی و جامعه در شرکت‌های توزیع برق از دیدگاه مسئولیت‌پذیری اجتماعی (مطالعه موردی شرکت توزيع نيروی برق تهران بزرگ)
8- الگوی گزارش دهی پایداری در شرکت‌های توزیع برق
9- شناسایی و اولویت بندی الزامات جاری سازی استراتژی در سازمان
10- الگوی اجرایی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های توزیع برق
11- تبیین الگوی مطلوب مدیریت منابع انسانی بر مبنای آموزه‌های اسلامی
12- تدوین استراتژی تحقیقات در حوزه مدیریت صنعت برق ایران
13- اثر فرهنگ سازمانی بر انتقال دانش
14- جايگاه رقابتی شركت و پيشنهاد استراتژی بازاريابی مناسب
15- اجرای مدیریت دانش در شرکت توانیر
16- نقش جنسیت در تعدیل اثر استرس بر روابط کاری

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

- راهنمایی و مشاوره بیش از 15 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه مدیریت بازرگانی و مدیریت اجرایی در دانشگاه آزاد اسلامی

  جوایز و افتخارات

  o کسب رتبه اول در آزمون ورودی دکتری سال 1388 دانشگاه علامه طباطبایی
  o كسب رتبه اول در بين دانشجويان کارشناسی ارشد ورودی 1384 رشته مديريت تحول دانشگاه علامه طباطبايی

  دوره‌های گذرانده شده

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
- مبانی سازمان و مدیریت، مدیریت منابع انسانی، تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و زبان تخصصی 3 و4 ، مقطع کارشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، 1396-1388
- رفتار سازمانی پیشرفته و زبان تخصصی پیشرفته، مقطع کارشناسی ارشد، 1395-1390
- رفتار سازمانی پیشرفته و منابع انسانی پیشرفته، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی، 1395
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
- جاری سازی راهبردی با رویکرد هوشین کانری، 4 ساعت، 1395
- مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت‌های حوزه انرژی، 4 ساعت، 1397
- ارزیابی و ارتقاء آمادگی سازمان جهت اجرای راهبردهای سازمانی، 4 ساعت، 1398

  فعالیت‌های اجرایی

  - عضو کمیته علمی سی و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
  - عضو هیئت داوران مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه بیمه
  - عضو هیئت داوران مجله علمی- پژوهشی پژوهش‌های مدیریت عمومی
  - مدیر مطالعات و توسعه علمی انجمن مدیریت راهبردی ایران، 1395-1392
  - مدیرعامل شرکت اندیشه نگار آینده روشن، 1395-1393
  - کارشناس طرح و پروژه، شرکت مادر تخصصی توانیر، 1388-1387