جمعه 01 تیر 1397
EN
ساختار سازمانی اداره نشر علم، کتابخانه و اطلاع‌رسانی را می‌توان مطابق شکل زیر در پنج حوزه خلاصه كرد: