جمعه 01 تیر 1397
EN

مدیر گروه

شیدا سید فرشی(PMP)
 •    داخلی: 4242
 •   آدرس پست الکترونیکیsfarshi@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی برق، الکترونیک – Bogazici University
 • کارشناسی ارشد : کامپیوتر پیشرفته – University of London, King’s College
سوابق اجرایی:
 • مدیر گروه پژوهشی نرم‌افزار، داده و شبکه، پژوهشگاه نیرو
 • مدیر گروه پژوهشی کامپیوتر، پژوهشگاه نیرو
 • کارشناس/ مدیر پروژه، مرکز تحقیقات نیرو
 • مدرس، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز

کارشناسان گروه

امير قمی توكلی
 •    داخلی: 4202
 •   آدرس پست الکترونیکیatavakkoli@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • كارشناسی مهندسی كامپيوتر (گرايش سخت افزار) دانشگاه صنعتی اصفهان
سوابق اجرایی:
 • مدیر پروژه/ استخراج رویه‌های تست پروتکل‌های IEC 60870-5-10x ،‌ DNP 3.0‌و IEC 61850‌ برای دیسپاچینگ
 • مدیر پروژه/ تدوین مشخصات فنی پروتکل‌های IEC 60870-5-10x ،‌ DNP 3.0‌و IEC 61850‌ برای دیسپاچینگ
 • مدیر پروژه/ تهیه و تدوین نقشه راه و سند راهبردی نرم‌افزارهای شبیه‌ساز بهره‌برداری شبکه برق
 • مدير پروژه/ طراحی و توسعه پروتكل DLMS/COSEM برای كنتورهای هوشمند برق
 • مديرپروژه/ پروژه‌های طراحی و توسعه نرم‌افزار اسكادا
 • مدير پروژه/ پروژه‌های مشاوره و نظارت بر اجرای ديسپاچينگ برق
 • طراح نرم افزار / پروژه‌های طراحی و توسعه نرم‌افزار اسكادا
 • برنامه نويس نرم‌افزار/ پروژه‌های طراحی و توسعه نرم‌افزار اسكادا
 • تحليلگر نرم‌افزار/ پروژه‌های طراحی و توسعه نرم‌افزار اسكادا
 • كارشناس ديسپاچينگ/ پروژه‌های تحقيق وتهيه مشخصات فنی نرم‌افزارهای مراكز ديسپاچينگ
 • كارشناس ديسپاچينگ/ پروژه‌های مشاوره و نظارت بر اجرای ديسپاچينگ برق

فرهاد غفارزاده سفیدی
 •    داخلی: 4202
 •   آدرس پست الکترونیکی fghaffarzadeh@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • ليسانس كامپيوتر ( مهندسی سخت افزار ) از دانشگاه صنعتی امير كبير (1373)
سوابق اجرایی:
 • پژوهشگاه نیرو ، یکپارچه سازی پایگاه داده های ناهمگن
 • پژوهشگاه نیرو ، بررسی و استخراج روال انجام آزمون‌های ارزيابی تطابق پروتكل‌های ارتباطی مورد استفاده در پست تا مركز كنترل و داخل پست‌های مبتنی بر DCS
 • مشارکت در تهیه برنامه استراتژیک گروه نرم افزار ، داده و شبکه
 • پژوهشگاه نیرو ، مطالعه و نیازسنجی شبکه های هوشمند در حوزه برق و آب
 • پژوهشگاه نیرو ، مشارکت در طرح تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه نرم افزارهای شبیه ساز صنعت برق
 • پژوهشگاه نیرو، طراحی و پیاده سازی نرم افزار پره های توربین بادی
 • پژوهشگاه نيرو ، مطالعه و بررسی در زمینه پروتکل‌های ارتباطی کنتور هوشمند
 • پژوهشگاه نيرو ، تحلیل، طراحی و پیاده سازی نرم‌افزار پايش به هنگام وضعيت و عمر باقی‌مانده لوله‌های سوپرهيتر بويلر و اجرای آن در يك واحد نيروگاهی
 • پژوهشگاه نيرو ، تعيين فناوري‌های مورد نياز صنعت برق و انرژی در حوزه‌ ديسپاچینگ و تله متری
 • پژوهشگاه نيرو ، تحقیق و بررسی در مورد امنیت اطلاعات ( Cyber Security )در شبکه‌ها و سیستم‌های کنترل صنعتی تحت عنوان " بررسی جنبه‌های آسيب‌پذيری اطلاعات شبكه‌های اسکادا در سيستم‌های ديسپاچينگ شبكه برق ايران و تعيين استراتژی حفاظتی مورد نياز آنها "
 • پژوهشگاه نيرو ، بررسی استاندارد‌های اتصال پذیری ، تحلیل و طراحی ارتباط سيستم‌های SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) و نرم افزارهای مدیریت توزیع نظیر DMS (Distribution Management System)
 • پژوهشگاه نيرو ، طراحی و پیاده سازی بخش آرشیو اطلاعات (Historical Information System (HIS)) نرم افزار سیستم SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) با استفاده از تکنولوژی CORBA (Common Object Request Broker Architecture) و برنامه نویسی Visual C++
 • پژوهشگاه نيرو ، طراحی و پياده‌سازی سيستم ترسيم نقشه‌های كارگاهی دكل‌های انتقال نيرو با استفاده از Autocad وVisual Basic
 • پژوهشگاه نيرو ، طراحی و پياده سازی سيستم بيلينگ ( صدور قبض مشتركين برق )
 • شركت فراپرداز ، آناليز و طراحي سيستم نيروی انسانی وزارت كشور ، طراحی و پياده سازی سيستم آرشيو
 • شركت بهسازان ملت ، طراحی و پياده سازی سيستم امور مالی بانك ملت
 • فرودگاه مهرآباد ، پياده سازی سيستم حسابداری و تراز مالی (نیمه وقت)
 • شركت ايران استن ، طراحی و پياده سازی سيستم متره پلهای بزرگ (نیمه وقت)
 • نيروی هوايی ارتش ، شبیه سازی صفحه رادار و نمايش اطلاعات راديويی رادار بر روی مانيتور
 • دانشگاه امير كبير ، شبيه سازی پروتكل X 25 به عنوان پروژه كارشناسی

مهرنوش عابدی
 •    داخلی: 4226
 •   آدرس پست الکترونیکی meabedi@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی كامپيوتر – گرايش نرم افزار در دانشگاه اصفهان
سوابق اجرایی:
 • همكاری با مركز تحقيقاتی – پژوهشی وزارت نيرو ( پژوهشگاه نيرو ) از سال 1381-1396 برای مدت 15 سال بعنوان كارشناس پژوهش و مدير پروژه
 • طراحی و پياده‌سازی سيستم بهنگام حوادث نيروگاه‌ها با ايجاد شبكه اينترانت ، 1382، همكار پروژه
 • طراحی و پياده سازی نرم افزار مانيتورينگ قرائت كنتورهای تك فاز ، 1384 ، همكار پروژه
 • طراحی و پياده‌سازی سيستم elearning پژوهشگاه نيرو ، 1385 ، مدير پروژه (2 سال)
 • طراحی و پياده‌سازی مجموعه نرم‌افزارهای توزيع برای مراكز ديسپاچينگ توزيع DMS ، 1387، همكار پروژه
 • طراحی، ساخت، نصب و اجرای سيستم قرائت خودكار كنتورهای برج 55 طبقه تهران و مجتمع آتی‌ساز ، 1388 ، همكار پروژه
 • تهيه و استقرار نرم افزار ثبت و بررسي حوادث نيروگاه‌های تحت پوشش شركت برق منطقه‌ای آذربايجان، 1388 ، همكار پروژه
 • طراحی و تهيه نرم‌افزار تعيين استراتژی ارائه پيشنهاد بهينه شرکت برق منطقه‌ای تهران در بازار برق ، 1389، مدير بخش نرم افزار پروژه (2 سال)
 • طراحی و پياده سازی نرم افزار محاسبه و مميزی صورتحساب خريد و فروش انرژی و خدمات انتقال با توجه به قوانين بازار برق ايران ، 1390 ، مدير پروژه (3 سال)
 • توسعه نرم افزارهای شبكه‌های توزيع بمنظور بكارگيری در مطالعات طراحی و تحليل اين شبكه ها ،1391 ، مدير بخش نرم افزار پروژه (1 سال)
 • طراحی و پياده سازی نرم افزار ريكلوزر ، 1391 ، مدير بخش نرم افزار پروژه (6 ماه)
 • انجام مطالعات و بررسی نرم‌افزارهای جامع قرائت و مديريت داده‌های کنتور در زيرساختار اندازه‌گيری هوشمند، 1392، همكار پروژه
 • مطالعات اوليه و طراحی شهرك هوشمند انرژی پژوهشگاه نيرو، 1393، مدير اجرايي پروژه

فرزانه مرتضوی
 •    داخلی: 4226
 •   آدرس پست الکترونیکیfmortazavi@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: علوم کامپیوتر از دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • کارشناسی ارشد: دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات در دانشگاه تهران
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پژوهشی پژوهشگاه نیرو از سال 1386

مهشید هلالی
 •    داخلی: 4780
 •   آدرس پست الکترونیکیmhelali@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی از دانشگاه علم و صنعت ايران در رشته مهندسي كامپيوتر- نرم¬افزار
 • کارشناسی ارشد از دانشگاه علم و صنعت ايران در رشته مهندسی كامپيوتر- هوش مصنوعی و رباتيك
سوابق اجرایی:
 • نام محل کار: پژوهشگاه نیرو – گروه نرم‌افزار، داده و شبکه

سيد محمدمهدی عباسی
 •    داخلی: 4098
 •   آدرس پست الکترونیکیsmabasi@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی مهندسی برق گرایش کنترل دانشگاه صنعتی سهند تبریز
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل دانشگاه فردوسی مشهد
 • دانشجوی دکتری مهندسی برق گرایش کنترل دانشگاه علم و صنعت تهران
سوابق اجرایی:
 • بررسی فناوری‌های اطلاعاتی و تجهیزاتی اینترنت اشیاء در حوزه شبکه‌های هوشمند
 • پروژه پایلوت شهر هوشمند پایلوت غرب تهران (منطقه ارغوان)
 • برنامه‌ريزی پياده سازی شبكه هوشمند برق در محدوده شركت توزيع نمونه در افق‌های زمانی مختلف
 • طراحی و ساخت کنتور سه فاز و تک فاز در پژوهشگاه نیرو
 • بررسی پایداری و کنترل بهینه سیستم‌های پارامتر توزیعی
 • طراحی و ساخت دستگاه GSM جهت نصب در شرکت آب وفاضلاب مشهد
 • طراحی و ساخت ارتفاع سنج جهت نصب در شرکت آب وفاضلاب مشهد
 • طراحی و ساخت سیستم کنترل دور موتور سه فاز آسنکرون

فروغ صدیقی
 •    داخلی: 4780
 •   آدرس پست الکترونیکی fsedighi@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی از دانشگاه شهید بهشتی در رشته علوم کامپیوتر
 • کارشناسی ارشد از دانشگاه ساتهمپتون انگلستان در رشته تکنولوژی وب
سوابق اجرایی:
 • پژوهشگاه نیرو – گروه نرم‌افزار، داده و شبکه

الهه حبيبی
 •    داخلی: 4245
 •   آدرس پست الکترونیکی ehabibi@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی از دانشگاه الزهرا (س) در رشته مهندسی کامپیوتر – گرایش نرم‌‌افزار
 • کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی کامپیوتر – گرایش نرم‌‌افزار
 • دانشجوی دکتری در دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی کامپیوتر – گرایش نرم‌‌افزار
سوابق اجرایی:
 • آزمون‌گر در شرکت همکاران سیستم
 • محقق و آزمون‌گر در پژوهشگاه نیرو – گروه نرم‌افزار، داده و شبکه
 • کارشناس پژوهشی در پژوهشگاه نیرو – گروه نرم‌افزار، داده و شبکه
 • مدیر پروژه در پژوهشگاه نیرو – گروه نرم‌افزار، داده و شبکه
 • مدیر پروژه در پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده توزیع

سعید عطاری
 •    داخلی: 4203
 •   آدرس پست الکترونیکی sattari@nri.ac.ir