دوشنبه 11 اردیبهشت 1396
EN
اعضای شورای راهبری گروه متالورژی:
  • دکتر سید ابراهیم موسوی ترشیزی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
  • دکتر احمد علی آماده استاد دانشگاه تهران
  • دکتر مهرداد آقایی استاد دانشگاه خواجه نصیر طوسی
  • دکتر رضا غلامی‌پور دانشیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
  • مهندس عیسی ثابت قدم کارشناس دفتر تحقیقات شرکت توانیر
  • آقای مهندس علی‌اکبر ژام رئیس مرکز شیمی و مواد
  • آقای مهندس علی‌اکبر فلاح مدیر گروه پژوهشی متالورژی