شنبه 29 مهر 1396
EN

كنسرسيوم باتري

كنسرسيوم باتري
10 مهر 1396 10:27

با توجه به اينكه بخش عمده‌اي از هزينه خودروهاي برقي به باتري اختصاص دارد مركز توسعه فناوري خودرو برقي پژوهشگاه نيرو به منظور رفع چالشهاي بكارگيري باتري در خودرو برقي و بومي‌سازي اين فناوري اقدام به تشكيل كنسرسيوم باتري با مشاركت سازمانها و شركتهاي زير نمود.

  • معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري
  • مركز توسعه فناوري خودرو برقي
  • شركت صبا باتري
  • شركتهاي سازنده و وارد كننده موتور سيكلت برقي
  • صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی