جمعه 25 آبان 1397
EN
گروه پژوهشی محيط زيست در سال 1372 و با هدف بررسی اثرات زيست محيطی نيروگاه‌های كشور كه از ملزومات توسعه پايدار طرح‌های صنعتی است، شروع به فعاليت نمود. اين گروه با بكارگيری اعضای هيئت علمی و پژوهشگران و كارشناسان و همكاری با دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتی خود در زمينه‌های پايش و كنترل آلايند‌های گازی صنعت برق، پايش، كنترل و بازچرخانی پساب و مديريت آب در واحدهای توليد برق، مديريت زائدات جامد و احيای خاك، مديريت محيط زيست ، بهداشت و ايمنی در صنعت برق و كاهش نشر و مديريت گازهای گلخانه‌ای فعاليت می‌نمايد.
 • پايش و كنترل آلاينده‌های گازی و ذرات معلق واحدهای نيروگاهی
 • پايش و كنترل آلودگی آب و بازيابی، بازچرخانی و مديريت آب و پساب نيروگاهی
 • مديريت زائدات جامد و پايش و كنترل آلودگی خاك
 • HSE ( مديريت محيط زيست، بهداشت و ايمنی در صنعت برق)
 • مديريت و تجارت نشر آلاينده‌ها و گازهای گلخانه‌ای
 • علوم و فناوری‌های نانو در محيط زيست
 • علوم و فناوری‌های زيستی در محيط زيست
 • -شناسايی، پايش و كنترل آلاينده‌های نوظهور در صنعت برق( تركيبات NORM )
 • علوم و فناوری‌های كنترل و كاهش انتشار كربن
 • مديريت و پايش آلودگی‌ها و عوامل فيزيكی ( آلودگی صوتی، حرارتی و ميدان‌های الكترومغناطيسی )
 • پياده سازی و استقرار سامانه‌های پايش و مدلسازی انتشار آلاينده‌های گازی و آبی
گروه محيط زيست دارای يك آزمايشگاه هوا و عوامل فيزيكی است كه قابليت ارائه خدمات در زمينه اندازه گيری محيطی وعوامل فيزيكی و كاليبراسيون تجهيزات بر بر طبق استاندارد ملی و بین المللی را دارا می‌باشد.
 • نظری، سعید؛ شاه حسينی، امید؛ سهرابی كاشانی،امیر؛ دلاور مقدم،زهرا"تخمين ريسك انتشار SO2 از نيروگاه بعثت با استفاده از مدل SimPact"دهمين همايش بين الملی انرژی؛ شهريور 1393
 • واعظ،محمد ؛ علیجانی، سمیه؛ امیدخواه، محمدرضا ؛ زرین قلم مقدم، عبدالصمد؛
  “Synthesis, characterization and optimization of N‐TiO2/PANI nanocomposite for photodegradation of acid dye under visible light”
  پنجمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی ؛ تهران، اردیبهشت 1396
 • واعظ،محمد ؛ علیجانی، سمیه؛ « بررسی اثر پارامترهای عملیاتی روی حذف CO2 از گاز دودکش با استفاده از نانو فتوکاتالیست‌ها ». پنجمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی ؛ تهران، اردیبهشت 1396؛ پژوهشگاه نیرو
 • علیجانی،سمیه ؛ پایدار، رامین؛
  « Optimization of operational parameters for the SO2 removal from flue gas using a microporous polypropylene HFCM ».
  اولین کنفرانس ملی پالایش آب، هوا و خاک ؛ تیرماه 1397 ؛ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
 • خلجی،اکرم ؛ صدیقی ،مهسا؛وهاب زاده، فرزانه "Trichoderma reesei growth on corn cob and production of xylanase " دهمین کنگره و نمایشگاه بین المللی مهندسی شیمی (ICHEC 2018) ، اصفهان، اردیبهشت 1397
 • حسنی،میلاد ؛ صدیقی، مهسا؛وثوقی، منوچهر؛ شایگان، جلال؛
  “Xylose recovery from bagasse kraft black liquor by acidification with sodium bicarbonate and hydrolysis with diluted sulfuric acid”"
  دهمین کنگره و نمایشگاه بین المللی مهندسی شیمی (ICHEC 2018)، اصفهان، اردیبهشت 1397
 • صدیقی،مهسا؛ناصری، سیمین ؛
  “ Degradation of 17α-ethynylestradiol by isolated cultures from activated sludge in wastewater treatment plants”
  اولین کنفرانس ملی فرآیند‌های پالایش آب ، هوا و خاک ، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تیر 1397

اطلاعات تماس گروه پژوهشی محیط زیست

 • تهران- شهرك قدس – انتهای بلوار شهيد دادمان- پژوهشگاه نيرو- گروه محيط زيست
 • تلفن: 88079446
 • دورنگار: 88361603
 • آدرس پست الکترونیکی: environ@nri.ac.ir