شنبه 27 آبان 1396
EN

اطلاعات تماس دفتر امور پژوهشی

  • تلفن: 9-88079401 (داخلی 4598)
  • تلفن مستقیم: 88079384
  • آدرس پست الکترونیکی:vvahidinasab@nri.ac.ir
  • آدرس: ساختمان اداری، طبقه دوم، اتاق 503