شنبه 28 مهر 1397
EN
این گروه پژوهشی، فعالیت خود را در سال ١٣٧٧ با نام گروه پژوهشی مطالعات سیستم‌های قدرت و با تاکید بر پروژه‌های تحقیقاتی و مشاوره مورد نیاز صنعت برق کشور آغاز نمود. اهم پروژه‌های انجام پذیرفته در این گروه و تا سال ١٣٩٣ در ادامه آورده شده است:
 • توسعه نرم‌افزار مطالعات شبکه‌های انتقال و توزیع (سبا)
 • توسعه نرم‌افزار پیش‌بینی بار کوتاه مدت
 • تدوین استانداردهای صنعت برق به روش Adaption
 • تدوین استاندارد روشنایی معابر
در نگرش نوین پژوهشگاه نیرو که از سال ١٣٩٣ آغاز شده است، وظیفه بنیادین گروه‌های پژوهشی، شناسایی شیوه‌ها و راه‌های درست پژوهشی و همچنین انجام برنامه‌ریزی برای گام برداشتن به سوی آماج شناسایی شده می‌باشد. بر پایه این نگرش، نیاز است تا پیش از انجام هرگونه پژوهش، ابتدا نگاره‌ای روشن از راه‌های پیش‌رو و آینده‌های شدنی نمایان شده، سپس با برنامه‌ریزی مناسب به سوی آینده‌های خواستنی گام برداشت. در همین راستا چهار گونه پروژه برای انجام در گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه نیرو در نظر گرفته شده است:
 • سیاست‌پژوهی
 • آینده‌پژوهی
 • آینده‌نگاری
 • آزمون ایده (اثبات ایده) یا POC (Proof of Concept)
همان‌گونه که مشاهده می‌شود، سه گونه نخستین این پروژه‌ها از جنس پژوهش برای آینده و گونه چهارم از جنس پژوهش برای زمان کنونی است.
زمینه کاری گروه پژوهشی مطالعات سیستم در ادامه آورده شده است:
 • پیش‌بینی بار بلندمدت
 • روش‌های برنامه‌ریزی توسعه سیستم‌های هوشمند، توزیع و ریزشبکه
 • روش‌های برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال
 • روش‌های برنامه‌ریزی توسعه تولید
 • روش‌های برنامه‌ریزی بار
 • مطالعات قابلیت اطمینان
 • مطالعات سیستم‌های حفاظت