یکشنبه 03 تیر 1397
EN
 عنواندسته‌بندیحجم تعداد دانلود
قانون احکام دایمی برنامهقوانین موضوعه637.75 KBدانلود65
قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیمقوانین موضوعه356.90 KBدانلود68
قانون الحاق 1قوانین موضوعه273.79 KBدانلود67
قانون الحاق 2قوانین موضوعه410.60 KBدانلود64
قانون برگزاری مناقضات قوانین موضوعه140.94 KBدانلود72
قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390)قوانین موضوعه23.17 MBدانلود71
قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۲قوانین موضوعه152.98 KBدانلود69
قانون تشکیل هیئت های امناقوانین موضوعه90.97 KBدانلود61
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶قوانین موضوعه743.35 KBدانلود70
قانون محاسبات عمومیقوانین موضوعه296.72 KBدانلود66
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین موضوعه459.13 KBدانلود64
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانقوانین موضوعه113.35 KBدانلود68
قانون بودجه 1396ابلاغی ریاست محترم جمهورقوانین بودجه سنواتی 13962.23 MBدانلود69