شنبه 28 مهر 1397
EN
گروه پژوهشی نرم افزار، داده و شبکه از زیرمجموعه‌های معاونت پژوهشی پژوهشگاه نیرو، با تغییر ساختار گروه پژوهشی کامپیوتر درسال 1393 ، فعالیت‌های خود را در زمینه کاربردهای فناوری های نوین اطلاعات در صنعت برق متمرکز نمود. ماموریت ویژه این گروه پژوهشی تعریف پروژه های پژوهشی پیشرو برای توسعه دانش و مدیریت اجرای آنها، در زمینه کاربردهای فناوری اطلاعات در صنعت برق، با همکاری دانشگاه ها و پژوهشگاه ها برای رفع نیازهای میان/ بلند مدت صنعت برق کشور است.
گروه پژوهشی نرم افزار، داده و شبکه مانند سایر گروههای پژوهشی پژوهشگاه نیرو متولی مطالعات بلند مدت شامل پروژه های سیاست‌پژوهی، آینده‌پژوهی، آینده نگاری و آزمون ایده در زمینه تخصصی مرتبط در صنعت برق وانرژی کشور است.
گروه پژوهشی نرم افزار، داده و شبکه تجربه طولانی در انجام پروژه های مرتبط با سیستم های خودکار قرائت خودکار، ساختار اندازه گیری هوشمند، شبکه هوشمند برق، آزمون های عملکردی/غیرعملکردی نرم افزار و توسعه و پیاده سازی نرم افزارهای مورد نیاز صنعت برق کشور رادارد و از سال 1377 تاکنون پروژه های متعددی را در این زمینه ها انجام داده است بطوریکه دانش فنی و امتیاز تولید تعدادی از پروژه‌های انجام شده درزمینه های فوق به بخش خصوصی واگذار شده است. بعلاوه این گروه، متولی انجام خدمات مشاوره و نظارت در زمینه ی کنتورها و سیستم های اندازه گیری هوشمند برای برخی از شرکت های توزیع نیزبوده است.
 • فناروی اطلاعات در شبکه هوشمند برق
 • نرم افزار و آزمون‌های مرتبط
 • اینترنت اشیا
 • رایانش ابری
 • رایانش موازی
 • رایانش موبایلی
 • متدولوژی توسعه نرم افزار در صنعت برق ایران
 • مدل و تحلیل داده
 • مدیریت داده‌های بزرگ
 • امنیت، پردازش و تبادل داده
 • روش‌های جمع آوری داده
 • متدلوژی ذخیره داده
 • سامانه‌های Embedded
 • شبکه‌های کامپیوتری