ﺳﻪشنبه 24 مهر 1397
EN
گروه پژوهشی شیمی و فرآیند با همكاری كارشناسان خبره و متخصص و آزمایشگاه‌های مجهز خود، انجام امور پژوهشی در زمینه‌های مختلف شیمی و فرآیند در صنعت برق را بر عهده دارد. فعالیت‌های این گروه در زمینه‌های تحقیق، مشاوره، آموزش و خدمات آزمایشگاهی می‌باشد. كادر تحقیقاتی گروه پژوهشی شیمی و فرآیند از متخصصین شیمی و مهندسی شیمی با گرایش‌ها و مدارج علمی مختلف تشكیل شده‌است. از مهمترین اهداف این گروه می‌توان به توسعه دانش فنی ساخت مواد شیمیایی و تجهیزات مورد استفاده درصنعت برق، توسعه روش‌های بهره‌برداری نیروگاه‌ها، افزایش راندمان حرارتی، توسعه دانش فنی مانیتورینگ تجهیزات صنعت برق با استفاده از روش‌های شیمیایی و نهایتاً كاهش وابستگی علمی، فنی و تجهیزاتی به خارج از كشور و حركت در جهت خودكفایی صنعت برق اشاره نمود.
محورهای تحقیقاتی (پژوهشی) :
 • كنترل شيميايی و تصفيه آب نيروگاه
 • روغن، كاغذ و گازهای عايقی
 • سوخت
 • سامانه‌های ذخیره کننده انرژی الکتریکی - حرارتی از طریق فرآیندهای شیمیایی
 • روانکارها
 • رنگ و پوشش‌های آلی نوین
 • نانو شیمی
با توجه به اهمیت علوم شیمی و مهندسی شیمی در صنعت برق، از آغاز فعالیت مرکز تحقیقات نیرو (متن) در سال 1371، بخش شیمی و مهندسی شیمی به عنوان یکی از بخش‌های فنی مهم آن مرکز، انجام تحقیقات تخصصی و کاربردی مرتبط با صنعت برق را در دستورکار خود قرار داد. پس از تأسیس پژوهشگاه نیرو در سال 1377، متخصصین شیمی و مهندسی شیمی فعالیت های تحقیقاتی خود را در همان قالب (زیر مجموعه پژوهشکده تولید نیرو) ادامه داده و در سال 1380 با تاسیس مرکز شیمی و مواد، گروه پژوهشی شیمی و فرایند، به عنوان یکی از گروه‌های سه گانه این مرکز فعالیت‌های پژوهشی خود را در قالب پروژه‌های تحقیقاتی بنیادین و کاربردی ادامه داده است.
در حال حاضر و با تشکیل حوزه شیمی و مواد، این گروه پژوهشی با همكاری كارشناسان خبره و متخصص و آزمایشگاه‌های مجهز خود، انجام امور پژوهشی در زمینه‌های مختلف شیمی و فرآیند در صنعت برق را بر عهده دارد. فعالیت‌های این گروه در زمینه‌های تحقیق، مشاوره، آموزش و خدمات آزمایشگاهی می‌باشد. كادر تحقیقاتی گروه پژوهشی شیمی و فرآیند از متخصصین شیمی و مهندسی شیمی با گرایش‌ها و مدارج علمی مختلف تشكیل شده ‌است. از مهمترین اهداف این گروه توسعه دانش فنی ساخت مواد شیمیایی نظیر (کاتالیست‌ها، غشاءها و جاذب‌ها) و نیز تجهیزات مورد استفاده درصنعت برق می‌باشد. از اهداف دیگر این گروه پژوهشی می‌توان به بهینه‌سازی، مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیندهای نیروگاهی، توسعه روش‌های بهره‌برداری از نیروگاه‌ها، افزایش راندمان حرارتی، توسعه دانش فنی مانیتورینگ تجهیزات صنعت برق با استفاده از روش‌های شیمیایی و نهایتاً كاهش وابستگی علمی، فنی و تجهیزاتی به خارج از كشور و حركت در جهت خودكفایی صنعت برق کشور اشاره نمود.

اطلاعات تماس گروه پژوهشی شیمی و فرآیند

 • آدرس: تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، گروه پژوهشی شیمی و فرآیند
 • تلفن: 88089400 -021 (داخلی 4188 )
 • تلفن مستقیم: 88361604-021
 • دورنگار: 88361604 -021
 • آدرس پست الکترونیکیchem@nri.ac.ir