پنجشنبه 29 شهریور 1397
EN
فهرست کلیه گروه‌های پژوهشی به‌صورت شکل زیر است.:

معرفی گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه نیرو
فهرست گروه‌های پژوهشی

حوزه‌ نیروگاه و تجهیزات دوار

حوزه‌ سازه‌ها و مطالعات فشارقوی

حوزه محیط‌زیست و مدیریت انرژی

حوزه الکترونیک و سیستم‌های قدرت

حوزه نرم‌افزار، شبکه و مخابرات

حوزه شیمی و متالورژی

حوزه مدیریت و اقتصاد