طراحی سایت
دوشنبه 02 اردیبهشت 1398
EN
دفتر امور پژوهشی، سومین سطح سازمانی است که انجام بخشی از وظایف معاونت پژوهشی را بر عهده دارد. مدیرکل دفتر امور پژوهشی با پیشنهاد معاون پژوهشی و تأیید و حکم رئیس پژوهشگاه منصوب می‌‌شود
وظایف و اختیارات مدیرکل دفتر امور پژوهشی به شرح زیر است:
  • پيشنهاد برنامه های راهبردی و عملیاتی مبتنی بر شرح مأموریت های جدید، با هدف توسعه و ترویج تحقیقات هدفمند و منسجم در صنعت برق کشور؛
  • تدوین و پیشنهاد ساختار سازمانی، آیین نامه ها، دستورالعمل های اجرایی و شیوه نامه های لازم برای پیاده‌سازی برنامه های راهبردی حوزه معاونت پژوهشی؛
  • هماهنگی مستمر با واحدهای مرتبط در وزارت نیرو و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
  • همکاری در تقویت و توسعه ارتباط با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی داخل و خارج از کشور از طریق مبادله تفاهم نامه های همکاری آموزشی- پژوهشی؛
  • طراحی و توسعه نظام های تشویقی و حمایتی و ایجاد زیرساخت های لازم برای تسهیل ارتباط صنعت برق و انرژی با پژوهشگران این حوزه؛
  • احصاء نیازمندی ها و ویژگی های مورد نیاز برای طراحی و استقرار سامانه های الکترونیکی و هوشمند برای اجرای برنامه های مختلف از جمله پورتال پژوهش و فناوری و شبکه متخصصین صنعت برق و انرژی؛
  • برنامه ریزی و نظارت مستمر بر عملکرد گروه های پژوهشی به‌منظور تسریع گردش کار امور پژوهشی و تلاش در جهت ارتقاء کارایی آنها؛
  • راهبری و نظارت بر ادارات تابعه و تلاش به منظور استقرار ساختاری چابک، قانونمند و منسجم برای اجرای برنامه های دفتر امور پژوهشی بر اساس مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌هاي مربوط؛
  • برنامه ریزی، استقرار و تشکیل شورای پژوهشی، شورای انتشارات و شوراهای راهبری گروه های پژوهشی و تلاش همکاری در تشکیل و برگزاری منظم جلسات شورای پژوهشی به‌منظور پیشبرد امور مربوط به هر حوزه.