ﺳﻪشنبه 26 دی 1396
EN

در جهان امروز دیدگاه‌های توسعه و مدیریت منابع در سازمان‌ها چشم اندازی وسیع تری یافته و توجه سازمان‌ها به رویکرد علمی برای مواجهه با این حوزه معطوف شده است. رشد انتظارات و توجه کارکنان و کلیه ذی‌نفعان سازمان‌ها به کیفیت، سرعت و عدالت در پاسخ‌گویی، موجب افزایش توجه و ضرورت ایجاد نظام نوین مالی و اداری شفاف و پاسخ‌گو در برابر عملکرد شده است. مدنظر قراردادن پاسخ‌گویی و شفافیت در تدوین برنامه‌های نظام نوین اداری و مالی نه تنها در راهبردهای کلان کشور مورد تاکید قرار گرفته،‌ بلکه مطالبه عمومی افراد در سازمان‌ها نیز هست. معاونت توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه نیرو به عنوان متولی أمور مالی و اداری سازمان با عنایت به وظایف و ماموریت های کلی و اسناد بالادستی به ویژه سند چشم انداز بیست ساله، برنامه راهبردی وزارت نیرو، مواد قانونی مرتبط با این حوزه و نیز برنامه های ابلاغی ریاست محترم پژوهشگاه، اجرای برنامه تحول نظام توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه را از آبان ماه ۱۳۹۵ آغاز نموده و پس از دوره مطالعه، تحلیل و تدارک زیرساخت‌های مغزافزاری، نرم افزاری، سخت افزاری و سازمانی هفت ماهه، طرح آفرینش رویکرد‌های مالی و اداری نوین موسوم به «طرح آرمان پژوهشگاه نیرو» را با سه رویکرد اساسی ذیل به اجرا گذاشته است:

استخدام

پژوهشگاه نیرو از متخصصین در زمینه و شاخه های مختلف دعوت به همکاری می‌کند. از علاقه‌مندان به همکاری با مجموعه مادرخواست می‌شود وارد صفحه استخدام شوند.