جمعه 25 آبان 1397
EN
تحولات اقتصادی و حقوقی در صنعت برق و بخش انرژی کشور که با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ایران (مصوب 1386) وارد مرحله جدید گردید، پژوهشگاه نیرو را بر آن داشت که با تاسیس گروه پژوهشی حقوق، ضمن رصد تحولات حقوقی و آثار آن در حوزه خصوصی سازی بخش نیرو، امکان سنجی لازم جهت طراحی دوره های آموزشی مورد نیاز و تدوین کتب علمی لازم در دستور کار قرار گیرد.
بدین لحاظ گروه پژوهشی حقوق در سال تابستان 1394 و با هدف طراحی دوره های تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد "حقوق انرژی" و دکترا در رشته‌های تخصصی آن (حقوق آب، حقوق برق، حقوق هسته‌ای، حقوق انرژی‌های نوین) و همچنین تهیه "دانشنامه حقوق انرژی" و بررسی امکان طراحی و تدوین قانون جامع برق ایران و النهایه انجام پروژه‌های حقوقی در موضوعات مرتبط با صنعت برق و انرژی و ارائه نظریات مشورتی حقوقی در پژوهشگاه نیرو تشکیل گردید. این گروه پژوهشی با بهره مندی از اعضاء هیئت علمی، پژوهشگران و کارشناسان حوزه‌های مختلف حقوقی (عمومی، جزا، بین الملل، تجارت و ....) اجرای چند پروژه‌های پژوهشی را در دست اجرا داشته و نظریات مشورتی خود را به طور مستمر در اختیار مدیران پژوهشگاه قرار می‌دهد.
 • تهیه سرفصل ها و دورس دوره کارشناسی ارشد حقوق انرژی:
 • با همکاری و تلاش همکاران این گروه پژوهشی، رشته حقوق انرژی در مقطع کارشناسی ارشد تشکیل و سرفصلها و دروس پیشنهادی طی فرایند اداری در شورای تحول مورد تایید و تصویب قرار گرفت. به دلیل جدید بودن رشته و تلفیق بودن آن با رشته های مهندسی جزوات دروس دوره مذکور تهیه گردید.
 • تدوین دانشنامه حقوق انرژی:
 • در پروژه پژوهشی دانشنامه حقوق انرژی، مداخل دانشنامه، در پنج حوزه ی «حقوق آب»، «حقوق برق»، «حقوق انرژی های تجدیدپذیر»، «حقوق هسته ای» و «حقوق نفت و گاز» با مطالعه و تحقیق در حوزه های مختلف توسط کارشناسان گروه استخراج و تدوین گردید. پس از تعیین بیش از 1700 مدخل، کار نگارش و شرح مداخل از شهریور سال جاری آغاز گردیده است.
 • تدوین قانون جامع برق:
 • به دستور ریاست محترم پژوهشگاه، تدوین قانون جامع برق با جمع آوری تمام قوانین و مقرارت جاری در حوزه برق آغاز گردید. تا پایان مرداد ماه با مطالعه تمام قوانین و مقررات، عناوین بخش های قانون جامع و فصول هر بخش تهیه گردیده و بر طبق زمان بندی انجام شده حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری عناوین حقوقی هر فصل با توجه به گستردگی قوانین و مقررات تهیه و سپس تنظیم و مقررات در چارچوب مزبور در قانون جدید آغاز خواهد گردید.
 • ترجمه ی کتاب:
 • از ابتدای سال جاری ترجمه کتاب «حقوق تجارت برق در اتحادیه اروپا» در دستور کار گروه قرار گرفته و یک چهارم کتاب تا پایان مرداد ترجمه شده است.
 • تهیه سرفصلها و دروس دوره ی دکترا:
 • پس از تهیه عناوین و سرفصل های کارشناسی ارشد «حقوق انرژی»، در حال حاضر تهیه سر فصل ها و دروس دوره دکترا در چند شاخه تخصصی «حقوق آب»، «حقوق برق»، «حقوق انرژی های تجدیدپذیر» و «حقوق هسته ای» در گروه پژوهشی حقوق در دست تهیه می باشد.
 • ارائه نظرات مشورتی حقوقی در موضوعات مختلف به ریاست پژوهشگاه و صندوق آقای مهندس فتحعلی (مرکز رشد) مستمراً انجام می شود.