شنبه 28 مهر 1397
EN
سرعت تغییرات محیطی و پیشران‌های علم و فن‌آوری در نظام تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری دنیا به عاملی انکار ناپذیر تبدیل شده است. صنعت برق کشور هم از این قاعده مستثنی نیست. سابقه‌ی پژوهشگاه نیرو در انجام پروژه‌های مورد نیاز صنعت برق بخوبی نشان می‌دهد لازمه‌ی انجام پژوهش‌های کارآمد در این محیط پویا و درهم‌تنیده، داشتن بینش آینده نگرانه و درکی عمیق از چگونگی تغییر شرایط و تدوین و اجرای سیاست‌ها و اقدامات و تحلیل پیآمدهای ناشی از این سیاست‌ها و اقدامات است.
به همین دلیل مأموریت‌های پژوهشگاه نیرو در انطباق با شرایط و نیازهای صنعت برق تغییر کرد و پیرو ارتقای نقش پژوهشگاه در حوزه‌ی سیاست‌گذاری و مدیریت تحقیقات صنعت برق، ریاست محترم پژوهشگاه نیرو، جناب آقای دکتر قاضی‌زاده، طی حکمی در اسفند 1393 جناب آقای دکتر علی کرمانشاه را به ریاست گروه آینده‌نگاری و سیاست‌پژوهی منصوب کردند و این گروه از آن تاریخ رسماً آغاز به کار کرد.
سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی مؤثر، تنها محدود به داشتن دانش کلی در مورد یک موضوع/فن‌آوری خاص یا صرفاً مهارت در کاربرد ابزارها و روش‌های تحلیلی و مهندسی گوناگون نیست. آینده‌نگاری را می‌توان به عنوان عنصر اصلی «سیاست‌گذاری» تفسیر کرد که سه کارکرد اصلی دارد:
 • آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی (Policy-informing): بوسیله‌ی تولید اطلاعات طبقه‌بندی شده و یافته‌های تلفیقی مرتبط با پویایی تغییرات، چالش‌ها و گزینه‌های آینده، و انتقال آن‌ها به سیاست‌گذاران به عنوان درون‌داد فرآیند مفهوم‌سازی و طراحی سیاست‌ها.
 • کارکرد مشورتی (Policy-advisory, counselling): پشتیبانی از تعریف سیاست‌ها بواسطه‌ی ترکیب و ادغام بینش‌های برآمده از فرآیند آیند‌نگاری، با درک موقعیت استراتژیک، و گزینه‌های اقدام بازیگران فردی، و انتقال این یافته‌ها به بستر سیاست‌گذاری و تبدیل آن‌ها به سیاست‌های جدید. به بیان دیگر، آینده‌نگاری فراتر از ارائه‌ی اطلاعات (کارکرد نخست: اطلاع‌رسانی) عمل می‌کند و با تفسیر آن اطلاعات از جنبه‌ی علایق و دیدگاه‌های سیاست‌گذاران، آن‌ها را به سیاست‌های نوینی رهنمون می‌کند.
 • کارکرد تسهیل و آسان سازی (Policy-facsilitating): آینده نگاری واسطه‌ی روش نظام‌مندش در فراهم ساختن بستری برای یادگیری فردی، ایجاد درک مشترک از چشم‌انداز آینده، و پشتیبانی از استقرار زیرساخت مناسب، ابزاری است که می‌تواند پیاده‌سازی سیاست‌ها را با افزاش پاسخ‌دهی مثبت جامعه و بازیگران مشمول آن سیاست‌ها تسهیل کند و بدین ترتیب رویکردهای راهبری سنتی را تکمیل می‌کند.
1-مدیریت تحول استراتژیک
 • تدوین و بازنگری راهبردها و مدل کسب و کار بنگاه‌ها و صنعت
 • ارتقای بهره وری و پیاده سازی مدل‌های نوین کسب و کار
 • طراحی مدل پیوند با اقتصاد و صنعت و اقتصاد جهانی با رویکرد اقتصاد شبکه‌ای
 • طراحی حاکمیت شرکتی
 • ارزیابی بلوغ سازمانی
 • مدیریت ذینفعان
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 • مسئولیت اجتماعی شرکتی
2- مدیریت فن‌آوری و نوآوری
 • مشاوره در حوزه رصد فن‌آوری
 • ارزیابی تاثیر فناوری‌ها
 • تدوین استراتژی فناوری
 • تجاری‌سازی فناوری
 • اکتساب و انتقال فناوری
 • نظامهای نوآوری ملی و بخشی
 • برنامه‌ریزی تحقیق و توسعه
3- آینده‌نگاری
 • دیده‌بانی و پویش محیطی
 • ‌سناریو نویسی
 • تحلیل هزینه منفعت
 • تحلیل تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
 • چشم انداز نویسی و ترسیم آینده
 • آینده‌نگاری فناوری و تدوین نقشه راه
4- سیاست‌پژوهی
 • سیاست پژوهی فناوری‌های نوین
 • تحلیل مسائل و تحلیل اثرات سیاست‌های جایگزین
 • مدل‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه‌ی علم و فن‌آوری
 • مدل گفتمان سازی و انتقال سیاست‌پژوهی به سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی‌
5- هوشمندی تجاری
 • طراحی و پیاده سازی نظام هیوسپترون
 • طراحی و توسعه شبکه اجتماعی متخصصین
6- مدیریت دانش
 • ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش
 • طراحی و توسعه نسل اول و دوم مدیریت دانش
ساختار گروه آینده‌نگاری و سیاست‌پژوهی