طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 26 شهریور 1398
EN

 

1- كارگاه "پيل سوختي اكسيد جامد از تئوري تا كاربرد" محل" سومين كنفراني هيدوژن و پيل سوختي - سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي " زمان ارديبهشت 94


2- كارگاه "طراحي نيروگاههاي خورشيدي مقياس بزرگ" محل: دانشگاه شهيد عباسپور زمان: خرداد 98

 

3- كارگاه "آموزش شبيه سازي نيروگاه خورشيدي با استفاده از نرم افزار PVSol " جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي شريف – مهر 1397