طراحی سایت
جمعه 01 شهریور 1398
EN
 عنواندسته‌بندیحجم تعداد دانلود
قانون احکام دایمی برنامهقوانین موضوعه637.75 KBدانلود231
قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیمقوانین موضوعه356.90 KBدانلود245
قانون الحاق 1قوانین موضوعه273.79 KBدانلود396
قانون الحاق 2قوانین موضوعه410.60 KBدانلود247
قانون برگزاری مناقضات قوانین موضوعه140.94 KBدانلود249
قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390)قوانین موضوعه23.17 MBدانلود204
قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۲قوانین موضوعه152.98 KBدانلود296
قانون تشکیل هیئت های امناقوانین موضوعه90.97 KBدانلود229
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶قوانین موضوعه743.35 KBدانلود265
قانون محاسبات عمومیقوانین موضوعه296.72 KBدانلود230
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین موضوعه459.13 KBدانلود249
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانقوانین موضوعه113.35 KBدانلود251
قانون بودجه 1396ابلاغی ریاست محترم جمهورقوانین بودجه سنواتی 13962.23 MBدانلود244