شنبه 29 مهر 1396
EN

انتصاب رئیس مرکز آبا صبا پژوهشگاه نیرو

طی حکمی از سوی دکتر قاضی‌زاده رئیس پژوهشگاه نیرو، مهندس امیر فرهادی به عنوان مشاور رئیس پژوهشگاه و مدیر "مرکز آبا صبا " منصوب گردید.

انتصاب رئیس مرکز آبا صبا پژوهشگاه نیرو
16 مهر 1396 10:33

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ در راستای تحقق برنامه‌های وزارت نیرو مبنی بر سازمان‌دهی نهاد متولی آزمون، بازرسی و استاندارد صنعت برق و انرژی، مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد صنعت برق و انرژی(آبا صبا) با تراز مدیریتی معاونت، با اتکا به مصوبات هیات امنا پژوهشگاه نیرو و با هدف رفع نیازهای صنعت، پاسخگویی به الزامات، قوانین و مقررات موضوعه در اسناد بالادستی و ایجاد بستر مناسب جهت اعمال حاکمیت وزارت نیرو، در پژوهشگاه نیرو تاسیس گردید.
در این راستا مهندس امیر فرهادی به مدت 4 سال به عنوان مشاور رئیس پژوهشگاه نیرو و مدیر مرکز " آزمون، بازرسی و استاندارد صنعت برق و انرژی (آبا صبا)" منصوب شد.