طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 28 خرداد 1398
EN
 عنواندسته‌بندیحجم تعداد دانلود
قانون احکام دایمی برنامهقوانین موضوعه637.75 KBدانلود207
قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیمقوانین موضوعه356.90 KBدانلود223
قانون الحاق 1قوانین موضوعه273.79 KBدانلود346
قانون الحاق 2قوانین موضوعه410.60 KBدانلود225
قانون برگزاری مناقضات قوانین موضوعه140.94 KBدانلود231
قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390)قوانین موضوعه23.17 MBدانلود197
قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۲قوانین موضوعه152.98 KBدانلود239
قانون تشکیل هیئت های امناقوانین موضوعه90.97 KBدانلود209
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶قوانین موضوعه743.35 KBدانلود240
قانون محاسبات عمومیقوانین موضوعه296.72 KBدانلود216
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین موضوعه459.13 KBدانلود220
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانقوانین موضوعه113.35 KBدانلود218
قانون بودجه 1396ابلاغی ریاست محترم جمهورقوانین بودجه سنواتی 13962.23 MBدانلود226