طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 26 شهریور 1398
ENعنوان گروه: انرژی‌های تجدیدپذیر

حوزه تخصصی: انرژی و محیط زیست

تاریخچه و ماهیت گروه: گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر از سال ١٣٧٧ و با هدف اجرای پروژه‌های كاربردی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در صنعت برق كشور تشکیل گردید. این گروه پژوهشی با بهره‌مندی از اعضاء هیات علمی، پژوهشگران و كارشناسان حوزه‌های مختلف انرژیهای تجدیدپذیر، پروژه‌های متعدد پژوهشی و مشاوره را به پایان رسانده و یا در دست اجرا دارد. هم اکنون نیز با توجه به ماموریت محوله جدید وزارت نیرو، با تهیه و پیگیری اجرا نقشه راه‌های توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی، زیست توده و زمین گرمایی، وظیفه مدیریت دانش و پژوهش فناوری‌های انرژی های تجدید پذیر با رویکرد اولویت‌های صنعت برق را برعهده دارد.

اهداف و چشم انداز اصلی: