شنبه 01 اردیبهشت 1397
EN

اطلاعات تماس گروه پژوهشی نرم افزار، داده و شبکه

  • آدرس: تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، گروه پژوهشی نرم افزار، داده و شبکه
  • تلفن: 88079398
  • آدرس پست الکترونیکی: computer@nri.ac.ir