شنبه 29 مهر 1396
EN

پنجمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق

پنجمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق، در تاریخ ۲۶ لغایت ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۹۶ در محل پژوهشگاه نیرو برگزار ‌شد.

پنجمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق
04 مرداد 1396 13:43

«پنجمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق»، در تاریخ ۲۶ لغایت ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۹۶ در محل پژوهشگاه نیرو برگزار ‌شد.