طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 26 شهریور 1398
EN
دبیر شورا: 

آقای مهندس مرتضی جلالی لیچائی

 

سایر اعضاء:

آقای مهندس حمید چیت چیان

آقای دکتر جعفر کرمانی                     

آقای دکتر مجید عمیدپور          

آقای دکتر حمید عبدلی      

آقای مهندس وهاب مکاری زاده

آقای دکتر شهریار بزرگمهری

آقای دکتر مسعود کرباسی

آقای دکتر مسعود دربندی

خانم دکتر نسترن رحیمی

آقای مهندس  احمدی زاده