طراحی سایت
شنبه 16 فروردین 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

مهسا صدیقی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی محیط‌زیست
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

   پست الکترونیکی
msedighi@nri.ac.ir; m_sedighi@ aut.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
  شماره تلفن مستقیم
02188079400 داخلی 4622
  شماره نمابر
02188361603
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  مقطع کارشناسی
مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
حذف زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از سیستم میکروبی تثبیت یافته
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
استفاده از سیستمهای لیگنینولیتیک قارچی در آلاینده زدایی پسابهای رنگی
تجربیات پژوهشی
دوره پسا¬دکتری، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات کیفیت آب
پروژه‌های پژوهشی
1. ترسیم نقشه راه زیست فناوری و تدوین راهبردهای توسعه آن در صنعت برق
2. مطالعه جامع حادثه قطعی برق در استان خوزستان در بهمن 1395 با هدف درس¬آموزی و ارائه توصیه¬های سیاستی
3. تهیه و تدوین درخت فناوری میکروالگ
4. بررسی کارایی میکروارگانیسم¬های جداسازی شده¬ی بومی در تجزیه¬ی زیستی هورمون¬های استروژنیک از پساب سنتتیک
5. تخریب زیستی بیس¬فنل در پساب حاوی فنل
6. بررسی تخریب زیستی اتیل مرکاپتان از طریق متابولیسم همراه
7. مطالعه¬ی متابولیسم همراه در تخریب زیستی پارانیتروفنل توسط سلول¬های تثبیت یافته¬ی رالستونیا ایوتروفا بر لوفا با استفاده از یک راکتور بستر ثابت
8. طراحی واحد تولید Clavunic acid با ظرفیت 200 تن در سال

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1. M. Sedighi, S. Nasseri, A. A. Ghotbi-Ravandi, Degradation of 17α-ethinylestradiol by Enterobacter tabaci isolate and kinetic characterization. Environmental Processes, (2019), DOI:10.1007/s40710-019-00377-8.
2. H. Heidari, M. Sedighi, S. M. Zamir, S. A. Shojaosadati, Bisphenol A degradation by Ralstonia eutropha in the absence and presence of phenol. International Biodeterioration and Biodegradation, 119 (2017), 37-42.
3. M. Sedighi, S. M. Zamir, F. Vahabzadeh, Cometabolic degradation of ethyl mercaptan by phenol-utilizing Ralstonia eutropha in suspended growth and gas-recycling trickle-bed reactor, Journal of Environmental Management, 165(2016), 53-61.
4. M. Maleki, M. Motamedi, M. Sedighi, S. M. Zamir, F. Vahabzadeh, Experimental study and kinetic modeling of cometabolic degradation of phenol and p-nitrophenol by loofa-immobilized Ralstonia eutropha, Biotechnology and Bioprocess Engineering, 20 (2015), 124-130.
5. - M. Sedighi, F. Vahabzadeh, Kinetic modeling of cometabolic degradation of ethanethiol and phenol by Ralstonia eutropa, Biotechnology and Bioprocess Engineering, 19(2014), 239-249.
6. M. Sedighi, F. Vahabzadeh, S. M. Zamir, A. Naderifar, Ethanethiol degradation by Ralstonia eutropha, Biotechnology and Bioprocess Engineering, 18(2013), 827-833.
7. M. Sedighi, A. Karimi, F. Vahabzadeh, Involvement of ligninolytic enzymes of Phanerochaete chrysosporium in treating the textile effluent containing Astrazon Red FBL in a packed-bed bioreactor, Journal of Hazardous Materials, 169(2009), 88-93.

مسعود محمدي، مهرداد آذين، مهسا صديقي، جداسازي و شناسايي سويه هاي مولد فيتاز و بهينه سازي توليد آنزيم در آنها، فصلنامه علمی-پژوهشی زيست شناسي ميكروارگانيسم ها، سال ششم، شماره 23، پاییز 1396، 109-118.
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1. Biodegradation of 17α-ethynylestradiol by a defined mixed culture, 4th International student Biotechnology Congress, 25-27 February 2019, Tehran University.
2. Degradation of 17α-ethynylestradiol by isolated cultures from activated sludge in wastewater treatment plants, The National Conference on Treatment of Water, Air and Soil (TWAS 2018), 3 July 2018, Chemistry and Chemical Engineering Research Center of Iran.
3. Xylose recovery from bagasse kraft black liquor by acidification with sodium bicarbonate and hydrolysis with diluted sulfuric acid, The 10th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (ICHEC 2018), Isfahan, Iran, 6-9 May, 2018.
4. Trichoderma reesei growth on corn cob and production of xylanase, The 10th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (ICHEC 2018), Isfahan, Iran, 6-9 May, 2018.
5. Biodegradation of ethanethiol by phenol-utilized Ralstonia eutropha in a trickling-bed reactor, The 8th National Conference on World Environmental Day, 23-24 June 2016, University of Tehran.
6. Cometabolic degradation of phenol and ethanethiol using a pure culture of Ralstonia eutropha, The 8th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (ICHEC 2014), Kish, Iran, 24-27 February, 2014.
7. Performance of Ralstonia eutropha as a pure bacterial culture in mineralization of ethyl mercaptan, The 8th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (ICHEC 2014), Kish, Iran, 24-27 February, 2014.
8. Kinetics of ethanethiol biodegradation using a pure bacterial culture, 3rd international conference on environmental pollution and remediation, 15-17 July 2013, Toronto, Ontario, Canada.

1. استفاده از ضایعات کشاورزی در استخراج همی سلولز، دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، 7 الی 9 شهریور 1396.
2. بازدهی تخریب زیستی پارانیتروفنل توسط باکتری رالستونیا ایوتروفا در حضور فنل، چهارمین کنفرانس آب، پساب و پسماند، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، 26 دی ماه 1392.
3. بررسی سینتیک تخریب کومتابولیسمی اتیل مرکاپتان با استفاده ار سلول های باکتریایی رشد یافته بر فنل، نخستین همایش زیست پالایی، دانشگاه صنعتی شریف، 12 و 13 آذر ماه 1392.
4. تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از باکتری رالستونیا ایوتروفا، چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، 25 الی 27 مهر ماه 1391.
5. مدلینگ تجربی رنگزدایی رنگ آزو Astrazon Red FBL با استفاده از قارچ ریسه سفید فانروکائت کرایسوسپوریوم، ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 18 الی 20 اردیبهشت ماه 1386.
6. کاهش شاخصهای آلایندگی پساب صنایع نساجی در بیوراکتور بستر ثابت با استفاده از قارچ ریسه سفید فانروکائت کرایسوسپوریوم، اولین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، 28 بهمن الی 1 اسفند 1385.
7. نقش آنزیمهای لیگنینولیتیک فانروکائت کرایسوسپوریوم در رنگزدایی پساب صنایع نساجی، یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، 7 الی 9 آذر ماه 1385.

  دوره‌های گذرانده‌شده


  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

1- مطالعه بر پساب واحد های تولید چوب و کاغذ: تخریب زیستی زایلان در یک پساب سنتزی با نگرش بر تولید استیلن زایلان استریز با استفاده از قارچ تریکودرما ریسئی، سمت: استاد مشاور
2- بررسي پيل ميكروبي الكتروليزي و کاربرد آن در كاهش آلايندگي پساب سنتزي حاوي فنل و پارانيتروفنل، سمت: استاد مشاور
3- تولید بیوبوتانول از لیکور سیاه با استفاده از سویه های بومی جداسازی شده، سمت: استاد مشاور
4- مطالعه بر هیدرولیز جزء همی سلولزی ضایعات ذرت با استفاده از آنزیم های قارچ تریکودرما ریسئی، سمت: استاد راهنما

  جوایز و افتخارات

  1-حائز شرایط استعدادهای درخشان به تأیید وزارت علوم و فناوری (رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
  2- نامزد دریافت بورس تحصیلی خارج از کشور برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری
  3- دانشجوی ممتاز ورودی دوره دکتری
  4- دانشجوی ممتاز فارغ التحصیل از مقطع دکتری

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
1 – آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مقطع کارشناسی
2- آزمایشگاه بیوتکنولوژی و فرآیندهای تخمیری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مقطع کارشناسی ارشد
3- مهندسی بیوشیمی، دانشگاه پیام نور، واحد شمیرانات، مقطع کارشناسی
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)

  فعالیت‌های اجرایی

  1- عضویت در انجمن علمی- دانشجویی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  2- همکاری در برگزاری اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده توسط مرکز تحقیقات کیفیت آب پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران
  3- همکاری با مجله علمی-پژوهشی سلامت و محیط در داوری مقالات (ناشر: دانشگاه علوم پزشکی تهران)
  4- همکاری با مجله علمی- پژوهشی Advances in Environmental Technology (AET) در داوری مقالات (ناشر: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)
  5- همکاری با نشریه علمی-پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی ایرن در داوری مقالات (ناشر: پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران)
  6- همکاری با نهمین کنگره ی بین المللی مهندسی شیمی در داوری مقالات

  7- همکاری با مجله بین المللی African Journal of Biotechnology در داوری مقالات
  8- همکاری با اولین کنفرانس ملی فرآیندهای پالایش آب، هوا و خاک در داوری مقالات
  9- همکاری با مجله بین المللی Polycyclic Aromatic Compounds در داوری مقالات