طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 19 آذر 1398
EN
 عنواندسته‌بندیحجم تعداد دانلود
قانون احکام دایمی برنامهقوانین موضوعه637.75 KBدانلود261
قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیمقوانین موضوعه356.90 KBدانلود276
قانون الحاق 1قوانین موضوعه273.79 KBدانلود469
قانون الحاق 2قوانین موضوعه410.60 KBدانلود281
قانون برگزاری مناقضات قوانین موضوعه140.94 KBدانلود325
قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390)قوانین موضوعه23.17 MBدانلود223
قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۲قوانین موضوعه152.98 KBدانلود417
قانون تشکیل هیئت های امناقوانین موضوعه90.97 KBدانلود266
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶قوانین موضوعه743.35 KBدانلود422
قانون محاسبات عمومیقوانین موضوعه296.72 KBدانلود264
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین موضوعه459.13 KBدانلود285
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانقوانین موضوعه113.35 KBدانلود285
قانون بودجه 1396ابلاغی ریاست محترم جمهورقوانین بودجه سنواتی 13962.23 MBدانلود274