ﺳﻪشنبه 24 مهر 1397
EN
نظر به نزدیکی روزافزون فناوری‌ها و فعالیت‌های مرتبط با حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات، دو گروه پژوهشی "نرم‌افزار، داده و شبکه" و "زیرساخت مخابراتی" پژوهشگاه نیرو در تیر ماه 1397 با یکدیگر ادغام شده، گروه پژوهشی "فناوری اطلاعات و ارتباطات" تشکیل گردید. این ادغام امکان بهره‌گیری بهینه از توان تخصصی در هر دو حوزه مخابرات و کامپیوتر برای تعریف و به ثمر رساندن طرح‌ها و پروژه‌های کلان موردنیاز در صنعت برق کشور را برای پژوهشگاه نیرو فراهم می‌کند.
گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات همانند سایر گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه نیرو، متولی انجام مطالعات بلندمدت پیشرو شامل پروژه‌های سیاست‌پژوهی، آینده‌پژوهی، آینده‌نگاری و آزمون ایده با همکاری دانشگاه‌ها و سایر پژوهشگاه‌های کشور در زمینه تخصصی مرتبط در صنعت برق است.
زمینه‌های فعالیت‌های این گروه در قالب انجام پروژه‌ها و ارائه خدمات مشاوره و نظارت عبارتند از:
 • زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی شبکه هوشمند برق
 • اینترنت اشیاء در صنعت برق
 • امنیت اطلاعات و ارتباطات
 • نرم‌افزارهای مانیتورینگ، کنترل و مدیریت شبکه
 • شبكه‌های ارتباطی و دیسپاچینگی بخش‌های انتقال، فوق توزیع و توزیع صنعت برق
 • استانداردها، استخراج مشخصات فنی و طراحی و ساخت تجهیزات مورداستفاده در حوزه ارتباطات صنعت برق
 • ارتقاء امنیت تجهیزات و پروتكل‌های ارتباطی موردنیاز صنعت برق كشور
 • پردازش سیگنال
 • مدیریت داده
 • استاندارها، متدولوژی‌ها و روش‌های توسعه نرم‌افزار
 • آزمون‌های عملکردی/غیرعملکردی نرمافزار
قابل‌ذکر است که دانش فنی و امتیاز تولید تعدادی از پروژه‌های انجام‌شده در زمینه‌های فوق به بخش خصوصی واگذار شده است.
این گروه با در اختیار داشتن دو آزمایشگاه "مرجع مخابرات صنعت برق" و "لینک‌های مخابراتی بر روی بستر مخابرات نوری" قابلیت انجام آزمون‌های نوعی و نمونه‌های تجهیزات مختلف مرتبط با حوزه دیسپاچینگ و مخابرات را دارد.