شنبه 27 آبان 1396
EN

امیدواری به حضور 5 هزار خودرو برقی در تهران 97

امیدواری به حضور 5 هزار خودرو برقی در تهران 97
امیدواری به حضور 5 هزار خودرو برقی در تهران 97

وی افزود: کشور از لحاظ تکنولوژی ماشین های برقی پیشرفت خوبی داشته است. شرکت های خودروسازی و دانشگاه ها فعالیت هایی در زمینه گسترش این فناوری داشته اند که نمونه هایی از آن در کشور ساخته، و هنوز به تولید انبوه نرسیده است.
علی بخشی تصریح کرد: هدف اصلی ما توسعه زیر ساخت ها و بسترسازی برای خودروهای برقی است زمانی استفاده از خودروهای برقی می تواند سرعت بگیرد که شرایط و زیر ساخت آن به صورت متوازن فراهم شده باشد.
وی از مشکلات دوبرابری شدن قیمت وسایل نقلیه برقی، نسبت به سایر وسایلی که با سوخت فسیلی حرکت می کنند خبر داد و گفت: این تفاوت قیمت بدلیل بالابودن قیمت باطری است که به تنهایی 60 درصد قیمت تمام شده را شامل می شود.
علی بخشی افزود: با توجه به مشخص شدن برنده مناقصه 5 هزار تاکسی برقی شهرداری تهران در بخش حمل و نقل عمومی تهران، می توان از سال آینده به حضور تاکسی های برقی در سطح شهر تهران خوشبین بود.
علی بخشی در پایان گفت:استفاده از وسایل نقلیه برقی نیازمند فرهنگ سازی است و با توجه به مشکلات آلودگی های زیست محیطی و همچنین افزایش بیماری های قلبی ، انتظار می رود استفاده از خودروهای برقی برای داشتن زندگی سالم احساس شود.