طراحی سایت
دوشنبه 02 اردیبهشت 1398
EN
 عنواندسته‌بندیحجم تعداد دانلود
قانون احکام دایمی برنامهقوانین موضوعه637.75 KBدانلود182
قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیمقوانین موضوعه356.90 KBدانلود206
قانون الحاق 1قوانین موضوعه273.79 KBدانلود286
قانون الحاق 2قوانین موضوعه410.60 KBدانلود204
قانون برگزاری مناقضات قوانین موضوعه140.94 KBدانلود216
قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390)قوانین موضوعه23.17 MBدانلود189
قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۲قوانین موضوعه152.98 KBدانلود214
قانون تشکیل هیئت های امناقوانین موضوعه90.97 KBدانلود191
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶قوانین موضوعه743.35 KBدانلود224
قانون محاسبات عمومیقوانین موضوعه296.72 KBدانلود203
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین موضوعه459.13 KBدانلود200
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانقوانین موضوعه113.35 KBدانلود202
قانون بودجه 1396ابلاغی ریاست محترم جمهورقوانین بودجه سنواتی 13962.23 MBدانلود198