طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
EN
 عنواندسته‌بندیحجم تعداد دانلود
قانون احکام دایمی برنامهقوانین موضوعه637.75 KBدانلود244
قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیمقوانین موضوعه356.90 KBدانلود258
قانون الحاق 1قوانین موضوعه273.79 KBدانلود432
قانون الحاق 2قوانین موضوعه410.60 KBدانلود262
قانون برگزاری مناقضات قوانین موضوعه140.94 KBدانلود287
قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390)قوانین موضوعه23.17 MBدانلود210
قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۲قوانین موضوعه152.98 KBدانلود381
قانون تشکیل هیئت های امناقوانین موضوعه90.97 KBدانلود244
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶قوانین موضوعه743.35 KBدانلود398
قانون محاسبات عمومیقوانین موضوعه296.72 KBدانلود245
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین موضوعه459.13 KBدانلود264
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانقوانین موضوعه113.35 KBدانلود265
قانون بودجه 1396ابلاغی ریاست محترم جمهورقوانین بودجه سنواتی 13962.23 MBدانلود255