جمعه 24 آذر 1396
EN
ساختار سازمانی اداره نشر علم، کتابخانه و اطلاع‌رسانی را می‌توان مطابق شکل زیر در پنج حوزه خلاصه كرد: