طراحی سایت
جمعه 03 اسفند 1397
EN
 عنواندسته‌بندیحجم تعداد دانلود
قانون احکام دایمی برنامهقوانین موضوعه637.75 KBدانلود158
قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیمقوانین موضوعه356.90 KBدانلود180
قانون الحاق 1قوانین موضوعه273.79 KBدانلود233
قانون الحاق 2قوانین موضوعه410.60 KBدانلود177
قانون برگزاری مناقضات قوانین موضوعه140.94 KBدانلود192
قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390)قوانین موضوعه23.17 MBدانلود172
قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۲قوانین موضوعه152.98 KBدانلود185
قانون تشکیل هیئت های امناقوانین موضوعه90.97 KBدانلود164
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶قوانین موضوعه743.35 KBدانلود202
قانون محاسبات عمومیقوانین موضوعه296.72 KBدانلود177
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین موضوعه459.13 KBدانلود172
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانقوانین موضوعه113.35 KBدانلود175
قانون بودجه 1396ابلاغی ریاست محترم جمهورقوانین بودجه سنواتی 13962.23 MBدانلود174