طراحی سایت
شنبه 31 فروردین 1398
EN
امروزه صنعت رباتیك در كشورهای پیشرفته توسعه چشم‌گیری داشته است. این صنعت با ارائه نمودن راه حل‌های جدید برای رفع مشكلات در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی تاثیرگذار بوده است.
در بسیاری موارد بکارگیری ربات‌ها موجب افزایش سرعت تولید، بهبود كیفیت كار، كاهش مصرف انرژی و همچنین افزایش ایمنی و سلامت كاركنان می‌شود. از آنجا كه تامین انرژی الكتریكی به صورت پایدار برای هر کشوری بسیار حائز اهمیت است، صنعت برق نیز می‌تواند با بكارگیری ربات‌ها در کاربردهایی همانند تعمیر و بازرسی‌های دوره‌ای تجهیزات و اجزای شبكه قدرت بر شاخص‌های پایداری و قابلیت اطمینان تامین انرژی الكتریكی بیافزاید. در این راستا، پس از شناسایی ربات‌های كاربردی صنعت برق، ربات‌های اولویت‌دار با نظر كمیته رباتیك توانیر متشكل از خبرگان صنعت و اساتید دانشگاه برای طراحی و ساخت برگزیده شدند. این طرح در مهر ماه 1396 فعالیت خود برای دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت ربات‌های مورد نظر آغاز نموده است.
  • دستيابی به دانش فنی طراحی و ساخت ربات‌های الويت‌دار صنعت برق
  • بكارگيری ربات‌های الويت‌دار در پايلوت نيروگاهی و شبكه قدرت با هدف ايجاد تجربه مثبت برای استفاده از تكنولوژی‌های جديد در صنعت برق
  • بكارگيری تكنولوژی‌های جديد برای کاهش زمان و هزینه بازرسی، نگهداری و تعمیرات در صنعت برق
  • كمك به توانمند شدن بخش خصوصی در صنعت رباتيك در حوزه صنعت برق با هدف افزايش همكاری ميان صنعت و بخش خصوصی