طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 26 شهریور 1398
EN

1-     عنوان پروژه: طراحی و ساخت استک 100 وات پیل سوختی اکسید جامد با هدف تدوین دانش فنی اتصال دهنده‌های داخلی و آب بند

       مدير پروژه: حامد محبی

       همكاران: شهریار بزرگمهری، حمید عبدلی، همایون کنعانی، حامد اصلان نژاد، امیرحسین قبادزاده، رضا محمودی، امیرحسین حاج علیرضایی، علیرضا بابایی، حمیدرضا صوابیه، یاسر ملایی، آرمان رئوفی

 

2-     عنوان پروژه: تدوين سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري‌هاي مرتبط با انرژي زيست‌توده در ايران

     مدیر پروژه: مهدي رضايي

     همكاران: آرش حق‌پرست كاشاني، شهريار بزرگمهري، مريم عابدي، ساقي صالحي، فاطمه محمدي، ابراهيم فياضي، نگار الوني‌فر

  

3-     عنوان پروژه: احداث پارك فتوولتائيك تحقيقاتي يك مگاواتي اراك

مدیر پروژه: علی هاشمی

همكاران: محمد زاغری-نعیمه احمدی-محبوبه کرمی-علی اصغر ذکاوتی-آرمان صفایی-بنفشه همدانی

 

4-     عنوان پروژه: تدوين سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوري هاي مرتبط با انرژي زيست‌توده در ايران

مدیر پروژه: مهدي رضايي

همكاران: مجيد عميدپور، اميرفرهنگ ستوده، حمیدرضا بزی، مليحه ادنایی، سميرا كريمي، محمد زمانی میاندشتی، مهسا صادقی، محسن خاکپور، مهدی کاکاوند، بهراد برقی

 

5-     عنوان پروژه: برنامه ریزی 12 پروژه فنی، مستخرج از سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوري‌هاي مرتبط با انرژي زيست‌توده در ايران (دو سال نخست)

مدیر پروژه: مهدي رضايي

همكاران: دكتر مهرداد عدل، دكتر حسنعلي ازگلي

 

6-     عنوان پروژه: تدوين برنامه عملياتي و نقشه راه گروه پژوهشي انرژي‌هاي تجديدپذير مبتني بر ماموريت جديد پژوهشگاه نیرو

مدير پروژه : محمدمهدی اخلاقی

نام همكاران :شهریار بزرگمهری محمدمهدی امیرآبادی فراهانی

 

7-     عنوان پروژه: تدوین روش‌شناسی توسعه کاربرد فناوری‌های نوین و پاک با هدف تأمین انرژی، آب و توسعه پایدار مناطق روستایی کشور

مدیر پروژه: مهدي رضايي

همكاران: مجيد عميدپور، اميرفرهنگ ستوده، حمیدرضا بزی، مليحه ادنایی، سميرا كريمي، محمد زمانی میاندشتی، مهسا صادقی، محسن خاکپور، مهدی کاکاوند، بهراد برقی