طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 26 شهریور 1398
EN

مدیر گروه

شهريار بزرگمهری
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی مكانيك (حرارت و سيالات) از دانشگاه علم و صنعت ایران
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مكانيك (طراحی كاربردی) از دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتری: مهندسی مكانيك (نانوفناوری) از دانشگاه تهران
سوابق اجرایی:
 • مدير گروه پژوهشی انرژی‌های تجديدپذير از اردیبهشت ماه سال 1394
 • كارشناس پژوهشی و مدیر پروژه گروه انرژی‌های تجديدپذير ازسال 1381 تا 1394
 • کارشناس فنی سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران از سال 1379 تا 1381

معاون گروه

احسان ليوانی
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی مکانيک( طراحی جامدات) از دانشگاه مازندران- بابل
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مکانيک( تبديل انرژی) از دانشگاه تربيت مدرس
سوابق اجرایی:
 • كارشناس پژوهشی پژوهشگاه نيرو از سال 1391
 • مهندس طراح کارخانه صنایع برودتی زاگرس از سال 1388 تا 1389

اعضا هیات علمی و پژوهشگران گروه ( به ترتیب الفبا)

خالد آذری
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی مكانيك (ساخت و توليد) از دانشگاه تبريز
 • كارشناسی ارشد: مهندسی مكانيك (ساخت و توليد) از دانشگاه صنعتی اميركبير
 • دكتری: مهندسی مكانيك (ساخت و توليد) از دانشگاه صنعتی اميركبير
سوابق اجرایی:
 • كارشناس پژوهشی در پژوهشگاه نيرو از سال 1389
 • سرپرست در شرکت توسعه و گسترش صنعت آذربایجان از سال 1386 تا 1387

داور ابراهيمی
سوابق تحصیلی:
 • كارشناسی زمين شناسی از دانشگاه اصفهان
 • کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی از دانشگاه خوارزمی تهران
 • دکتری زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پژوهش گروه انرژی های تجديدپذير پژوهشگاه نيرو از سال 1394
 • تدریس در دانشگاه آزاد واحد دماوند در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از سال 1389 تا 1391
 • کارشناس ارشد زمین شناسی در بخش ذخیره سازی نفت خام پایانه های نفتی از سال 1391 تا 1393
 • همكاری در پروژه اكتشاف نفت در شرق دريای خزر شركت زمين عصر دانش از سال 1392 تا 1394

محمد مهدی اخلاقی
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی مكانيك از دانشگاه صنعتی اميركبير
 • کارشناسی ارشد: مهندسی انرژی‌های تجديدپذير از دانشگاه تهران
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پژوهشی گروه انرژی های تجديدپذير پژوهشگاه نيرو از سال 1392

مرتضی ترابی
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی مواد – صنعتی از دانشگاه صنعتی شریف؛ 1385
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مواد – استخراج فلزات از دانشگاه علم و صنعت ایران؛ 1388
 • دکترای تخصصی: مهندسی شیمی-نانوفناوری دانشگاه واترلو (درحال تحصیل)
سوابق اجرایی:
 • مدیر پروژه پژوهشگاه نیرو از سال 1396
 • کارشناس پژوهشی پژوهشگاه نیرو از سال 1393
 • مدیر پروژه (طرح نخبگان) دانشگاه مالک اشتر 1392-1393
 • دستیار آموزشی و پزوهشی دانشگاه واترلو 1390-1392
 • مدیر پروژه و آزمایشگاه پژوهشگاه مواد و انرژی 1385-1390
پروژه‌ها:
 • تهيه و تدوين راهنمای پیلهای سوختی در کاربردهای ساکن
 • آینده پژوهی کاربرد پیل سوختی و باتری در خودروهای برقی و بررسی نیاز فناوری کشور در کاربرد خودرو برقی
 • ساخت باتری‌های لیتیم-فسفات آهن با عمر و نرخ پذیری بالا بمنظور بهبود اطمینان پذیری سیستم‌های تجدیدپذیر
 • تدوین نظام هوشمندی فناوری درحوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران؛ مطالعه موردی، فناوری فتوولتائیک

مرتضی حسین پور امام
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی شیمی - دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد: مهندسی انرژی - دانشگاه صنعتی شریف
 • دوره فرصت مطالعاتی: پردیس تحصیلات تکمیلی علوم پیشرو (GSFS) - دانشگاه توکیو، ژاپن
 • دکتری: مهندسی شیمی - دانشگاه تهران
سوابق اجرایی:
 • عضو هیئت علمی پژوهشی پژوهشگاه نیرو از سال 1397 تاکنون
 • کارشناس پژوهشی پژوهشگاه علوم و فنون 1397-1389
 • سرپرست آزمایشگاه ممیزی انرژی، پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی شریف (SERI) 1387-1389

محمد خلج
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی مكانيك (جامدات) از دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مكانيك(طراحی كاربردی) از دانشگاه تهران
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پژوهشی پژوهشگاه نيرو از سال 1391
 • محقق و برنامه نويس شركت پويا فرا ساحل سيوان از سال 1390 تا 1391
 • كارشناس دفتر فنی و ناظر سايت فاز 15 و 16 پارس جنوبی از سال 1389 تا 1390

مهدی رحيمی تاكامی
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی مكانيك (حرارت و سيالات) از دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مكانيك (تبديل انرژی) از دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی
 • دکتری: دانشجوی مهندسی مكانيك(تبديل انرژی) در دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل
سوابق اجرایی:
 • كارشناسی پژوهش پژوهشگاه نيرو از سال ۱۳۸6
 • مهندس مكانيك در شركت ملی نفتكش ايران از سال 1383 تا 1386

مهدی رضايی
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی مكانيك (جامدات) از دانشگاه علم و صنعت ايران
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مكانيك از دانشگاه علم و صنعت ايران
سوابق اجرایی:
 • كارشناس پژوهشی پژوهشگاه نيرو از سال 1383
 • كارشناس واحد تحقيق و توسعه شركت انرژی از سال 1382 تا 1383

سينا سالمی
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی مكانيك (گرايش تأسیسات حرارتی و برودتی ) از دانشگاه علم و صنعت ایران (واحد اراک
 • كارشناسی ارشد: مهندسی مكانيك (طراحی کاربردی) از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سوابق اجرایی:
 • معاون مرکز توسعه فناوری انرژی خورشیدی از فروردین 1395 تا کنون
 • کارشناس پژوهشی گروه انرژی‌های تجدیدپذیر، پژوهشگاه نیرو از دی‌ماه 1392 تا کنون

محسن سلیمی
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی مكانيك از دانشکده فنی دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتری: مهندسی سیستم‌های انرژی از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پژوهشی گروه انرژی‌های تجديدپذير پژوهشگاه نيرو از سال 1397

سيد سعيد ضيايی طباطبايی
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی مكانيك (طراحی جامدات ) از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • كارشناسی ارشد: مهندسی مكانيك (طراحی کاربردی) از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سوابق اجرایی:
 • كارشناس پژوهشی پژوهشگاه نيرو از سال ۱۳۸3
 • كارشناس تهيه نقشه های ساخت در شركت خدمات تحقيقات صنعتی جهاد دانشگاهی از سال 1382 تا 1383

حميد عبدلی
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی مواد (سراميك) از دانشگاه بين المللی امام خمينی
 • كارشناسی ارشد: مهندسی مواد (انتخاب و شناسايی مواد) از دانشگاه صنعتی شريف
 • دكتری: مهندسی مواد ( سراميك) از دانشگاه تربيت مدرس
سوابق اجرایی:
 • كارشناس پژوهش در پژوهشگاه نيرو از 1389

محمد گل محمد
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی مواد – صنعتی از دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مواد – سرامیک از دانشگاه صنعتی شریف
 • دوره فرصت مطالعاتی: دانشگاه صنعتی دلفت هلند (TuDelft)
 • دکتری: مهندسی مواد – سرامیک از دانشگاه علم و صنعت
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پژوهشی پژوهشگاه نیرو از سال 1394 تاکنون
 • مشاور و همکار تحقیقاتی ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته از 1395-1396
 • مهندس مشاور شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از 1389-1392
 • همکار پژوهشی (طرح نخبگان) پژوهشکده خودرویی 1388-1389
پروژه‌ها:
 • آینده‌ پژوهی در توسعه پیل سوختی و هیدروژن به کمک فناوری نانو
 • تدوین دانش فنی ساخت سل تکرارپذیر با قابلیت دوام بالا جهت کاربرد در استک صفحه‌ای
 • ساخت باتری‌های لیتیم-فسفات آهن با عمر و نرخ پذیری بالا بمنظور بهبود اطمینان پذیری سیستم‌های تجدیدپذیر

احسان ليوانی
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی مکانيک( طراحی جامدات) از دانشگاه مازندران- بابل
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مکانيک( تبديل انرژی) از دانشگاه تربيت مدرس
سوابق اجرایی:
 • كارشناس پژوهشی پژوهشگاه نيرو از سال 1391
 • مهندس طراح کارخانه صنایع برودتی زاگرس از سال 1388 تا 1389

حامد محبی
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی متالورژی(مواد) از دانشگاه تهران
 • كارشناسی ارشد: مهندسی مواد (سراميك) از پژوهشگاه مواد و انرژی
 • دكتری: دانشجوی مهندسی مواد در دانشگاه علم و صنعت ايران
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پژوهشی و مسئول آزمایشگاه پیل سوختی پژوهشگاه نيرو از سال 1387
 • کارشناس دفتر همکاريهای فناوری رياست جمهوری ستاد توسعه فناوری نانو از سال 1386 تا 1388
 • <

جواد نورعليئی
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: زمين شناسی از دانشگاه شهيد بهشتی
 • کارشناسی ارشد: زمين شناسی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقيقات تهران
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پژوهشی و مدیر پروژه پژوهشگاه نيرو از سال 1374
 • مسئول آزمايشگاه مكانيك خاك اداره كل كشاورزی استان تهران از سال 1373 تا 1374
 • شركت ستيران به عنوان مهندس ناظر حفاری جهت احداث سد خاكی رودخانه شيرين دره در حوالی شهرستان بجنورد از سال 1372 تا 1373

علی هاشمی
سوابق تحصیلی:
 • كارشناسی: مهندسی هواپيما از دانشکده صنعت هواپيمايی كشوری
 • کارشناسی ارشد: هوافضا ( سيستمهای پيشرانش) از دانشگاه علم و صنعت ايران
سوابق اجرایی:
 • كارشناس پژوهشی پژوهشگاه نيرو از سال 1384
 • کارشناس معاونت انرژی دفتر بهينه سازی مصرف انرژی از سال 1383 تا 1384
 • کارشناس آزمايشگاه تحقيقاتی سوخت و احتراق از سال 1381 تا 1383