جمعه 25 آبان 1397
EN
گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی دوار با انجام فعالیت‌های تحقیقاتی در خصوص طراحی، مدلسازی و ساخت ماشین‌های الکتریکی، ارزیابی وضعیت عایقی ماشین‌های الکتریکی ولتاژ متوسط و ولتاژ بالا، تعیین پارامترهای دینامیکی اجزاء واحدهای نیروگاهی، و همچنین سیاست پژوهی، آینده پژوهی و تدوین اسناد راهبردی در حوزه ماشین‌های الکتریکی در راستای تحقق اهداف کلان گروه در این حوزه گام برمی‌دارد. اهداف کلان گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی عبارتند از:
 • 1- کاهش مصرف انرژی الکتريکی
 • 2- کاهش قيمت با حفظ کيفيت و رعايت استانداردها
 • 3- تقويت توليد داخل و کاهش وابستگی
 • 4- بهبود کارايی و استفاده از فناوری‌های روز
با توجه به اهداف کلان این گروه پژوهشی جهت توسعه و تقویت تحقیقات در حوزه ماشین‌های الکتریکی، محورهای فعالیت این گروه به شرح ذیل می‌باشد:
 • 1- کاربرد مواد جديد در ماشين‌های الکتريکی
 • 2- طراحی و ساخت ماشين‌های الکتريکی با ساختار جديد
 • 3- ماشين‌های الکتريکی مرسوم در کاربردهای:
 • حمل و نقل الکتريکی
 • پرسرعت
 • خانگی
 • صنعتی
 • ژنراتوری
 • ...
 • 4- پايش وضعيت ماشين‌های الکتريکی
 • ارزيابی وضعيت و عمرسنجی
 • سرويس و نگهداری پيشگويانه، عيب يابی و رفع عيب
 • 5-روش‌های طراحی، مدلسازی، تحليل و بهينه‌سازی ماشين‌های الکتريکی و توسعه نرم افزارهای مربوطه
 • 6- ساير سيستم‌های الکترومغناطيسی:
 • واسطه‌های الکترومغناطيسی
 • سيستم‌های تعليق مغناطيسی
 • 7- ماشين‌های الکتريکی با ابعاد کوچک:
 • ماشين‌های پيزو الکتريک
 • ماشين‌های الکتريکی در ابعاد ميکرو
 • ماشين‌های الکتريکی مينياتوری
 • ...
 • 8- درايوهای الکتريکی:
 • الگوريتم‌های جديد
 • فناوری‌های نوين سنسورها
 • فناوری بدون سنسور
 • ...
جهت همکاری با گروه ماشین‌های الکتریکی، لطفا فرم پرسشنامه استخدام را تکمیل نموده و به همراه رزومه کاری خود، به ایمیل machine@nri.ac.ir ارسال فرمایید.