جمعه 01 تیر 1397
EN

اعضاء هیئت علمی دانشگاه

مهدی وكيليان
 •    تلفن تماس: 6616 و 5941-21(98+)
 •   آدرس پست الکترونیکی vakilian@sharif.edu
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی ارشد: مهندسی برق-قدرت دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتری: مهندسی برق-قدرت Rensselaer Polytechnic Institute
سوابق اجرایی:
 • Manager of Transmission Network Operation Department 1981-1983, Tavanir
 • Director of Transmission & Distribution education planning department, 1984-1985, Iranian Ministry of Energy
 • The Sharif University of Technology, Director of Electric Power Group, 1996-2000
 • Head of Electrical Engineering Department 2001-2003 and 2014-2015
 • Director of Restructuring Educational Program Committee, 2004-2009
 • Director of Restructuring Educational Program Committee, 2004-2012
 • Director of Energy System (Electric Power) Group, 2010-2014
 • Director of Restructuring Educational Program Committee, 2004-2015
 • The Sharif University of Technology, Professor, 2007-2015
 • Director of Restructuring Educational Program Committee, 2004-2014
 • Director of Energy System (Electric Power) Group, 2010-2014
 • Head of Research Center for Management and Control of Power Systems 2009-2015

اصغر اكبری ازيرانی
 •    تلفن تماس: 7-۸۸۴۶۲۱۷۴
 •   آدرس پست الکترونیکی Akbari@eetd.kntu.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی برق دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد: مهندسی برق-قدرت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دکتری: مهندسی برق-قدرت دانشگاه تربیت مدرس
 • پسادکتری: فشارقوی دانشگاه هانوفر آلمان

حميد جوادی
 •    تلفن تماس: 73932529-21(98+)
 •   آدرس پست الکترونیکیh2.javadi@gmail.com
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی ارشد: مهندسی برق-قدرت دانشگاه منچستر (UMIST)
 • دکتری: مهندسی برق-قدرت دانشگاه تولوز، فرانسه (INP)
سوابق اجرایی:
 • معاون آموزشی-پژوهشی دانشكده برق- 1384 تا كنون
 • رئيس گروه مهندسی برق دانشكده صنعت آب و برق 1381-1377
 • دبير نهمين كنفرانس مهندسی برق ايران 1380-1379
 • عضو هيئت مديره انجمن برق و الكترونيك(شاخه تهران)- 1386 تا كنون
 • عضو شورای تحقيقات شركت برق منطقه‌ای تهران 1383-1380
 • عضو كميته علمی كنفرانس‌های PSC، ICEE و كنفرانس تخصصی حفاظت- از سال 1378 تا كنون
 • عضو كميته تخصصی خطوط انتقال انجمن مهندسين برق- 1380 تا كنون

اعضاء متخصص صنعت

حیدر نظافتی
 •    تلفن تماس: 09122390824
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی برق-قدرت دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی ارشد: مهندسی برق-قدرت دانشگاه صنعتی شریف
سوابق اجرایی:
 • بهره بردار نیروگاه سوفیان از سال 1368-1372
 • رییس آزمایشگاه رلیاژ و بخش رلیاژ 1372-1379
 • کارشناس ارشد اداره استاندارد 1379-1388
 • رییس گروه استاندارد و توسعه فناوری 1388 تاکنون

اسماعیل جوادی خلف
 •    تلفن تماس: 09122934648 و 1-34412770 - 031
 •   آدرس پست الکترونیکیJavadi@paya-etp.com
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی برق-قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • کارشناسی ارشد: مهندسی برق-قدرت دانشگاه صنعتی اصفهان
سوابق اجرایی:
 • مدیر گروه برق- دانشگاه آزاد واحد گلپایگان
 • مدیر پروژه طراحی برقگیرهای فشارقوی – شرکت تجهیزات انتقال برق پارس
 • مشاور فنی و مهندسی– شرکت انتقال توان پایدار

دبیر شورا و مدیر گروه

مجيد رضایی
 •    داخلی: 4768
 •   آدرس پست الکترونیکیmarezaei@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی برق (قدرت) از دانشگاه علم و صنعت ایران
 • كارشناسی ارشد: مدیریت(اجرایی) از دانشگاه تهران
سوابق اجرایی:
 • كارشناس پژوهشی در پژوهشگاه نيرو از سال 1380-1388
 • مدیر گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی از سال 1388 تاکنون
 • مجری طرح تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری‌های نوین تجهیزات عایقی فشارقوی در مناطق با اقلیم خاص 1395 تا کنون

اعضاء داخلی (پژوهشگاه نیرو)

سيامك ابيضی
 •    داخلی: 4201
 •   آدرس پست الکترونیکی sabyazi@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی برق (قدرت) از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سوابق اجرایی:
 • كارشناس پژوهشی در پژوهشگاه نيرو از سال 1378
 • مدیر فنی آزمایشگاه فشار قوی پژوهشگاه نیرو از سال 1378
 • مدیر بخش الکتریکال کابین کارخانجات بازسازی لکوموتیو کرج از سال 1377 تا سال 1378