طراحی سایت
شنبه 16 فروردین 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

محمد‌علی جعفری صحنه‌سرايی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

   پست الکترونیکی
mjafari@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
09123632408
  شماره تلفن مستقیم
88079400-4482
  شماره نمابر
88574768
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسی عمران-مهندسی زلزله-پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله-1380 تا 1387
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی عمران-مهندسی زلزله- دانشگاه صنعتی شریف-1377 تا 1379
  مقطع کارشناسی

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
مطالعه آزمايشگاهی رفتار لرزه‌ای ستون‌های مرکب با بست افقی
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
کنترل فعال پل‌های تک دهانه بتنی
پروژه‌های پژوهشی
1 ارائه راهكارهاي طراحي و بهسازي شبكه توزيع جهت كاهش خسارات ناشي از زلزله+ الحاقیه همکار شرکت توانیر 87 الی 90 خاتمه یافته
2 طراحي و ساخت و آزمون دکل مشبک انتقال نيرو تيپ OS 230 کيلوولت دو مداره همکار شرکت برق منطقه ای تهران 89 الی 92 خاتمه یافته
3 فاز صفر بررسي آسيب پذيري بوشينگ ترانسفورماتورهاي ولتاژهاي 400/230 كيلوولت و ارائه راهكار مقاومسازي يك نمونه از آنها در برابر زلزله مدیر پژوهشگاه نیرو 88 خاتمه یافته
4 بازبینی طرح پهنه بندی اقلیمی و بارگذاری خطوط انتقال نیرو برق منطقه ای مازندران و انجام آن برای یک خط نمونه در برق منطقه ای مازندران و مقایسه اقتصادی همکار شرکت برق منطقه ای مازندران 90 الی 93 خاتمه یافته
5 طراحی فونداسیون و کنترل طراحی برج توربین بادی و نظارت بر اجرای آنها
(همکاری داخلی در طرح ملی طراحی و ساخت توربین بادی مگاواتی ملی) مدیر مرکز توسعه فناوری توربینهای بادی (پژوهشگاه نیرو) 90 الی 93 خاتمه یافته
6 امکان‌سنجی، طراحي، ساخت و آزمون ساختار جديد دکل‌های 63KV دو مداره انتقال نيرو در شرکت برق منطقه‌ای گيلان همکار شرکت برق منطقه ای گیلان 91 الی 94 خاتمه یافته
7 تدوين دستورالعمل استفاده از ريزشمع (ريزشمع) در پي دكل‌هاي انتقال نيرو با هدف سهولت ساخت و كاهش حجم عمليات خاكبرداري و بتن‌ريزي به ويژه در بستر‌هاي ضعيف و اشباع (بستر‌هاي آبي) همکار سازمان توسعه برق ايران 93 الی 95 خاتمه یافته
8 انجام خدمات مهندسی مربوط به پروژه نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی آزمایشگاه سازه های انتقال و توزیع همکار پژوهشگاه نیرو 93 الی 95 خاتمه یافته
9 تدوين سند راهبردي پايش سلامت در سازه‌هاي صنعت برق، روش‌هاي پيش‌بيني بروز اشكالات و ارائه راهكارهاي كاهش آنها مدیر پژوهشگاه نیرو 92 الی 94 خاتمه یافته
10 تدوین ضوابط فنی افزایش استقامت مکانیکی خطوط انتقال نیرو به منظور استفاده از حریم هوایی همکار پژوهشگاه نیرو 95 الی 97 خاتمه یافته
11 امكانسنجي، طراحي، ساخت و انجام آزمون¬هاي استاندارد يك نمونه كراس¬آرم كامپوزيتي دكل‌ انتقال نيروي تلسكوپي 132 ياkV 230 آويزي دو مداره با توجه به انتخاب گزينه برتر همکار سازمان توسعه برق ايران- پژوهشگاه نیرو 95 الی 98 خاتمه یافته
12 طرح پهنه بندی اقليمي و بارگذاری خطوط انتقال نيروی كشور همکار شرکت توانیر 94 الی 97 خاتمه یافته
13 تدوین سند راهبردی شناسایی مخاطرات محیطی جوی مرتبط با صنعت برق و پهنه بندی پارامترهای مشخصه آنها در سطح کشور مدیر پژوهشگاه نیرو 95 تاکنون در دست انجام
14 طرح کلان تدوین دانش فنی و پیاده¬سازی سامانه جامع پایش سلامت و مدیریت نگهداری در سازه¬های تولید برق مدیر شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی 96 تا کنون در دست انجام

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)

 Hosseini Hashemi, B. & Jafari, M. A. "Experimental Evaluation of Cyclic Behavior of Batten Columns", Journal of Constructional Steel Research, 78, pp88-96, (2012).
 Hosseini Hashemi, B. & Jafari, M. A. "Evaluation of Ayrton–Perry formula to predict the compressive strength of batten columns", Journal of Constructional Steel Research, 68, pp89-96, (2012).
 Hosseini Hashemi, B. & Jafari, M. A. "Experimental Evaluation of Elastic Critical Load in Batten Columns", Journal of Constructional Steel Research, 65-1, pp125-131, (2009).
 Zekavati, A. A., Khodaverdian, A., Jafari, M. A., & Hosseini, A. (2017), “Investigating performance of micropiled raft in foundation of power transmission line towers in cohesive soil: experimental and numerical study”, Canadian Geotechnical Journal, 55(3), 312-328, DOI: 10.1139/cgj-2017-0027
 Shishegaran, A., A. Amiri, and M. A. Jafari. (2018), "Seismic performance of box-plate, box-plate with UNP, box-plate with L-plate and ordinary rigid beam-to-column moment connections." Journal of Vibroengineering, 20.3. DOI: 10.21595/jve.2017.18716
 Hosseini Hashemi, B. & Jafari, M. A. “Performance of battened columns in steel buildings during the Bam earthquake of 26 December 2003", JSEE: Special issue on Bam earthquake, 101-109, (2003).
 Jafari, M.A., Zekavati, A.A. (2019). 'Calibration of Safety Factor for Micropile in Transmission Tower Foundations Based on Relative Reliability Approach', AUT Journal of Civil Engineering, 3(1), pp. 61-74. doi: 10.22060/ajce.2018.15057.5519 جعفری، محمدعلی. و حسيني هاشمي، بهرخ، (1393) ، "رفتار چرخه اي ستونهاي مركب با بست افقي و منحني هاي رفتاري آنها"، مجله علمی پژوهشی عمران مدرس، دوره چهاردهم، شماره 4،
 محمد مرادی، حدیث، حسيني هاشمي، بهرخ و جعفری، محمدعلی، (1393)، "بهبود رفتار سیستم دیوار برشی فولادی با رویکرد تیر پیوند"، فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله، پذیرفته شده برای چاپ
 جعفری، محمدعلی. و رهنورد، عليرضا، (1390) ، "تخمين خسارت مالی ناشی از زلزله در ترانسفورماتورهای 400 کيلوولت"، مجله علمی برق، شماره 49، صفحه 51-59

مقالات همایش‌های داخلی و خارجی

 Joghataei & Jafari, "Active Control of Concrete Bridges", 3rd World Conference of Structural Control, Como, Italy, (2000).
 Razzaghi & Jafari & Ahmadpour, "Seismic Performance of Steel Built- Up Batten Columns", Proceedings of the 9th U.S. National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering, Paper No.1327, Toronto, Canada, (2010).
 Rahnavard, A., Jafari, M.A., Yavartalab, A., Samadi, M., Farahani, M.R.: “Seismic Vulnerability Assessment of Electric Power Distribution Network in Iran”; 22nd International Conference on Electricity Distribution, Stockholm, June 2013.
 Zekavati, A., Jafari, M.A., Rahnavard, A., Yavartalab, A., Samadi, M.: “Development of Seismic Capacity Curve (S.C.C.) for Power Distribution Concrete Poles”; 22nd International Conference on Electricity Distribution, Stockholm, June 2013. حسينی هاشمی، بهرخ. و جعفری، محمدعلی. (1386) ، "بررسی تحليلی مقاومت، سختی و شکل پذيری ستونهای مشبک با بست افقی تحت بار جانبی چرخه ای"، مجموعه مقالات پنجمين کنفرانس بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (SEE5) ، مقاله شماره SC126S، تهران، ايران.
 جعفری، محمدعلی. و رهنورد، عليرضا، (1388) ، "ارزيابي سريع آسيب پذيري لرزه اي شبكه هاي توزيع برق در برابر زلزله"، بيست و چهارمين كنفرانس بين المللي برق، تهران، پژوهشگاه نيرو، مقاله 09-F-PDS-0216
 جعفری، محمدعلی. و رهنورد، عليرضا، (1390) ، "راهکارهای پيشگيری از بحران در شبکه های توزيع برق در هنگام زلزله"، اولين كنفرانس ملي مديريت بحران: زلزله و آسيب پذيري اماكن و شريانهاي حياتي، تهران، مقاله شماره 260
 جعفری، محمدعلی. و رهنورد، عليرضا، (1390) ، "آسيب پذيری ترانسفورماتورهای هوايی توزيع در برابر زلزله و راهکار بهسازی آنها"، بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق، تهران، پژوهشگاه نيرو، مقاله 11-F-PDS-1722
 جعفری، محمدعلی، رهنورد، عليرضا، و محمد مرادي، حديث، (1392) ، "ضريب رفتار لرزه اي براي توربينهاي بادي دو مگاواتي با برج فولادي لوله اي"، بيست و هشتمين كنفرانس بين المللي برق، تهران، پژوهشگاه نيرو، مقاله F-13-REN-1274
 عظيمي اسمرود، سيد حسين، اكبرپور نيك قلب رشتي، عباس، جعفري محمدعلی، (1393) ، "تأثير فاصله دو لوله و ضريب پواسون در مهاربند كمانش تاب لوله در لوله"، دومين كنگره بين المللي سازه، معماري و توسعه شهري، تبريز
 ماهری آذر، امیرمحمد، و جعفری، محمدعلی. ، (1393) ، "مقایسه عملکرد لرزه ای مهاربند زانویی KBF ، کمانش ناپذیر BRB و ضربدری CBF در ساختمانهای با پلان منظم با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی"، دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، دانشگاه جامع علمی کاربردی، مقاله CEU1011556787
 جعفری، محمدعلی. و ماهری آذر، امیرمحمد، (1393) ، "ارزیابی عملکرد لرزه ای مهاربند کمانش ناپذیر BRB در ساختمانهای با پلان منظم با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی"، دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، دانشگاه جامع علمی کاربردی، مقاله CEU1011556778
 جعفری، محمدعلی. و عرفانی، سعید، (1393) ، "مقایسه فنی و اقتصادی کمانش الاستیک و پلاستیک در تیرورق های دلتا"، نهمین سمپوزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی، کمیسیون سوم: همایش ملی عمران و توسعه پایدار، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران،
 اشرفي گودرزي، سيما، موسوي ترشيزي، سيد ابراهيم، جعفري محمدعلی، (1394) ، "پايش سلامت سازه (SHM) برج توربين باد با استفاده از تغييرات فركانس طبيعي و تبديل موجك، سومين كنفرانس انرژي بادي ايران، تهران، پژوهشگاه نيرو
 ذكاوتي، علي اصغر، جعفری، محمدعلی، رهنورد، عليرضا، (1394) ، "ارزيابي عملكرد شبكه توزيع برق در اثر زلزله سال 1392 بوشهر"، مجموعه مقالات هفتمين کنفرانس بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (SEE7) ، تهران، ايران.
 جعفری، محمدعلی و ذکاوتی، علي اصغر، (1395) ، " تعيين ضريب اطمينان طراحي ريزشمع در پي¬ دکل¬های انتقال نيرو "، سی و یکمین كنفرانس بين المللي برق، تهران، پژوهشگاه نيرو، مقاله F-16-PTL-1072
 جعفری، محمدعلی، رهنورد، عليرضا، (1395) ، " اولويت¬بندي تأسيسات صنعت برق براي پايش سلامت سازه¬ها"، سی و یکمین كنفرانس بين المللي برق، تهران، پژوهشگاه نيرو، مقاله F-16-PTL-1203
 ذکاوتی، علي اصغر، جعفری، محمدعلی، سالمی، سجاد، خداوردیان، علیرضا، (1395) ، "بررسی اقتصادی استفاده از ریزشمع در پی دکل¬های انتقال نیرو 230 کیلوولت چهارمداره نیروگاه پره¬سر گیلان"، سی و یکمین كنفرانس بين المللي برق، تهران، پژوهشگاه نيرو، مقاله F-16-PTL-1011
 ذکاوتی، علي اصغر، جعفری، محمدعلی، گودرزی، محمد، (1396) ، "بررسی فني و اقتصادي مقاوم¬سازی دکل¬های انتقال نیرو به منظور استفاده از حریم هوایی"، سی و دومین كنفرانس بين المللي برق، تهران، پژوهشگاه نيرو، مقاله F-17-PTL-1401
 علی اصغر ذکاوتی، محمدعلی جعفری، علی سعیدی، (1396)، "مطالعه تحلیلی طرح¬های مختلف کراس¬آرم کامپوزیت در دکلهای¬ انتقال نیرو به روش اجزاء محدود"، کنفرانس بین المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته، دانشگاه شهید چمران اهواز
 جعفری، محمدعلی و گودرزی، محمد، (1397) ، " تعیین دوره بازگشت باد و یخ جوی برای بارگذاری دکل¬های انتقال نیرو در شرایط استفاده از حریم هوایی "، سی و سومین كنفرانس بين المللي برق، تهران، پژوهشگاه نيرو، مقاله F-18-PTL-1110
 گودرزی، محمد، هدایتی، مریم و جعفری، محمدعلی، ، (1397) ، " مقاومسازي خطوط انتقال نيرو به منظور استفاده از حريم هوايي با مطالعه موردي خطوط سياهكلده-لنگرود و پره سر-گيلان"، سی و سومین كنفرانس بين المللي برق، تهران، پژوهشگاه نيرو، مقاله F-18-PTL-1729
 علی اصغر ذکاوتی، محمدعلی جعفری، علی سعیدی، (1398)، " مطالعه آزمایشگاهی و عددی رفتار ستون لوله‌ای شکل کامپوزیتی تحت بارگذاری محوری فشاری با لحاظ تأثیر مودهای خرابی اتصالات پیچی"، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی شریف

کتاب
1 نرم افزار SAP زیر ذره بین (طراحی سازه های صنعتی) ویرایش علمی موسسه انتشارات سری عمران قلم داور 1397
2 مرجع کامل تشریحی و تصویری آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله ویرایش علمی سیمای دانش 1388
3 طراحی و اجرای پی ریزشمع در دکل-های خطوط انتقال نیرو تألیف پژوهشگاه نیرو 1398

  دوره‌های گذرانده‌شده


  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

1 بررسی غیرخطی اندرکنش قاب خمشی فولادی با مهاربند فولادی هم محور و برون محور در سیستمهای دوگانه احمد موفقی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب دفاع شده
2 کاهش تقاضای ستون های دیوار برشی فولادی با استفاده از سیستم بازویی مرتضی شهسوار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب دفاع شده
3 ارزیابی عملکرد لرزه¬ای قاب با مهاربندهای کمانش ناپذیر زانویی و BRB با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی امیرمحمد ماهری آذر کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب دفاع شده
4 بررسی خرابی پیشرونده در اثر حذف عضو در سازه های گنبدی معلق باکابل های پیش تنیده مجید خانوردیلو کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب دفاع شده
5 تحلیل رفتار کمانشی تیر ورق های فولادی دلتا سعید عرفانی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب دفاع شده
6 مقایسه عملکرد لرزه‌ای سیستم قاب خمشی ویژه فولادی و دیوار برشی فولادی تحت اثر زلزله‌های حوزه نزدیک با اثر پیش‌روندگی عبدالعلی سیف اللهی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب دفاع شده
7 ارزیابی تاثیر مؤلفه قائم شتاب زلزله بر تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی ساختمان های فولادی قاب خمشی دارای نامنظمی در پلان امجد معرفت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب در دست انجام
8 استخراج منحنيهاي شكنندگي قابهاي مهاربندي شده واگرا با در نظر گرفتن اثر نامنظمي در پلان معصومه کشاورز کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب در دست انجام
9 بررسی عملکردلرزه ای پانل های برشی باروکش محصورشده درسازه های فولادی سبکLSF رسول پیشکاران کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب در دست انجام
10 مقایسه رفتار قابهای مهاربندی کمانش تاب، با و بدون آلیاژهای حافظه دار شکلی تحت زلزله های حوزه دور و نزدی منصور بصیری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب دفاع شده
11 بررسی رفتار چرخه ¬ای ستون¬های فولادی با مقطعI--شکل دارای جان موجدار ذوزنقه ای امیر شاه محمدی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب در دست انجام
12 ارزیابی لرزه ای قابهای خمشی فولادی با اتصالات DST، مجهز به صفحات میراگر اصطکاکی محمدرضا حسنی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب در دست انجام
13 مدلسازی رفتار لرزه ای گنبد مسجد آقابزرگ کاشان در برابر تحریکات ناشی از زلزله رویا ابراهیمی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب در دست انجام
14 تحلیل قابلیت اعتماد اتصال گیردار تیر به ستون فولادی با ورقهای روسری و زیرسری به روش اجزای محدود سعید حبیبی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب در دست انجام
15 مقایسه عملکرد لرزه ای سازه های مهار بندی شده با مهاربندهای زانوئی،کمانش تاب و همگرای ضربدری بر اساس میزان خطر پذیری مجید مظاهری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران در دست انجام
16 استفاده از پانل برشی در قابهای فولادی با رویکرد تیر پیوند، حدیث محمد مرادی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله حدیث محمد مرادی دکترا پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسی زلزله در دست انجام
17 مطالعه آزمایشگاهی-تحلیلی رفتار لرزه ای اتصالات سوراخ شده در بال تیر با ستون باک پیمان شادمان حیدری دکترا دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران در دست انجام
18 تحلیل قابلیت اطمینان و ارزیابی شکنندگی خطوط انتقال برق تحت مخاطرات آب و هوایی امیر محمودی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در دست انجام
19 توسعه منحنی¬های شکنندگی توربین های بادی با برج فولادی لوله¬ای تحت اثر همزمان باد و زلزله محمد تقوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب در دست انجام
20 بررسی و مقایسه اتصالات گیردار ورق روسری و زیرسری با اتصالات باکسی شکل همراه با نبشی روی ورق روسری و زیرسری امیر امیری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب دفاع شده

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
1 بهسازي لرزه اي سازه هاي موجود-كارگاه انجام پروژه دوره آموزشي تخصصی پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسی زلزله 87 8 ساعت
2 طراحي و اجراي فونداسيون‌هاي دكل‌هاي انتقال برق دوره آموزشي تخصصی پژوهشگاه نیرو 89 4 ساعت
3 نرم افزارهاي مهندسي سازه (ETABS-SAFE) دوره آموزشي تخصصی پژوهشگاه نیرو 91 12 ساعت
4 مديريت بحران زلزله در شبكه‌هاي توزيع برق دوره آموزشي تخصصی پژوهشگاه نیرو 92 20 ساعت

  فعالیت‌های اجرایی


    • نظارت بر اجرای ساختمانهاي صنعتي پايانه غرب متروي تهران (همکار)- مهندسين مشاور بعد چهارم نوين-سال 1377 تا 1379
    • طراحي ساختمانهاي صنعتي پايانه جنوب متروي تهران (همکار)- مهندسين مشاور بعد چهارم نوين-سال 1380 تا 1382
    • ارزیابی وضعیت، بهسازي و تعمير ساختمانهاي آسيب ديده در زلزله بم (همکار)- شركت مشاور آريا سازه ارگ- سال 1383
    • مطالعات ارزيابي آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي ستادي صنايع دفاع (همکار)- پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله- سال 1384
    • مطالعات ارزيابي آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي ساختمان مركزي وزارت جهاد كشاورزي (همکار)- شركت مشاور آريا سازه ارگ- سال 1386