یکشنبه 28 مرداد 1397
EN
 عنواندسته‌بندیحجم تعداد دانلود
قانون احکام دایمی برنامهقوانین موضوعه637.75 KBدانلود83
قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیمقوانین موضوعه356.90 KBدانلود89
قانون الحاق 1قوانین موضوعه273.79 KBدانلود91
قانون الحاق 2قوانین موضوعه410.60 KBدانلود89
قانون برگزاری مناقضات قوانین موضوعه140.94 KBدانلود94
قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390)قوانین موضوعه23.17 MBدانلود100
قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۲قوانین موضوعه152.98 KBدانلود91
قانون تشکیل هیئت های امناقوانین موضوعه90.97 KBدانلود84
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶قوانین موضوعه743.35 KBدانلود94
قانون محاسبات عمومیقوانین موضوعه296.72 KBدانلود90
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین موضوعه459.13 KBدانلود84
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانقوانین موضوعه113.35 KBدانلود92
قانون بودجه 1396ابلاغی ریاست محترم جمهورقوانین بودجه سنواتی 13962.23 MBدانلود90