جمعه 25 آبان 1397
EN
این گروه پژوهشی در سال 1377 با نام «دیسپاچینگ و تله‏‌متری» در زیرمجموعه پژوهشکده کنترل و مدیریت شبکه در پژوهشگاه نیرو ایجاد شد و در سال 1394 با تغییر ساختار و اهداف پژوهشگاه نیرو عنوان گروه به «سامانه‌های كنترل شبكه» تغییر نمود و هم‌ اکنون یکی از زیرمجموعه‌های معاونت پژوهشی پژوهشگاه نیرو می‌باشد.
گروه پژوهشی سامانه‏‌های کنترل شبکه یکی از گروه‌های پژوهشی سیستمی پژوهشگاه نیرو است که خدمات مهندسی موردنياز صنعت برق را در قالب پروژه‌های آینده‏‌پژوهی، آینده‌‏نگاری، سیاست‏‌پژوهی و آزمون ایده در زمینه سامانه‏‌های کنترل شبکه انجام می‌دهد.‌‌
همچنین این گروه طراحی مفهومی سامانه‏‌ها و زیرساخت‏‌های پایش و کنترل شبکه و تعیین مشخصات فنی تجهیزات و زیرساخت‏‌هایی را که توسط سایر گروه‌های پژوهشی، مراکز توسعه فناوری و دانشگاه‌ها طرح و اجرا می‏‌شوند انجام می‏‌دهد. در این زمینه به عنوان نمونه می‏‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
 • تعیین مشخصات مراکز کنترل، تعیین زیرساخت اتوماسیون شبکه، تعیین مشخصات کنترلی منابع تولید پراکنده، BMS، شهر هوشمند
 • طراحی مفهومی زیرساخت پایش و کنترل مزارع سلول خورشیدی و تعیین مشخصات فنی
 • طراحی مفهومی زیرساخت پایش و کنترل مزارع توربین بادی و تعیین مشخصات فنی
 • طراحی مفهومی زیرساخت پایش و کنترل ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی و تعیین مشخصات فنی
 • طراحی مفهومی و تعیین مشخصات فنی نرم‏‌افزارهای اسکادا ،EMS ، DR ، DMS ، TCS
 • طراحی مفهومی و تعیین مشخصات فنی پروتکل‌های ارتباطی مراکز کنترل
 • طراحی مفهومی و تعیین مشخصات فنی پروتکل‌های ارتباطی پایانه‏‌های راه دور
 • طراحی مفهومی و تعیین مشخصات فنی پایانه‏‌های راه دور (RTU)
 • سامانه‌‏های کنترل شبکه‌‏های انتقال
 • سامانه‏‌های کنترل شبکه‏‌های توزیع
 • دیسپاچینگ و تله‌‏متری
 • اتوماسیون توزیع
 • پروتکل‌های ارتباطی مراکز کنترل
 • پروتکل‌های ارتباطی پایانه‏‌های راه دور
محصولات واگذار‏شده، اختراعات و گواهینامه‌‏ها:
 • دانش فنی RTU
 • دانش فنی نرم‌افزار اسکادا
 • ثبت اولین اختراع برای پژوهشگاه در مهر ماه 90 (دستگاه مولد ميدان مغناطيسی نوسانی ميرا برای آزمايش ايمنی دستگاه های مورد استفاده در پستهای فشار قوی برق در برابر ميدان مغناطيسی ناشی از پديده سوئيچينگ با قابلیت تعیین محل عیب)
 • اخذ گواهینامه تاییدیه طرح پایانه توزیع از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در سال 86
تعامل سازنده با مراكز تحقیقاتی، دانشگاهی، خبرگان، متخصصان و محققان حوزه تخصصی سامانه‏‌های کنترل شبکه در جهت استقرار جريان منسجم تحقیقاتی در صنعت برق كشور در این حوزه