دوشنبه 02 اسفند 1395
EN
از اقدامات مهم جهت پیش‌بُرد اهداف کلان در ساختار، وظایف و مأموریت‌های جدید پژوهشگاه نیرو، تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با فعالیت‌های این حوزه است. این آیین‌نامه‌ها به مرور در حوزه معاونت پژوهشی، تنظیم و جهت تصویب به هیئت رئیسه پژوهشگاه نیرو و یا شوراهای مربوطه ارسال شده‌اند. همچنین جهت انجام فعالیت‌های گوناگون در چارچوب این آیین‌نامه‌ها، فرآیندها و روال اجرایی این آیین‌نامه‌ها در قالب دستورالعمل اجرایی امری ضروری به‌نظر می‌رسید که این دستورالعمل‌های اجرایی نیز تدوین شده است. فهرست آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و یا گردش‌کارهای مصوب در جدول زیر درج شده است:
کد عنوان آیین‌نامه يا دستورالعمل يا گردش كار اداره‌ي مرتبط تاریخ آخرین ویرایش
RO-S-W61-1 گردش کار چاپ نشریات در اداره نشر علم، کتابخانه و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه نیرو نشر علم، کتابخانه و اطلاع‌رسانی 20/04/1394
RO-S-W01-1 گردش کار چاپ کتاب در اداره نشر علم، کتابخانه و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه نیرو نشر علم، کتابخانه و اطلاع‌رسانی 20/04/1394
RO-S-I61-1 دستورالعمل اجرایی تهیه و تدوین گزارش الكترونيكي «بروندادهاي تخصصي گروه‌هاي پژوهشي» نشر علم، کتابخانه و اطلاع‌رسانی 07/06/1394
RO-S-I01-1 دستورالعمل اجرایی نشر کتاب در پژوهشگاه نیرو نشر علم، کتابخانه و اطلاع‌رسانی 20/04/1394
RO-S-R01-1 آیین نامه انتشارات پژوهشگاه نیرو نشر علم، کتابخانه و اطلاع‌رسانی 20/04/1394
RO-R-I01-1 دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه به‌كارگيري محققان پسا دكتري پشتيباني و خدمات پژوهشي
RO-R-R01-1 آيين‌نامه به‌كارگيري محققان پسا دكتري پشتيباني و خدمات پژوهشي 06/03/1394
RO-P-I03-1 شيوه‌نامه هزينه‌كرد اعتبارات مالي گروه‌هاي پژوهشي برنامه‌ریزی پژوهشی 05/08/1394
RO-P-I02-1 دستورالعمل تدوين برنامه‌ي جامع و برنامه‌ي تفصيلي گروه‌های پژوهشی برنامه‌ریزی پژوهشی 06/05/1394
RO-P-I01-1 دستورالعمل اجرايي پروژه‌هاي گروه‌هاي پژوهشي برنامه‌ریزی پژوهشی 16/04/1394
RO-P-R02-1 آيين‌نامه نحوه تشكيل و حدود اختيارات شوراي پژوهشي پژوهشگاه نيرو برنامه‌ریزی پژوهشی 09/04/1394
RO-P-R01-1 آيين‌نامه شوراي راهبري گروه‌هاي پژوهشي برنامه‌ریزی پژوهشی 16/02/1394