طراحی سایت
شنبه 31 فروردین 1398
EN
Journal of energy & economic development
مباحث مرتبط با انرژی، همواره یکی از چالش‌های مهم کشور بوده است. حل مسائل و چالش‌های حوزه انرژی می‌بایست به‌واسطه ارتقاء سطح تحقیقات و پژوهش و با نگاهی اقتصادی صورت پذیرد. در راستای ارتقاء سطح تحقیقات و پژوهش در این حوزه، مستند‎سازی و انتشار نتایج طرح‌ها و پروژه‎های تحقیقاتی و همچنین بهره‎گیری از نظرات سایر اندیشمندان و صاحب‌نظران اقتصاد انرژی از اولویت‌های حیاتی و استراتژیک می‌باشد. انتشار مقالات علمی با کیفیت بالا سبب می‌شود تا حوزه‌های مهم و کاربردی که مرتبط با مشکلات اصلی کشور در این حوزه می‌باشند، شناسایی گردند.
بر این اساس و در راستای تحقق چشم‌انداز گروه اقتصاد برق و انرژی که تبدیل شدن به قطب اول علمی و پژوهشی در حوزه اقتصاد برق و انرژی در ایران و خاورمیانه است، ضرورت وجود یک نشریه علمی تخصصی، برای انعکاس فعالیت‌های علمی انجام شده در این حوزه بسیار حائز اهمیت است.
  • مدیرمسئول: کیومرث حیدری
  • سردبیر: سعید مشیری
اعضای هیئت تحریریه:
  • دکتر محمدصادق قاضی‌زاده
  • دکتر مجید عمیدپور
  • دکتر گیورک قره‌پتیان
  • دکتر محمدحسن پنجه‌شاهی
  • دکتر حسین صادقی
  • Prof. JoelF.Bruneau
  • Prof. Stefan Lechten bohmer
  • Prof Yuri Valentinorich