شنبه 01 اردیبهشت 1397
EN

مدیر گروه

مجيد رضایی
 •    داخلی: 4768
 •   آدرس پست الکترونیکیmarezaei@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی برق (قدرت) از دانشگاه علم و صنعت ایران
 • كارشناسی ارشد: مدیریت(اجرایی) از دانشگاه تهران
سوابق اجرایی:
 • كارشناس پژوهشی در پژوهشگاه نيرو از سال 1380-1388
 • مدیر گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی از سال 1388 تاکنون
 • مجری طرح تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری‌های نوین تجهیزات عایقی فشارقوی در مناطق با اقلیم خاص 1395 تا کنون

کارشناسان گروه

سيامك ابيضی
 •    داخلی: 4201
 •   آدرس پست الکترونیکی sabyazi@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی برق (قدرت) از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سوابق اجرایی:
 • كارشناس پژوهشی در پژوهشگاه نيرو از سال 1378
 • مدیر فنی آزمایشگاه فشار قوی پژوهشگاه نیرو از سال 1378
 • مدیر بخش الکتریکال کابین کارخانجات بازسازی لکوموتیو کرج از سال 1377 تا سال 1378

روزبه بهزادی
 •    داخلی: 4766
 •   آدرس پست الکترونیکی rbehzadi@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی برق (قدرت) از دانشگاه صنعتی اميركبير
سوابق اجرایی:
 • كارشناس پژوهشی در پژوهشگاه نيرو از سال 1380
 • كارشناس فنی در شرکت‌های كشتی سازی صدرا و گرم نصب و آريان آسانسوراز سال 1377 تا 1380

افسون پرهيزگار مهرآبادی
 •    داخلی: 4767
 •   آدرس پست الکترونیکی aparhizgar@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی برق (شبکه های انتقال و توزیع) از دانشگاه صنعت آب وبرق شهید عباسپور
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پژوهشی در پژوهشگاه نيرو از سال 1384

محمد گودرزی
 •    داخلی: 4761
 •   آدرس پست الکترونیکی mogoodarzi@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی برق (قدرت) از دانشگاه صنعتی اصفهان
 • كارشناسی ارشد: مهندسی برق (قدرت) از دانشگاه صنعتی اميركبير
سوابق اجرایی:
 • كارشناس پژوهشی در پژوهشگاه نيرو از سال 1393

فاطمه نصری رودسری
 •    داخلی: 4931
 •   آدرس پست الکترونیکی fnasri@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • كارشناسی: دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی
 • كارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات
سوابق اجرایی:
 • كارشناس گروه فشارقوی و آزمايشگاه فشارقوی، سال 87-83
 • مدير فنی آزمايشگاه اتصال كوتاه، سال 95-87
 • مدير فنی آزمايشگاه كليد مينياتوری، سال 96-87