جمعه 01 تیر 1397
EN

رضا صفابخش

 •    شماره تماس: 64542728
 •   آدرس پست الکترونیکی safa@aut.ac.ir
 • صفحه شخصی: www.aut.ac.ir/safa
سوابق تحصیلی:
 • كارشناسی در مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شريف، 1355
 • كارشناسی ارشد در مهندسی برق، دانشگاه تنسی، ناكسويل، امريكا، 1980
 • دكتری در مهندسی برق، دانشگاه تنسی، ناكسويل، امريكا، 1986

حمیدرضا مهدیانی

 •    شماره تماس: 29902066 و 29904144
 •   آدرس پست الکترونیکی mahdiani@gmail.com

امیر قمی توکلی

 •    داخلی: 4202
 •   آدرس پست الکترونیکیatavakkoli@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • كارشناسی مهندسی كامپيوتر (گرايش سخت افزار) دانشگاه صنعتی اصفهان
سوابق اجرایی:
 • مدیر پروژه/ استخراج رویه‌های تست پروتکل‌های IEC 60870-5-10x ،‌ DNP 3.0‌و IEC 61850‌ برای دیسپاچینگ
 • مدیر پروژه/ تدوین مشخصات فنی پروتکل‌های IEC 60870-5-10x ،‌ DNP 3.0‌و IEC 61850‌ برای دیسپاچینگ
 • مدیر پروژه/ تهیه و تدوین نقشه راه و سند راهبردی نرم‌افزارهای شبیه‌ساز بهره‌برداری شبکه برق
 • مدير پروژه/ طراحی و توسعه پروتكل DLMS/COSEM برای كنتورهای هوشمند برق
 • مديرپروژه/ پروژه‌های طراحی و توسعه نرم‌افزار اسكادا
 • مدير پروژه/ پروژه‌های مشاوره و نظارت بر اجرای ديسپاچينگ برق
 • طراح نرم افزار / پروژه‌های طراحی و توسعه نرم‌افزار اسكادا
 • برنامه نويس نرم‌افزار/ پروژه‌های طراحی و توسعه نرم‌افزار اسكادا
 • تحليلگر نرم‌افزار/ پروژه‌های طراحی و توسعه نرم‌افزار اسكادا
 • كارشناس ديسپاچينگ/ پروژه‌های تحقيق وتهيه مشخصات فنی نرم‌افزارهای مراكز ديسپاچينگ
 • كارشناس ديسپاچينگ/ پروژه‌های مشاوره و نظارت بر اجرای ديسپاچينگ برق

حسین طاهباز توکلی

 •   شماره تماس: 27313205 و 09121115834
 •   آدرس پست الکترونیکی tavakoli12@gmail.com و tavakoli@behsazan.com
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: کامپیوتر- مدرسه عالی کامپوتر تهران- سال 1358
 • کارشناسی ارشد: كامپيوتر- گرايش شبكه- دانشگاه UNR امریکا- سال 1368
 • دکتری: كامپيوتر- گرايش شبکه عصبی- دانشگاه UNR امریکا- سال 1372
سوابق اجرایی:
 • برنامه نویس- خدمت وظیفه
 • برنامه نويس و آناليست- مركز كامپيوتر شهرداری تهران
 • برنامه نويس و آناليست- مركز كامپيوتر وزارت نفت
 • بانک امريکا ايالت نوادا- مرکز کامپیوتر بانک
 • رئيس مركز كامپيوتر وزارت ارشاد- وزارت ارشاد
 • معاون آموزشی دانشکده ( مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت داده پردازی ايران)- دانشكده DPI
 • مدير پروژه اتوماسيون بانكی- شركت داده پردازی ايران
 • رئيس دانشكده (مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت داده پردازی ايران) - دانشكده DPI
 • مدير كل نرم افزار- شركت داده پردازی ايران
 • عضو هيئت مديره - شركت شركت مديريت فناوری بورس تهران
 • معاون فنی و عضو هيات عامل- شركت خدمات ماشين‌های محاسب وابسته به وزارت اقتصاد و دارايی
 • عضو هيئت مديره- شركت خدمات ماشين‌های محاسب
 • مدير عامل و عضوهيئت مديره- شرکت گسترش انفورماتيک ايران
 • عضو هيئت مديره - شركت افرانت
 • نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور - مشاور دبير کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و عضوهيئت مديره شرکت فناوری اطلاعات خادمان راه دانش (وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور)
 • عضو هيئت مديره غير موظف- شرکت داده پردازی
 • عضو هيئت مديره موظف و رئيس مرکز آموزش علمی کاربردی- مرکز آموزش(دانشكده) شرکت داده پردازی ايران
 • عضو هيئت مديره غير موظف- شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
 • عضو هيئت مديره غير موظف - شرکت داده پردازی ایران
 • مشاور ارشد و مدیر طراحی سامانه تدارکات الگترونیکی دولت (ستاد)- شرکت بهسازان ملت

محمد علی ترابیان

 •   شماره تماس: 23755858
 •   آدرس پست الکترونیکیTorabian@sys-yaas.com
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد: فوق‌ليسانس مهندسی فناوری اطلاعات IT از دانشگاه صنعتی شریف
سوابق اجرایی:
 • مديريت پروژه‌‏های فناوری اطلاعات
 • مديريت مراكز فناوری اطلاعات
 • برنامه‌ريزی راهبردی فاوا
 • يكپارچه سازی سيستم‏‌های مكانيزه
 • طراحی و ايجاد سيستم‌های كاربردی در محيط‌های مختلف
 • مديرعامل شركت مهندسی سيستم ياس ارغوانی
 • عضو هیئت مدیره شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس
 • عضو هيئت ‌مديره شركت به‌پرداخت ملت
 • عضو هيئت ‌مديره هوليدينگ بهسازان ملت
 • رئيس هيأت مديره شركت مهندسی نرم‌افزار شقايق
 • عضو هيأت مديره شركت مهندسی سيستم ياس ارغوانی
 • معاون بازرگانی صنايع مكانيك (وابسته به صنايع دفاع – صنايع مكانيك)
 • مدير اداره كل مهندسی نرم‏افزار- شركت داده‏پردازی ايران
 • مدير پروژه سيستم‏های اطلاعاتی مالياتی كشور – شركت داده‏پردازی ايران
 • مدير پروژه سيستم‏‎‏های بانكی- شركت داده‎پردازی
 • مدير كل عمليات- شركت داده‏پردازی ايران
 • مدير پروژه تبديل سيستم‏های شركت كالای لندن
 • مدير عامل سازمان خدمات كامپيوتری شهرداری تهران
 • مسئول كميته آمار و تحقيقات- جهاد سازندگی استان تهران
 • عضو هئيت علمی مدرسه عالی برنامه‏ريزی و كاربرد كامپيوتر
 • تدريس دروس كامپيوتری در دانشگاه‌های صنعتی شريف، علم و صنعت، تربيت معلم و دانشكده داده‏پردازی ايران

شیدا سید فرشی

 •    داخلی: 4242
 •   آدرس پست الکترونیکیsfarshi@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی برق، الکترونیک – Bogazici University
 • کارشناسی ارشد : کامپیوتر پیشرفته – University of London, King’s College
 • دوره: مدیریت پروژه  y';'(PMP)-(UBC),University of British Colombia ;
 • مدرک: مدیریت پروژه  y';'(PMP)-(PMI) Project Management Institute ;
سوابق اجرایی:
 • مدیر گروه پژوهشی نرم‌افزار، داده و شبکه، پژوهشگاه نیرو
 • مدیر گروه پژوهشی کامپیوتر، پژوهشگاه نیرو
 • کارشناس/ مدیر پروژه، مرکز تحقیقات نیرو
 • مدرس، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز