جمعه 01 تیر 1397
EN

علی اکبر ژام

 •    داخلی: 4308
 •   آدرس پست الکترونیکی azhaam@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد مهندسی مواد (شناسایی انتخاب مواد ) از دانشگاه شیراز
 • کارشناسی مهندسی مواد (شکل دادن فلزات ) از دانشگاه صنعتی شریف
سوابق اجرایی:
 • دبیر کمیته علمی – تخصصی شیمی و مواد کنفرانس بین المللی برق
 • عضو کمیته علمی کنفرانس نیروگاههای برق
 • معاون پژوهشکده تولید نیرو (از سال 1395 تاکنون)
 • رئیس مرکز شیمی و مواد (1385-1394)
 • مدیر گروه پژوهشی متالورژی (1380-1385)
 • مدیر گروه پژوهشی شیمی و مواد (1377-1380)

علی اکبر فلاح

 •    داخلی: 4191
 •   آدرس پست الکترونیکی afallah@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مواد (گرایش شناسایی و انتخاب مواد) از دانشگاه علم و صنعت ایران
 • کارشناسی: مهندس مواد (گرایش تولید فلزات غیر آهنی) از دانشگاه شهید باهنر کرمان
سوابق اجرایی:
 • عضو کمیته علمی – تخصصی شیمی و مواد کنفرانس بین‌المللی برق از سال 86 تا کنون (96)
 • کارشناس مجتمع صنعتی اجزا دقیق از سال 74 تا 77
 • کارشناس پژوهش پژوهشگاه نیرو از سال 77 تا 85
 • مدیر گروه پژوهشی متالورژی از سال 85 تا کنون (96)

مهرداد آقایی خفری

 •    داخلی: موبایل 9123088389
 •   آدرس پست الکترونیکی maghaei@kntu.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • دکتری: مهندسی مواد (گرایش شکل دادن فلزات) از دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مواد (گرایش شناسایی انتخاب و ساخت مواد) از دانشگاه تهران
 • کارشناسی: مهندسی مواد (گرایش شکل دادن فلزات) از دانشگاه صنعتی شریف
سوابق اجرایی:
 • استاد تمام دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از سال 1381 تا کنون
 • مشاور صنایع هواپیمایی ایران به مدت 15 سال
 • داور و ناظر در پژوهشگاه نیرو به مدت 15 سال

عیسی ثابت قدم

 •    مستقیم 27938490
 •   آدرس پست الکترونیکی sabetghadam@tavanir.org.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی متالورژی (گرایش صنعتی) از دانشگاه صنعتی شریف
سوابق اجرایی:
 • کارشناس: متالورژی و خوردگی ، کارشناس مسئول انتخاب مواد تجهیزات نیروگاهی و آزمایشهای مکانیکی و قطعات و تجهیزات نیروگاهی – بررسی های فنی توانیر از سال 1365 الی 1370
 • کارشناس ارشد بررسی علل تخریب قطعات و سرپرست پروژه تحقیقاتی – شرکت مهندسین مشاور نیرو از سال 1371 الی 1373
 • کارشناس ارشد تکنولورژی تولید، کارشناس ارشد مسئول تکنولورژی و ساخت داخل، رئیس گروه تکنولوژیهای نو ، دفتر ساخت داخل ، معاونت تحقیقات و تکنولورژی توانیر از سال 1373 الی 1385
 • رئیس گروه پروژه های ملی – دفتر امور تحقیقات برق توانیر از سال 1385 تا کنون

رضا غلامی پور

 •    تلفن همراه: 09125300877
 •   آدرس پست الکترونیکی rgholamipour@gmail.com
سوابق تحصیلی:
 • دکتری: مهندسی مواد (مواد پیشرفته) از دانشگاه علم و صنعت ایران
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مواد (شناسایی) از دانشگاه علم و صنعت ایران
 • کارشناسی: مهندسی مواد (گرایش ریخته گری) از دانشگاه علم و صنعت ایران
سوابق اجرایی:
 • عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران از سال 1370 الی 1380
 • Tsukuba / Japan Visiting Scientist National Institute for Materials Science
 • عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعنی ایران
 • عضو کمیته تخصصی مواد – جشنواره خوارزمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 • معاون پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژیهای نو سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران از سال 1374 الی 1380
 • مدیر گروه مواد پیشرفته و نانو – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران از سال 1391 تاکنون

سید ابراهیم موسوی

 •    مستقیم: 73932672
 •   آدرس پست الکترونیکی emoussavi@yahoo.com , e_moussavi@sbu.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • دکتری: مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی) از دانشگاه لیل I فرانسه
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک مواد (گرایش مکانیک مواد) از دانشگاه لیل I فرانسه
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی) از دانشگاه امیر کبیر
 • کارشناسی: مهندسی مکانیک (گرایش طراحی جامدات) از دانشگاه امیر کبیر
سوابق اجرایی:
 • عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی از سال1392-1364 (دانشگاه صنعت آب و برق)
 • عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی 1392 تا کنون (دانشگاه شهید بهشتی )
 • معاون دانشجویی و فرهنگی 1381-1379 (دانشگاه صنعت آب و برق)
 • مدیر آزمایشگاه ملی انرژی 1386-1384
 • رئیس پژوهشگاه نیرو 1390-1385
 • رئیس موسسه علمی و کاربردی صنعت آب و برق 1393
 • مدیر کل دفتر تحقیقات و ساخت داخل 1395 تاکنون تاکنون (شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی )

احمد علی آماده