یکشنبه 02 اردیبهشت 1397
EN
 عنواندسته‌بندیحجم تعداد دانلود
قانون احکام دایمی برنامهقوانین موضوعه637.75 KBدانلود44
قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیمقوانین موضوعه356.90 KBدانلود41
قانون الحاق 1قوانین موضوعه273.79 KBدانلود41
قانون الحاق 2قوانین موضوعه410.60 KBدانلود40
قانون برگزاری مناقضات قوانین موضوعه140.94 KBدانلود42
قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390)قوانین موضوعه23.17 MBدانلود43
قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۲قوانین موضوعه152.98 KBدانلود39
قانون تشکیل هیئت های امناقوانین موضوعه90.97 KBدانلود37
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶قوانین موضوعه743.35 KBدانلود39
قانون محاسبات عمومیقوانین موضوعه296.72 KBدانلود37
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین موضوعه459.13 KBدانلود38
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانقوانین موضوعه113.35 KBدانلود38
قانون بودجه 1396ابلاغی ریاست محترم جمهورقوانین بودجه سنواتی 13962.23 MBدانلود40