دوشنبه 11 اردیبهشت 1396
EN
گروه محیط زیست در سال 1372 با هدف بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه‌های كشور كه از ملزومات توسعه پایدار طرحهای صنعتی است‌، شروع به فعالیت نمود. اساس كار این گروه انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه طراحی سیستمهای كنترل آلاینده های منتشره از نیروگاه‌ها است.
محورهای تحقيقاتی:
  • سامانه‌های كاهش آلودگی گاز دودكش واحد های نيروگاهی
  • سامانه‌های كاهش آلودگی آب و بازيابی مديريت آب و پساب نيروگاهی
  • مديريت زائدات جامد و كنترل آلودگی خاك
  • سلامت ، ايمنی و محيط زيست در صنعت برق (HSE)
  • تجارت نشر آلاينده‌ها