دوشنبه 30 مرداد 1396
EN

فراخوان شناسایی متقاضیان مشارکت در انجام زیر پروژه‌های پروژه "بروزرسانی، یكسان‌سازی فرآیند بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای بخاری، گازی و سیكل تركیبی و بهینه‌سازی آنها"

فراخوان شناسایی متقاضیان مشارکت در انجام زیر پروژه‌های پروژه "بروزرسانی، یكسان‌سازی فرآیند بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای بخاری، گازی و سیكل تركیبی و بهینه‌سازی آنها"
17 اسفند 1395 11:08

الف- شرح اجمالی موضوع فراخوان عمومی

مرکز توسعه فناوری بهره‌ برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی پژوهشگاه نیرو در نظر دارد به منظور واگذاری خدمات مورد انتظار در زیر پروژه‌های پروژه "بروزرسانی، یكسان‌سازی فرآیند بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای بخاری، گازی و سیكل تركیبی و بهینه‌سازی آنها" اقدام به شناسایی متقاضیان حقوقی واجد شرایط نماید. مراحل پروژه مذکور به شرح زیر می‌باشد:


شماره مرحله

عنوان / توضيحات

1

بررسی موضوع: استاندارد سازی و یکپارچه نمودن فرآیند و زمان‌بندی نگهداری و تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاهی

1-1

 

 

1-2

 

1-3

 

 

1-4

بررسی روند و تاریخچه شکل‌گیری فرآیند و زمان‌بندی و سیر تحول نگهداری و تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاهی به صورت عام و ارایه تصویری از سیستم­های مدیریتی و فناورانه توسعه یافته در این فرآیند.

بررسی و ارزیابی، شکل‌‍‌گیری فرآیند و زمان‌بندی نگهداری و تعمیرات اساسی و ارایه خدمات نگهداری و تعمیرات اساسی، شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت مادر تخصصی تولید و توانیر.

بررسی چگونگی تعامل ذی‌نفعان حوزه نگهداری و تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاهی با هدف بهبود فرایند پیش‌گفته در ایران (تدوین فعالیت‌های صورت گرفته در ایران) و انجام مطالعات تطبیقی صورت گرفته در جهان (بررسی مستندات مربوط به استاندارد سازی، یکپارچه نمودن فرآیند نگهداری و تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاهی)


 ارایه تصویری از اقدامات لازم و ضروری برای ارتقا سطح نگهداری و تعمیرات اساسی بر اساس مطالعات صورت گرفته در بند های 1-1 الی 1-3.

 

2

 

انتخاب یک نیروگاه بخاری پایلوت و تبیین موارد قوت و ضعف فرآیند نگهداری و تعمیرات (اساسی و نیمه اساسی ) در آن نیروگاه براساس بررسی مستندات، مصاحبه با خبرگان حوزه‌های مورد اشاره و سایر ارکان صاحب‌نظر در آن حوزه.

2-1

2-2

 

2-3

 

2-4

 

2-5

2-6

 

2-7

2-8

بررسی مستندات نیروگاه حرارتی بخاری نکا و تهیه اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای انجام پروژه.

بررسی تجهیزات اصلی واحدهای نیروگاهی نیروگاه منتخب و چگونگی فرآیند تعمیرات (اساسی و نیمه اساسی ) و نگهداری آن نیروگاه.

بررسی دقیق مستندات، قوانین، ضوابط اجرایی فرآیند تعمیرات (اساسی و نیمه اساسی) و نگهداری در واحد نیروگاه مورد اشاره.

بررسی چگونگی یکپارچه‌سازی فرآیند تعمیرات (اساسی و نیمه اساسی) و نگهداری در واحد نیروگاه منتخب و تدوین سرفصل‌های مورد توجه در بهینه‌سازی فرآیند تعمیرات واحدهای نیروگاه منتخب.

تعیین وضعیت مطلوب نگهداری و تعمیرات (اساسی و نیمه اساسی) واحدهای نیروگاه منتخب و چگونگی دست‌یابی به آن براساس قابلیت‌ها و محدودیت‌های موجود.

تدوین استانداردها و معیارهای بهبود فرآیند تعمیرات (اساسی و نیمه اساسی) و نگهداری واحدهای نیروگاه پایلوت براساس نتایج بدست آمده.

تعامل با ذینفعان حوزه نگهداری و تعمیرات در خصوص ملاحظات اجرایی استانداردهای تهیه شده.

ارایه دستورالعمل استاندارد نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاه منتخب

3

بررسی چگونگی تعمیم نتایج بدست آمده از نیروگاه پایلوت به سایر نیروگاه های کشور

3-1

 

3-2

 

3-3

 

3-4

بررسی انواع واحدهای نیروگاهی مورد استفاده در بخش تولید صنعت برق و چگونگی استفاده از رویه بدست آمده برای تعمیم نتایج بررسی نیروگاه پایلوت (شهید سلیمی نکا) به سایر نیروگاه‌ها.

بررسی ملاحظات فنی و قوانین و ضوابط اجرایی برای تعامل نیروگاه‌های مختلف(خصوصی و دولتی) با نهادهای حاکمیتی برای اجرایی کردن نتایج بدست آمده.

ارایه دستورالعمل همگون سازی و استاندارد کردن نگهداری و تعمیرات در واحدهای نیروگاهی منتخب شامل: نیروگاه­های شهید سلیمی نکا، شهید رجایی قزوین، رودشور ساوه، شهید مفتح همدان.

بررسی ملاحظات سخت‌افزاری یا ایجاد و فراهم کردن امکانات لازم برای اجرای برنامه‌ها ویا کارهایی از جنس برنامه‌ای برای جاری کردن دستورالعمل‌های پیشنهادی در بخش تولید صنعت برق.

 

ب- شرایط عمومی  متقاضیان انجام شرح خدمات:

1- دارا  بودن شخصیت حقوقی

2- دسترسی به امکانات، زیر ساخت ها و منابع لازم برای انجام خدمات

3- دارا بودن نیروی انسانی مناسب و با تجربه مرتبط با موضوع فراخوان

 

ج- مدارک لازم برای شناسایی قابلیت‌های متقاضیان 

مدارک لازم برای شناسایی قابلیت‌های متقاضیان عبارتند از :

1.  مدارک رسمی شامل  اساسنامه، آگهی تاسیس، روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات و شناسه ملی.

2.  ارائه سوابق و تجربه کاری مفید و مرتبط با موضوع فراخوان در 5 سال اخیر همراه با مستندات مربوطه.

3. چارت سازمانی و لیست مشخصات کارکنان کلیدی که در انجام پروژه حضور کامل و مؤثر خواهند داشت.

4. ارائه رضایت نامه حسن انجام کار مفید و مرتبط در 5 سال اخیر از کارفرمایان مربوطه.

5. مشخصات امکانات و تجهیزات شرکت مرتبط با موضوع فراخوان و تاییدیه‌های مربوطه.

6. مشخصات کامل شرکت‌های همکار با ارائه تفاهم‌نامه یا سایر مستندات قانونی.

7. ارائه پروانه کار، گواهی نامه صلاحیت و استانداردها یا گواهینامه‌های اخذ شده از مراجع ذیصلاح.

8. ارائه آخرین گواهی صورت‌های مالی حسابرسی شده (در صورت عدم وجود گواهی صورت‌های مالی حسابرسی شده  به دلیل جدیدالتاسیسی،  برنامه کسب و کار سه سال آینده که به اطلاع حسابرسی رسمی رسیده باشد ارائه گردد.)

9. اعلام توانمندی مالی، تجهیزات و تدارکات (گردش مالی سه سال گذشته با ارائه اظهار‌نامه مالیاتی سال‌های یادشده، نامه توانمندی مالی جهت اجرای پروژه بدون وابستگی به دریافت پیش پرداخت و سایر صورت وضعیت‌ها).

10. تصویر مفاصا حساب قطعی یا علی الحساب بیمه تامین اجتماعی و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

11. لیست پروژه‌های در دست انجام همراه با زمانبندی اتمام آنها و خود اظهاری در خصوص ظرفیت کاری

 

د- چگونگی ارسال مدارک و ارتباط با مرکز 

برای ارسال مدارک و ارتباط با مرکز توجه به نکات زیر ضروری است:

1- متقاضیان واجد  شرایط بر اساس ملاحظات مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1395/12/30 تحویل مرکز توسعه فناوری فناوری بهره برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی به نشانی تهران، انتهای غربی بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، ساختمان فناوری، یال شرقی طبقه 4، صندوق پستی 14665517نمایند.

2- در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفاکس 88578376 (021) تماس حاصل نمایند. علاوه بر این مکاتبه از طریق ایمیل مرکز به آدرس OMCenter@nri.ac.ir امکان پذیر است.

 

 

 

نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: