طراحی سایت
چهارشنبه 28 آذر 1397
EN
 عنواندسته‌بندیحجم تعداد دانلود
قانون احکام دایمی برنامهقوانین موضوعه637.75 KBدانلود131
قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیمقوانین موضوعه356.90 KBدانلود151
قانون الحاق 1قوانین موضوعه273.79 KBدانلود179
قانون الحاق 2قوانین موضوعه410.60 KBدانلود147
قانون برگزاری مناقضات قوانین موضوعه140.94 KBدانلود164
قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390)قوانین موضوعه23.17 MBدانلود153
قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۲قوانین موضوعه152.98 KBدانلود157
قانون تشکیل هیئت های امناقوانین موضوعه90.97 KBدانلود138
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶قوانین موضوعه743.35 KBدانلود173
قانون محاسبات عمومیقوانین موضوعه296.72 KBدانلود150
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین موضوعه459.13 KBدانلود143
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانقوانین موضوعه113.35 KBدانلود149
قانون بودجه 1396ابلاغی ریاست محترم جمهورقوانین بودجه سنواتی 13962.23 MBدانلود149