ﺳﻪشنبه 24 مهر 1397
EN
این گروه پژوهشی، فعالیت خود را در سال ١٣٧٧ با نام گروه پژوهشی الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق و با تاکید بر پروژه‌های طراحی و ساخت دستگاه‌های الکترونیکی مورد نیاز صنعت برق کشور آغاز نمود. در همین راستا و تا سال ١٣٩٣، دستگاه‌های گوناگونی به شرح زیر، در این گروه طراحی و ساخته شده است:
 • نشانگر خطای DC نیروگاهی
 • کنترل‌کننده VTR برای شیرهای نیروگاهی
 • ترانس نوری جریان و ولتاژ OVCT
 • نشانگر خطای خطوط فشار متوسط با توانایی تبادل داده با دور دست
 • خلوص‌سنج هیدروژن بر پایه فناوری MEMS
 • فلومتر نوری گاز طبیعی
 • نشانگر مصرف برق
 • رله مدیریت فیدر
در سال ١٣٩٣، گروه پژوهشی الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق، با تغییر نام به "گروه پژوهشی ابزار دقیق"، فعالیت‌های خود را به صورت ویژه بر موضوع ابزار دقیق صنعت برق کشور متمرکز نمود. هم‌اکنون گروه پژوهشی ابزار دقیق، یکی از زیرمجموعه‌های معاونت پژوهشی پژوهشگاه نیرو می‌باشد.
در نگرش نوین پژوهشگاه نیرو که از سال ١٣٩٣ آغاز شده است، وظیفه بنیادین گروه‌های پژوهشی، شناسایی شیوه‌ها و راه‌های درست پژوهشی و همچنین انجام برنامه‌ریزی برای گام برداشتن به سوی آماج شناسایی شده می‌باشد. بر پایه این نگرش، نیاز است تا پیش از انجام هرگونه پژوهش، ابتدا نگاره‌ای روشن از راه‌های پیش‌رو و آینده‌های شدنی نمایان شده، سپس با برنامه‌ریزی مناسب به سوی آینده‌های خواستنی گام برداشت. در همین راستا چهار گونه پروژه برای انجام در گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه نیرو در نظر گرفته شده است:
 • سیاست‌پژوهی
 • آینده‌پژوهی
 • آینده‌نگاری
 • آزمون ایده (اثبات ایده) یا POC (Proof of Concept)
همان‌گونه که مشاهده می‌شود، سه گونه نخستین این پروژه‌ها از جنس پژوهش برای آینده و گونه چهارم از جنس پژوهش برای زمان کنونی است.
 • ادوات، تجهيزات و مدارات الكترونيكی
 • حسگرهای مبتنی بر فوتونيك، فايبراپتيك و محرك‌های مربوطه
 • حسگرهای مبتنی بر ميكرو و نانو افزار‌ه‌ها و محرك‌های مربوطه
 • حسگرهای مبتنی بر اولتراسونيك و الكترو مغناطيس و محرك‌های مربوطه
 • شبكه‌های ابزار دقيق
سياست‌پژوهی يكی از شیوه‌های کارا برای برپایی پیوند میان تلاش‌های دانشی و فناوری از يك سو و خط و مشی كلی كشور از سوی ديگر به شمار می‌آید. به دیگر روی، سياست‌پژوهی پلی است میان سياستگذاران و انديشمندان دانش‌های گوناگون برای بهينه نمودن پیامدهای سياست‌های در پیش گرفته. برونداد این فرآیند، اسناد پشتیبانی است که به سیاست‌گذاری‌های کلان در زمینه‌های مورد نظر می‌انجامد.

یکی دیگر از گونه‌های پروژه‌های انجام‌پذیر در گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه نیرو، پروژه‌های آینده‌پژوهی (Future Study) می‌باشد. در این‌گونه پروژه‌ها، آماج بنیادین، شناسایی آینده‌های شدنی در یک شاخه فناوری است. این کار با بررسی و خواندن جستارهای موجود و همچنین بر پایه شیوه‌های پذیرفته شده جهانی (متدلوژی) انجام می‌شود. با بررسی و واکاوی آینده‌های شدنی در یک زمینه فناوری و همچنین شناسایی آینده‌های خواستنی و مورد نظر کشور، می‌توان برنامه‌ریزی بهتر و درخوری را برای رسیدن به خواستگاه انجام داد. برونداد این گونه پروژه‌ها، اسناد پشتیبان پروژه‌های آینده‌نگاری هستند.

پروتکل‌های تبادل داده‌های صنعتی در ١٠ سال آینده کدامند و دارای چه ویژگی‌هایی خواهند بود؟ دریافتگرهای هوشمند چه جایگاه و کاربردهایی در صنعت برق خواهند داشت؟ این‌ها نمونه‌هایی از پرسش‌هایی است که تنها با انجام پروژه‌های آینده‌پژوهی می‌توان به گونه‌ای فراگیر به آنها پاسخ داد.

از یک روی می‌توان گفت، پروژه‌های آینده‌نگاری بر پایه پروژه‌های آینده‌پژوهی بنا می‌شوند. وقتی آینده‌های شدنی و همچنین آینده‌های خواستنی در یک زمینه فناوری شناسایی شدند، آن گاه نیاز است تا چگونگی گام برداشتن به سوی آینده یا آینده‌های خواستنی روشن شده، سند راهبردی و ره نگاشت وابسته آماده شود. این گونه تلاش‌ها در پروژه‌های آینده‌نگاری و باز هم بر پایه شیوه‌ها و الگوهای پذیرفته شده جهانی انجام می‌شود.

برای نمونه، حرکت به سوی بومی‌سازی و خودکفایی در زمینه سامانه‌های ابزار دقیق نیروگاهی در یک دوره زمانی مشخص، پس از انجام آینده‌پژوهی و شناسایی سوی حرکت جهانی، نیازمند شناسایی فناوری‌های ساخت دستگاه‌های ابزار دقیق، رده‌بندی دستگاه‌ها، تدوین چشم‌انداز و اهداف کلان، تعیین راهبرد توسعه، برنامه‌ها و سیاست‌ها، و در پایان تدوین سند راهبردی و ترسیم ره نگاشت است. دستیابی به این خواستگاه، تنها با انجام پروژه‌های آینده‌نگاری امکانپذیر خواهد بود.

پروژه‌هایی هستند که برای گشودن گره‌ها و چالش‌های فنی در یک زمینه ویژه و دستیابی به دانش فنی مربوطه، تعریف و انجام می‌شوند. ویژگی‌های این گونه پروژه‌ها عبارت است از:
 • در بیشتر وقت‌ها تنها به یک چالش فناوری می‌پردازند.
 • دستاوردهای این گونه پروژه‌ها می‌تواند در قالب پتنت، نگاشته شود.
 • دستاوردهای آن‌ها می‌تواند در طراحی و ساخت یک یا چند محصول صنعتی به کار گرفته شود.
 • زمان انجام آن‌ها در بیشتر وقت‌ها کمتر از یک سال است.

با انجام پروژه‌های آزمون ایده، بستر مناسب برای ساخت دستگاه‌های تجاری فراهم خواهد شد.

بر پایه رویکرد نوین پژوهشگاه نیرو، بخشی از این گونه پروژه‌ها در گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه نیرو و بخش دیگری به دست دانشجویان پساکارشناسی و دکتری دانشگاه‌های کشور انجام خواهد شد. بی‌گمان با بهره‌گیری از توان انبوه دانشجویان دانشگاه‌های کشور و هدایت این توان نهفته در راستای گشودن گره‌ها و چالش‌های فنی، جنبش نوینی در گستره پژوهش صنعت برق کشور پدید خواهد آمد.

در آزمايشگاه مرجع سنجش كيفيت، امكان پياده‌سازی آزمون‌های كنتورهای تكفاز و سه‌فاز ديجيتال و الكترومكانيكال و همچنين ساير تجهيزات بكار گرفته شده در صنعت برق، تجهيزات الكتريكی، الكترونيكی و مخابراتی مطابق با استانداردهای بين‌المللی فراهم گرديده است.

از جمله آزمون‌های قابل انجام در اين آزمايشگاه می‌توان به آزمون‌های ‌دقت و الكتريكال كنتور، سازگاری الكترومغناطيسی (EMC)، شرايط محيطی و آزمون مكانيكی اشاره نمود.