طراحی سایت
شنبه 08 آذر 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

مهدی رحیمی تاکامی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
  شماره تلفن داخلی
  شماره تلفن مستقیم
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
  مقطع کارشناسی ارشد
  مقطع کارشناسی

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
Gerdroodbary, M. B., Takami, M. R., & Ganji, D. D. (2015). Investigation of thermal radiation on traditional Jeffery–Hamel flow to stretchable convergent/divergent channels. Case Studies in Thermal Engineering, 6, 28-39.
Gerdroodbary, M. B., Takami, M. R., Heidari, H. R., Fallah, K., & Ganji, D. D. (2016). Comparison of the single/multi transverse jets under the influence of shock wave in supersonic crossflow. Acta Astronautica, 123, 283-291.
Gerdroodbary, M. B., Amini, Y., Ganji, D. D., & Takami, M. R. (2017). The flow feature of transverse hydrogen jet in presence of micro air jets in supersonic flow. Advances in Space Research, 59(5), 1330-1340.
Takami, M. R., Gerdroodbary, M. B., & Ganji, D. D. (2018). Thermal analysis of mechanical face seal using analytical approach. Thermal Science and Engineering Progress, 5, 60-68.

مقالات همایش‌های داخلی و خارجی

رحیمی تاکامی، مهدی. (1388). محاسبه و مقايسه نسبت بهينه سردكننده¬هاي ترموالكتريكي دومرحله¬اي براي ضريب عملكرد و بار برودتي ماكزيمم. هفدهمین کنفرانس بين‌المللي مهندسي مكانيك. تهران.
رحیمی تاکامی، مهدی وغریبیان، ادوارد. (1389). بررسي فني و عملي تاثير كارايي سيستم مه پاش بر عملكرد سيكل تركيبي نيروگاه يزد. بيست و پنجمين كنفرانس بين المللي برق. تهران.
رحیمی تاکامی، مهدی. (1389). محاسبه نسبت ترموکوپلها و اختلاف دمای مناسب جهت استفاده از سردکننده¬های ترموالکتريکی دومرحله¬ای برای ماکزيمم بار سرمايشی. اولين كنفرانس علوم حرارتي ايران. مشهد.
رحیمی تاکامی مهدی و غریبیان، ادوارد. بررسی تاثیر استفاده از گازوییل با گوگرد بالا و محدوديت ناشي از آن بر عملکرد سیکل ترکیبی. سومین کنفرانس نیروگاهها .تهران.
البرزی،سعید، رحیمی محبی، حامد وتاکامی، مهدی. (1396). منابع عیوب مکانیکی در پیل های سوختی اکسید جامد. چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی. تهران

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

  دوره‌های گذرانده شده

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)