طراحی سایت
پنجشنبه 06 تیر 1398
EN
اصطلاح امروزی "پایش" كه دلالت بر آگاهی از سیستم دارد، در كنار مفهوم دیرآشنای "حفاظت شبكه‌های برق" از موضوعات مهم و راهبردی در بهره‌برداری از سیستم‌های قدرت هستند كه امروزه با تحولات نوین پیش روی شبكه‌های قدرت و رشد شتابان فناوری، اهمیتی دو چندان یافته‌اند.
پژوهشگاه نیرو با ماموریت مدیریت تحقیقات كاربردی و توسعه‌ای صنعت برق و انرژی و همچنین با دیدگاه حمایت از توسعه‌ی فناوری و نوآوری در حوزه پایش و حفاظت شبکه برق، تدوین "سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری حفاظت در شبكه برق ایران" را با بهره‌گیری از نظرات بخش بزرگی از صاحبنظران و دست‌اندركاران حوزه حفاظت سیستم‌های قدرت شامل تصمیم‌گیران و قانونگذاران این حوزه، متخصصان خبره و استادان دانشگاه، كاربران و سازندگان و تامین‌كنندگان تجهیزات حفاظتی به پایان برده و سند مذکور را منتشر نموده است.
متعاقب تدوین سند فوق‌الذكر و بنا به ضرورت تشخیص‌داده‌شده، "مرکز توسعه فناوری پایش و حفاظت شبكه‌های برق" با هدف تحقق چشم‌اندازها و دستیابی به اهداف كلان و راهبردهای نقشه راه تدوین شده كه در راستای بهبود و ارتقاء وضعیت دانش و فناوری حفاظت سیستم قدرت در کشور همراه با رویكردهای بین‌المللی در عرصه‌ی گسترش صادرات و توسعه‌ی دانش و فناوری می‌باشد ، تشکیل شده است.
هدف اصلی این مركز، توسعه و ارتقاء دانش و توان فناورانه در حوزه‌ی پایش و حفاظت سیستم قدرت در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی است كه نیل به آن با شناخت و ارزیابی صحیح وضعیت فعلی، اتخاذ رویكردی درست جهت حمایت مناسب از توسعه‌ی فناوری، استمرار پشتیبانی‌های راهبردی و برقراری ارتباطات و تعاملات موثر بین كلیه‌ی بخش‌های مرتبط امكان‌پذیر است.
اهم فعالیت‌های مركز شامل ساماندهی توان ملی كشور در حوزه‌ی دانش و فناوری پایش و حفاظت شبكه‌های برق، ایجاد شبکه علمی با هدف مدیریت و نظارت بر هم افزایی توانمندی کل کشور در زمینه پایش و حفاظت شبكه‌های برق، حمایت از گسترش تعاملات علمی بین المللی در این حوزه تخصصی، توسعه کیفی دانش و فناوری حفاظت در شبکه‌های برق صنعتی، تشكیل پایگاه اسناد و مدارك علمی در زمینه‌ی پایش و حفاظت شبكه‌های برق، ساماندهی و حمایت از توسعه فناوری تجهیزات پایش و تجهیزات حفاظتی با بهره‌گیری از تحقیقات پایه‌ای، توسعه‌ای و كاربردی بویژه در بخش خصوصی، برنامه‌ریزی، تعریف و حمایت از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های كاربردی و توسعه‌ای و فناورانه و مدیریت ارائه خدمات علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی به صنعت برق در زمینه فناوری پایش و حفاظت در صنعت برق می‌باشد.
 • پيگيری اجرای نقشه راه توسعه دانش و فناوری پايش و حفاظت
 • تدوين و پيشنهاد مجموعه قوانين و مقررات حمايت از توسعه فناوری‌های پايش و حفاظت در شبكه برق
 • استمرار بخشيدن به انجام مطالعات راهبردی مورد نياز در خصوص فناوری‌های و روش‌های نوين پايش و حفاظت در شبكه برق
 • نظارت كلان بر پروژه‌های توسعه فناوری‌های پايش و حفاظت در شبكه برق كشور
 • پايش و ارزيابی وضعيت موجود و شناسايی مشكلات پيش روی توسعه دانش و فناوری پايش و حفاظت در كشور
 • تشكيل كميته ملی توسعه دانش و فناوری پايش و حفاظت شبكه برق
 • ساماندهی و حمايت از توسعه فناوری تجهيزات پايش و حفاظتی با بهره‌گيری از تحقيقات پايه‌ای، توسعه‌ای و كاربردی
 • ارتقای نظام سياست‌گذاری و راهبری توسعه دانش و فناوری پايش و حفاظت شبكه برق
 • بازنگری نقشه راه به صورت مداوم و مستمر در بازه‌های زمانی مشخص
 • شبكه‌سازی و برقراری ارتباط ميان بازيگران فعال توسعه دانش و فناوری پايش و حفاظت
 • توسعه سرمايه‌های انسانی كارآمد و زمينه‌سازی براي بكارگيری متخصصان و پژوهشگران
 • رصد وضعيت توسعه دانش و فناوری پايش و حفاظت شبكه‌های برق در دنيا
 • تحريک و سازمان دهی ارتباطات بين المللی در حوزه دانش و فناوری پايش و حفاظت شبكه‌های برق

اطلاعات تماس با مركز توسعه فناوری پايش و حفاظت شبكه‌های برق

 • نشانی پستی: تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، مرکز توسعه فناوری پايش و حفاظت شبكه‌های برق
 • شماره تلفن: 9-88079400 (021)     داخلی: 4221
 • شماره فكس: 88078296 (021)
 • آدرس ایمیل:M&Pcenter@nri.ac.ir