شنبه 29 مهر 1396
EN

مدارک مورد نیاز متقاضیان جذب هیئت علمی

مدارک مورد نیاز متقاضیان جذب هیئت علمی

مدارک مورد نیاز متقاضیان جذب هیئت علمی
18 مرداد 1396 13:47
کاربرگ برنامه‌های پژوهشی و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده علمی ویژه متقاضیان عضويت در هیئت علمی پژوهشگاه نيرو به شرح زیر است: