شنبه 27 آبان 1396
EN

اطلاعات تماس معاونت پژوهشی

  • تلفن  9-88079401 (داخلی 4459)
  •       تلفن مستقیم88378669 
  • ایمیل آدرس:mhasani@nri.ac.ir
  • آدرس: ساختمان اداری، طبقه دوم، اتاق 502