شنبه 28 مهر 1397
EN
با عنایت به مأموریت‌های گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست به منظور همسویی و همراهی با مأموریت توسعه پژوهش هدفمند در صنعت برق و انرژی كشور و به منظور استفاده از پتانسیل‌های موجود، این گروه پژوهشی فعالیت‌های خود را در جهت اعتلای بروندادهای پژوهشی و در راستای اعتلای كیفیت پژوهش در صنعت برق و انرژی کشور برنامه‌ریزی و هماهنگ نموده است. در این راستا، مدیریت بهینه منابع از قبیل سرمایه‌های فكری و انسانی و امكانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در جهت پیشبرد پژوهش هدفمند و حمایت از كار گروهی در حوزه تجهیزات خط و پست در صنعت برق از اهداف اصلی پیش روی این گروه پژوهشی می‌باشد.
فعاليت‌های اصلی گروه پژوهشی تجهيزات خط و پست در حوزه تخصصی مربوطه به قرار ذيل است:
 • توجه ويژه به امر توسعه سرمايه انسانی، توسعه پژوهش و نوآوری در حوزه تجهيزات خط و پست به منظور افزايش توانمندی و بهره‌وری در اين حوزه جهت پاسخگويی به:
 • انجام پژوهش‌های بنيادی، توسعه‌ای و كاربردی در حوزه تجهيزات خط و پست
 • اجرای مطالعات و پژوهش‌های راهبردی، كلان، بلندمدت و با ريسك بالای صنعت برق در حوزه تجهيزات خط و پست
 • آينده‌نگاری، سياست‌پژوهی و برنامه‌ريزی فناوری‌های نوين در حوزه تجهيزات خط و پست
 • همكاری و تعامل با نهادهای مؤثر در صنعت برق و انرژی كشور در حوزه تجهيزات خط و پست
حوزه تخصصی تجهيزات خط و پست كه كليه فعاليت‌های گروه پژوهشی تجهيزات خط و پست بر آن‌ها متمركز است مشتمل بر موارد ذيل می‌باشد:
 • نگهداری و تعمیرات خطوط و پست‌های برق
 • کلیدها
 • ترانسفورماتورهای قدرت و اندازه‌گيری
 • هادی‌ها و اتصالات
 • اتوماسیون
 • یراق‌آلات
 • روش‌های طراحی خطوط و پست‌های انتقال و توزيع
 • رله و تجهيزات حفاظتی