شنبه 27 آبان 1396
EN
نمودار سازمانی این اداره در شکل زیر نمایش داده شده و شرح وظایف هر واحد در ادامه آورده شده است. در واقع این ساختار نشان می‌دهد که وظایف اداره پشتیانی و خدمات پژوهشی توسط کدام بخش انجام خواهد شد.
1- دبیرخانه هدایت و حمایت از طرح‌های پژوهشی
دبیرخانه هدایت و حمایت از طرح‌های پژوهشی، بازوی اجرایی نهادهای سیاست‌گذاری بالادستی خود، یعنی شورای سیاست‌گذاری و شورای راهبری حوزه‌های تخصصی است که امور خود را از طریق کمیتههای مربوطه انجام خواهد داد. برای مثال، تدوین دستورالعملها و آییننامهها، دریافت پیشنهادات طرح جامع پژوهشی، بررسی اولیه آنها و انتخاب و ارجاع به یکی از شوراهای راهبری حوزه‌های تخصصی از جمله وظایف تعریف شده برای این واحد است. همچنین، تعیین و اولویت‌بندی اعلان فراخوان‌های طرح‌های پژوهشی بر اساس نیازمندی‌های صنعت برق از دیگر وظایف این واحد محسوب می‌شود
ابزار اجرایی دبیرخانه هدایت و حمایت از طرح‌های پژوهشی، پورتال پژوهشی صنعت برق خواهد بود که وظیفه سیاست‌گذاری کلان و نظارت فرآیندی آن در اختیار دفتر امور پژوهشی خواهد بود. با راه‌اندازی این سامانه، ارتقاء چشمگیری در سطح فرهنگی جامعه متخصصین صنعت برق و انرژی با ایجاد سیستم‌های اطلاع‌رسانی، گردش خبر و گردش محتوا و سیستم‌های فرآیند محور ایجاد خواهد شد. ارزش علمی راه‌اندازی پورتال پژوهشی شامل موارد زیر است:
  • ایجاد بانک اطلاعات محققین و پژوهشگران؛
  • ایجاد سامانه ارسال پیشنهاد و ارزیابی طرح‌های متنوع پژوهشی؛
  • ایجاد بانک اطلاعات مقالات صنعت برق و انرژی؛
  • بانک جامع پایان‌نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی؛.
  • ایجاد بستر تعاملی بین پژوهشگران جهت تبادل دانش؛
  • ارتقاء رتبه علمی کشور از طریق نمایه شدن تولیدات پژوهش در نمایه‌نامه‌های بین‌المللی؛
  • ارتقاء رتبه علمی کشور از طریق نمایه شدن تولیدات پژوهش در نمایه‌نامه‌های بین‌المللی؛
  • دسترسی فراگیر و یکسان به اطلاعات علمی و پژوهشی؛
  • امکان استفاده بهینه از منابع الکترونیک دیجیتال؛
  • ایجاد زیر ساخت ارزشیابی الکترونیک، طرح‌های پژوهشی، مراکز، دانشگاه‌ها و نشریات.
همچنین، گسترش فرهنگ بکارگیری ارجاعات و کمک به رشد سایر همکاران پژوهشی، عدم کپی‌برداری از تولیدات پژوهشی دیگر و انتخاب مدیران شایسته بر اساس سطوح تخصصی داده شده، از تاثیرات جانبی این سامانه بر فرهنگ جامعه پژوهشی صنعت برق و انرژی کشور خواهد بود.
از منظر شأن اتاق فکر بودن این واحد، موضوع پژوهش‌های داخلی نیز جزء وظایف این دبیرخانه است تا همواره نسبت به طرح‌های حمایتی مشابه سازمان‌های حمایت‌گر داخلی یا بین‌المللی آگاهی داشته باشد تا بر اساس آن بتواند بهترین روندها را پیشنهاد دهد. در این رابطه، دستاوردهای حاصل از این پژوهش به دفتر تدوین آیین‌نامه‌ها منتقل خواهد شد تا در تدوین یا ویرایش دستورالعمل‌ها به‌کار گرفته شود.
روال‌های داوری برای مقالات، طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌ها نیز به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در عین منعطف بودن برای هر فراخوان تحقیقاتی، دانشگاه و یا مرکز تحقیقاتی، یک نوع وحدت رویه را با خود به همراه داشته باشند. از طرف دیگر سعی شده است به مباحثی از جمله ارجاعات به سایر تولیدات علمی و بهره‌گیری از مکانیزم‌های تشخیص طرح‌های تکراری توجه ویژه شود. با راه‌اندازی سامانه پورتال پژوهشی صنعت برق و انرژی کشور در سه حوزه ذیل صرفه‌جویی اقتصادی چشمگیر صورت خواهد پذیرفت :
الف: مدیریت بودجه‌های تحقیقاتی:
با استقرار این سامانه و ارائه گزارش‌هاي دقیق از سیستم‌های کنترلی به سیاست‌گذاران و مدیران کلان، امکان مدیریت بودجه تحقیقاتی و هدایت تحقیقات به سمت موضوعات کلان ملی و نیازمندی‌های صنعت برق و انرژی و جلوگیری از پژوهش‌های موازی و غیر ضروری انجام خواهد شد.
ب: کاهش هزینه‌های تولیدات پژوهشی:
با بهره‌گیری از بستر اینترنت و ایجاد سیستم‌های مبتنی بر گردش کار و بدون کاغذ، صرفه‌جویی بسیاری در هزینه تولیدات پژوهشی خواهد شد.
ج: کاهش هزینه‌های طراحی و تولید وبسایت‌های خروجی و اطلاع‌رسانی:
در یک برآورد تقریبی، با ایجاد بیش از 1000 ‌سایت متخصصین، 100 سایت مرکز تحقیقاتی، 50 سایت نشریه، 50 سایت هسته‌های پژوهشی، 30 سایت شورای راهبری حوزه‌های تخصصی و با احتساب هزینه حداقل 500 هزار تومان برای هر سایت، ارزش افزوده‌ای معادل تقریبا 615 میلیون تومان حاصل خواهد شد.
2- کارشناسان طرح‌ها
به منظور انجام امور مربوط به طرح‌های مختلف نیاز است کارشناسانی مخصوص انجام هر طرح در اداره پشتیبانی و خدمات پژوهشی وجود داشته باشد.