شنبه 28 مهر 1397
EN
با آغاز فعاليت‌ پژوهشگاه نيرو در سال 1376، گروه مكانيك فعاليت خود را در زيرمجموعه پژوهشكده توليدنيرو آغاز نمود. محورهای فعاليت اين گروه در زمينه انجام تحقيقات كاربردی، ارائه خدمات مهندسی و ساخت تجهيزات مكانيكی نيروگاه‌ها می‌باشد. اين گروه پروژه‌های متعددی در زمينه طراحی و ساخت تجهيزات مكانيكی نيروگاه‌ها برای وزارت نيرو و شركت‌های وابسته در زمينه‌های زير انجام داده است.
 • طراحی و ساخت ماشين‌های دوار
 • طراحی سيكل‌های حرارتی
 • طراحی و مدلسازی محفظه احتراق و بويلر
 • طراحی و ساخت انواع مبدل‌های حرارتی و برج خنك‌كن
 • ارتعاشات، آكوستيك و تحليل ديناميكی
 • طراحی و ساخت مولدهای توليد پراكنده و CHP
 • طراحی و ساخت تجهيزات نيروگاهی
با گسترده‌تر شدن فعالیت‌های این گروه، از سال 1393، فعالیت‌های گروه تمركز بیشتری بر روی تجهیزات دوار پیدا نمود و متولی مدیریت تحقیقات در زمینه تجهیزات دوار مکانیکی در صنعت برق گردیده و نام گروه به "گروه تجهیزات دوار مكانیكی" تغییر یافته است. اهم فعالیت‌های این گروه در زمینه تهیه نقشه راه، سیاست‌ پژوهی و انجام پروژه‌های آزمون ایده مرتبط با حوزه فعالیت می‌باشد.
 • تهیه و تدوین نقشه راه سیاست‌پژوهی، آینده‌نگاری و آینده‌پژوهی مرتبط با فناوری‌های تجهیزات دوار
 • انجام و حمایت آزمون ایده و امکان‌سنجی فناوری‌های پیشرفته مرتبط با حوزه کاری گروه
 • حمایت از طرح‌های دانشگاه‌ها و اساتید مرتبط با حوزه فعالیت گروه
 • توسعه آزمایشگاه‌های پایه و مرجع مرتبط با حوزه فعالیت گروه
 • تدوین برنامه و نقشه راه توسعه فناوری‌های مرتبط با حوزه کاری گروه
 • تشکیل شبکه متخصصین مرتبط با فعالیت‌های گروه
 • آقایاری، جعفر؛ افتخاری، حسین، فردنیا، پرویز، "تحليل اقتصادی و مقايسه هزينه هم‌تراز شده توليد برق الکتريکی توسط فناوری‌های گازسوز"، 32امین کنفرانس بین‌المللی برق، تهران، شرکت توانیر، پژوهشگاه نیرو، آبان 1396.
 • صالحی، پویا؛ نجفی، اصغر، "راهکارهای توسعه‌ی فناوری بازرسی غيرمخرب به روش فراصوتی و جريان گردابی در توربين‌های گاز و بخار"، مجله علمی ترويجی مهندسی مكانيك، سال 1396.
 • Pourkiaee, M.; Khadem, S.E.; Shahgholi, M.; Bab, S., “Nonlinear modal interactions and bifurcations of a piezoelectric nanoresonator with three-to-one internal resonances incorporating surface effects and van der Waals dissipation forces”, Nonlinear Dynamics 88(3) )2017) 1785–1816.
 • Bab, S.; Behzadi, M.; Ahmadi, A.; Ramesh, A.; Shahrabi, A.R.; Sola, J.F., “Frequency analysis performed on compressor blades of two types of gas turbines using Campbell and SAFE diagrams”, Proceedings of ASME Turbo Expo 2017: Turbomachinery Technical Conference and Exposition GT2017 June 26-30, 2017, Charlotte, NC, USA, GT2017-64108.
 • SoltanRezaee, M.; Ghazavi, M.R.; Najafi, A., “Parametric resonances for torsional vibration of excited rotating machineries with nonconstant velocity joints”, Journal of Vibration and Control (2017): 1077546317703542.
 • Najafi, A., “The stability and nonlinear analysis of a rotating bladed disk at the critical speed”, Archive of Applied Mechanics (2017): 1-14.
 • SoltanRezaee, M.; Ghazavi, M.R.; Najafi, A., “Mathematical modelling for vibration evaluation of powertrain systems”, Modelling, simulation and identification (MSI 2017), Calgary, Canada, July (2017): 19-20.
 • SoltanRezaee, M.; Ghazavi, M.R.; Najafi, A.; Rahmanian, S., “Stability of a multi-body driveshaft system excited through U-joints”, Meccanica (2017), 1-17.
 • Mamaghani, A.E.; Khadem, S.E.; Bab, S.; Pourkiaee, M., “Irreversible passive energy transfer of an immersed beam subjected to a sinusoidal flow via local nonlinear attachment”, International Journal of Mechanical Sciences 138 (2018) 427-447.

 

آزمایشگاه ارتعاشات و آکوستیک

آزمايشگاه ارتعاشات و آکوستيک در سال ١٣٨٢ در پژوهشگاه نيرو تاسيس گرديد. هم اكنون اين آزمايشگاه يكی از مجهزترين آزمايشگاه‌های كشور در زمينه آزمون‌های ارتعاشی و صوتی می‌باشد. اين آزمايشگاه به تجهيزات اندازه گيری و آناليز صوت و ارتعاشات و يک شبيه ساز عيوب مکانيکی و يک دستگاه آزمون بالانس مجهز می‌باشد. تجهيزات اندازه گيری صوت اين آزمايشگاه شامل انواع ميكروفن و دوربين صوتی می‌باشد. آزمايشگاه ارتعاشات و آكوستيك با تجربيات موفق اندازه گيری ارتعاش و صوت در نيروگاه‌ها و صنايع مختلف آماده ارائه خدمت به صنعت برق و ديگر صنايع و محققين می‌باشد.
دامنه فعاليت‌ها: آناليز ارتعاشات ، آناليز مودال و تعيين فرکانس طبيعی ، آناليز آکوستيک

آزمایشگاه ترموهیدرولیک

آزمايشگاه تحقيقاتی ترموهيدروليك بمنظور انجام پژوهش در پديده‌های ديناميك سيالات و انتقال حرارت با تكيه بر كاربردهای نيروگاهی و صنعتی راه اندازی شده است. این آزمايشگاه با هدف به اجرا درآوردن پروژه‌های تحقيقاتی- تجربی در زمينه انواع مبدل‌های حرارتی مورد استفاده در نيروگاه و ساير بخش‌های صنعت طرح ريزی گرديده است.
دامنه فعاليت‌ها: ساخت دستگاه‌های تست، اندازه‌گيری و پايلوت‌های تحقيقاتی در زمينه‌های ترموديناميك، انتقال حرارت، مكانيك سيالات، هيدروليك و شاخه‌های مرتبط

کارگاه ساخت

کارگاه ساخت پژوهشگاه نيرو با توجه به تامين نياز اوليه گروه‌های مختلف در زمينه ساخت قطعات و تجهيزات تاسيس گرديده است. در اين کارگاه، خدمات ساخت و مشاوره‌ای در زمینه‌های مرتبط انجام می‌شود.
دامنه فعاليت‌ها: ساخت قطعات و مجموعه‌ها