ﺳﻪشنبه 03 اسفند 1395
EN
برای پیاده‌سازی کلیه فرآیندهای اجرایی متناظر با فعالیت‌های تحت نظارت حوزه معاونت پژوهشی، فرم‌هایی تعبیه شده است که در جدول زیر درج شده است:
کد عنوان آیین‌نامه يا دستورالعمل يا گردش كار اداره‌ي مرتبط تاریخ آخرین ویرایش
RO-S-F62-1 فرم داوری مقالاتِ نشريات نشر علم، کتابخانه و اطلاع‌رسانی 20/04/1394
RO-S-F61-1 فرم تعهدنامه چاپ مقاله در نشريات نشر علم، کتابخانه و اطلاع‌رسانی 20/04/1394
RO-S-F61-1 فرم تعهدنامه چاپ مقاله در نشريات نشر علم، کتابخانه و اطلاع‌رسانی 20/04/1394
RO-S-F06-1 فرم پرسشنامه فهرست‌نويسي نشر علم، کتابخانه و اطلاع‌رسانی 20/04/1394
RO-S-F05-1 فرم قرارداد نشر كتاب نشر علم، کتابخانه و اطلاع‌رسانی 20/04/1394